На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (94)   -   березень, 2020   -   Сторінки: 48-55
Особливості організації централізованого водопостачання населення у західному регіоні України
Лотоцька О.В.1, Прокопов В.О.2, Кондратюк В. А.1
1 Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777 : 628.11

РЕФЕРАТ:
Мета даного дослідження – провести аналіз ефективності бар’єрної функції чинних технологій виробництва питної води з річки Дністер та приток, оцінити якість води на відповідність санітарним вимогам. Оцінити чинні схеми водопідготовки та якість питної води, яку добувають з підземних джерел для централізованого питного водопостачання населення в західному регіоні України.

Методи: бібліографічний, порівняльно-описовий, гігієнічного моніторингу, аналізу, синтезу та узагальнення.

Результати дослідження. Встановлено, що водопостачання обласних центрів західного регіону України відбувається як за рахунок поверхневих вод (міста Чернівці та Івано-Франківськ), так і за рахунок підземних джерел (міста Львів і Тернопіль). На водогонах з підземних джерел, на відміну від річкових, не застосовують складні багатоступеневі водоочисні технології, оскільки ці води значно чистіші від поверхневих (максимум хлорування в зв’язку з великими відстанями транспортування води від джерела до споживача).
Для виробництва питної води з поверхневих джерел використовуються традиційні технологічні схеми, які складаються з наступних процесів: водозабір → реагентна обробка річкової води за допомогою флокулянта та коагулянта → відстоювання та фільтрування через швидкий фільтр → знезараження → резервуар чистої води → водогінна мережа. І хоча, на думку фахівців, водоочистка поверхневих вод потребує більш сучасних методів, у західному регіоні України для пиття відбирається вода з річки Дністер або її приток, яка зараз оцінюється по більшості показників як чиста або слабо забруднена. В результаті проведених заходів населення отримує воду, яка за своїми показниками відповідає ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Враховуючи те, що основне русло річки приймає забруднення з приток та водозбірної площі, можна стверджувати, що якість поверхневих вод залежить від екологічного стану басейну річки Дністер і ступеня її забруднення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
централізоване водопостачання, підземні води, поверхневі води, питна вода, якість питної води
ЛІТЕРАТУРА:
1. Мокієнко А.В., Ковальчук Л.Й. Обґрунтування досліджень впливу водного фактора на здоров’я населення (огляд літератури). Гігієна населених місць : зб. наук. праць. Київ, 2014. Вип. 64. С. 67–76.
2. Гончарук В.В. Наука о воде. Киев : Наук. думка, 2010. 512 с.
3. Сало Т.Л., Чорнокозинський А.В., Вашкулат М.П., Черевко О.М. Вплив стічних вод міст на формування якості водних ресурсів у басейні середнього Дніпра. Довкілля та здоров'я. 2008. № 3 (46). С. 76–78. URL: http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/env/46-0076.pdf
4. Щербань М.Г. Обґрунтування еколого-гігієнічної концепції санітарної охорони верхів’я трансграничного джерела водопостачання населення. Довкілля та здоров’я. 2006. № 2 (37). С. 50–54.
5. Прокопов В.О., Липовецька О.Б. Оцінка якості питної води з підземних вододжерел України з погляду впливу на стан здоров'я населення. Науковий вісник НМУ. 2012. Вип.4. С. 122–126.
6. Василенко С.Л. Экобезопасность водоснабжения: аксиоматика, принципы, системотехника. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2015. Вип. 59. С. 165–171.
7. Сінгалевич О.В., Волошин Н.М., Груніна С.О. та інш. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Тернопільській області у 2016 році. Тернопіль, 2017. (дата звернення: 26.01.2018) URL: https://menr.gov.ua/news/31778.html
8. Прокопов В. О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти. Київ : Медицина, 2016. 400 с.
9. Лотоцька О. В., Прокопов В. О. Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров’я населення Тернопільської області. Довкілля і здоров’я. 2018. № 4. С. 21-25.
10. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the Quality of Water Intended for Human Consumption. Official Journal. L 330 , 05/12/1998 P. 0032 – 0054.
11. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2016 році. URL : http://www.minregion.gov.ua/wpcontent/uploads/2017/12/Proekt-Nats.- dop.-za-2016-rik.pdf.
12. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10. К. : Міністерство охорони здоров’я України, 2012. 56 с. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.