На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 11-15
Часові показники довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робітників «шумових» професій при виготовленні і розливі безалкогольних і слабоалкогольних напоїв
Шидловська Т.В.1, Шидловська Т.А.1, Шевцова Т.В.1, Волкова Т.В.1, Гречківська Н.В.2, Яворовський О.П.2, Брухно Р.П.3
1 ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМНУ», м. Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
3 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 613.644-052:612.85:663.8

РЕФЕРАТ:
Мета - дослідження функціонального стану коркового відділу слухового аналізатора за даними дліннолатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робочих «шумових» професій ПАТ «Оболонь» з урахуванням гігієнічних умов праці.

Матеріал і методи. Дана гігієнічна оцінка шуму, мікроклімату і освітленості на робочих місцях операторів. Виміри проводилися за допомогою шумоміра "Larson Davis 800B", кульового термометра «Тензор 41», кататермометра (F 564), люксметра типу Ю-116. Проведено дослідження часових показників ДСВП у 37 працівників «шумових» професій ПАТ «Оболонь» (в основному операторів по розливу напоїв). Контрольна група - 15 соматично і отологічні здорових осіб, які не мали контакту з виробничим шумом.

Результати досліджень. Встановлено, що відповідно до "Гігієнічної класифікації праці ...", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 248 від 08.04.2014 р, за рівнями шуму на окремих робочих місцях умови праці операторів по розливу відносяться до класів умов праці 3.1 (шкідливі 1 ступеня) і 3.2 (шкідливі 2 ступеня); за показниками температури повітря - до класів умов праці 2 (допустимі), 3.1 (шкідливі 1 ступеня) і 3.2 (шкідливі 2 ступеня); за показниками важкості та напруженості трудового процесу - до класів умов праці 2 (допустимі) і 3.1 (шкідливі 1 ступеня). В цілому умови праці операторів по розливу відносяться до класу шкідливості 3.2. (Шкідливі 2 ступеня).
При аналізі ЛПП компонентів P1, N1, Р2, N2 дліннолатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) при ипсилатеральной стимуляції тоном 1 кГц в основній групі в порівнянні з контрольною виявлено достовірне (P <0,01) подовження ЛПП компонента N2 ДСВП у робітників «шумових» професій.

Висновки. У робочих «шумових» професій ПАТ «Оболонь», що піддаються впливу підвищених рівнів постійного широкосмугового шуму з перевищенням ГДР на середніх і високих частотах (500-8000 Гц.), Спостерігається достовірне (P <0,01) подовження ЛПП компонента N2 ДСВП в порівнянні з контрольною групою. Це свідчить про дисфункцію коркових структур слухового аналізатора у обстежених робітників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
довголатентні слухові викликані потенціали, робітники «шумових» професій, корковий відділ слухового аналізатора.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гігієнічна оцінка шуму на робочих місцях і характеристика початкових порушень у слуховому аналізаторі у працівників «шумових» професій авіаційного машинобудування / О.П. Яворовський, Т.В. Шидловська, М.В. Вертеленко, Т.В. Шевцова // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2008. - № 3 (5). – С. 63-70.
2. Гігієна праці: підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, А.М. Шевченко та ін.; за ред. Ю.І. Кундієва, О.П. Яворовського. – К. : Медицина, 2011. – 904 с.
3. Кундієв Ю.І. Професійна захворюваність в Україні в динаміці довгострокового спостереження / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна // Укр. журнал з проблем медицини праці. - 2005. - № 1. - С. 3-11.
4. Професійна приглухуватість шумової етіології (діагностика, класифікація, експертиза працездатності, профілактика): метод. рек. / за ред. Ю.І. Кундієва, Є.Г. Іванюка. - К., 2001. – 30 с.
5. Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість / Т.В. Шидловська, Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська. – К. : Логос, 2006. – 752 с.
6. Davoodi M. Noise-induced Hearing Loss / M. Davoodi // Intern. J. Occup. Environ. Med. – 2010. – Vol. 1 (3). – 146 р.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.