На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (91)   -   Червень, 2019   -   Сторінки: 35-40
Фізичний розвиток і харчовий статус юних спортсменів – вихованців училища фізичної культури
Пластунова О.Б.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

УДК: 613.955:(616-071.3+613.2):[376:796]

РЕФЕРАТ:
Мета - оцінка на основі норм індексу маси тіла (ІМТ) школярів України фізичного розвитку і харчового статусу вихованців училища-інтернату фізичної культури в залежності від статі, віку і обраного спортивного профілю.

Методи. На основі визначення загальноприйнятими методами маси тіла і росту 1247 вихованців (812 хлопчиків і 435 дівчаток у віці 12-17 років) - представників 14-ти видів спорту розраховані і зіставлені з нормами показники їх ІМТ.

Результати. Середні значення ІМТ, індивідуальне фізичний розвиток понад 68% хлопчиків і 56% дівчаток - вихованців училища всіх статево-вікових груп відповідають нормальному фізичному розвитку школярів України. Вихованці віком 14-17 років перевищують дітей регіону за середнім значенням ІМТ, у віці 12-17 років - по частоті нормального фізичного розвитку і, особливо, надлишкової маси тіла і характеризуються значно меншою частотою її дефіциту. При переважанні нормального фізичного розвитку у вихованців всіх статево-вікових груп 13-річні хлопчики і 12-16-річні дівчатка відрізняються значною частотою дефіциту маси тіла, 16-17-річні юнаки та 17-річні дівчата - надлишкової маси тіла. Вікова динаміка середніх значень ІМТ і його річних приростів у вихованців, як правило, узгоджується з класичними особливостями течії пубертатного періоду у дітей середнього і старшого шкільного віку та пов'язана з адаптацією вихованців до специфічних умов підготовки. Виявлені особливості фізичного розвитку і харчового статусу вихованців різних спортивних профілів пов'язані з рівнем їх енерговитрат, які вимагають детального вивчення для подальшої корекції харчування юних спортсменів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти-спортсмени, фізичний розвиток, харчової статус
ЛІТЕРАТУРА:
1. Калиниченко І.О., Скиба О.О. Оцінка стану здоров’я дітей, які займаються різними видами спорту в системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Досягнення біології та медицини. 2014. № 1. С. 34–37.
2. Hayashi M., Hamu Y., Hashimoto Y. A guidebook for volleyball-related health problems using Manga and educational activities for injury prevention: Volleyball 911. British Journal of Sports Medicine. 2011. Vol. 45. P. 548. https://doi.org/10.1136/bjsm.2011.084558.42
3. Полька Н.С., Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Пашинська С.Л. Скринінг-оцінка фізичного розвитку дітей 6-17 років за індексом Кетле. К.: Укрмедпатентінформ, 2012. 4 с. ( Інформаційний лист про нововведення № 60-2012).
4. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. 558 с.
5. Пасічнюк І.П., Няньковський С.Л. Порівняльний аналіз фізичного розвитку учнів 1-11 класів Львова і районів Львівської області на підставі дослідження індексу маси тіла. Медицина транспорту України. 2014. № 3. С. 9–15.
6. Гигиена детей и подростков / под ред. В.Н. Кардашенко. М. : Медицина, 1988. С. 41–108.
7. Пластунова О.Б. Стан фактичного харчування юних спортсменів. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (тринадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп.наук.-прак. конф. К., 2017. Вип. 17. С. 117–119.
8. Арансон М.В. Питание для спортсменов. М. : Физкультура и спорт, 2001. 224 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.