На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (98)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2021   -   Сторінки: 66-71
Дослідження повноти видалення засобів для прання з дитячої білизни за показником вмісту аніонних поверхнево-активних речовин у змивах
Голіченков О.М.1, e-mail: amg_2010@ukr.net, Домарацька Ю.С.1, e-mail: him_lab@i.ua, Ляшенко В.І.1, e-mail: lyashenko1949ukr.net@ukr.net, Майстренко З.Ю.1, e-mail: him_lab@i.ua, Уманець Г.П.1, e-mail: galinaum@ukr.net, Кучеренко О.Ю.1, e-mail: helga_ola@ukr.net
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.48/49-053.2 : 648.18 : 543.395

РЕФЕРАТ:
Мета роботи – визначити рівень безпеки засобів за показником вмісту залишкових кількостей аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) у змивах з об'єктів після прання засобами, призначеними для обробки виробів для дітей.

Матеріалита методи. Матеріали -16 пральних засобів для прання дитячої білизни, придбаних у торгівельній мережі супермаркетів м. Києва. Санітарно-хімічні методи дослідження: експресс-метод оцінки АПАР на тканинах одягу; аналітичний екстракційно-фотометричний метод визначення залишкових кількостей основних діючих речовин АПАР у дослідній пробі.

Результати. Аналіз результатів досліджень показує, що вміст АПАР у змивах після прання засобами порошкоподібними та рідкими на основі синтетичних АПАР та мила натурального значно відрізняються. Так, краще за все виполіскуються АПАР з одягу, випраного пральними засобами на основі мила натурального (мила «Друг», «Clean & White», «Кроха»). Залишкова кількість АПАР на тканинах після прання дитячої білизни порошкоподібними та рідкими засобами для автоматичного прання на основі синтетичних АПАР перевищують встановлений гігієнічний норматив.

Висновки. Встановлено, що тканина, оброблена пральними порошкоподібними та рідкими засобами, навіть після багаторазових полоскань, містить залишкові кількості АПАР, які перевищують нормативні показники (8 з 13 досліджених миючих засобів на основі АПАР) у 2-3 рази.
Беручи до уваги особливості функціонального стану шкіри дитини, а саме не до кінця сформовану багатоступінчату систему захисту, для детей віком від 0 до 6 років рекомендовано використовувати для прання дитячої білизни засоби на основі мила натурального та засобів, що містять менше 5% АПАР.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
засоби для прання дитячої білизни, вміст залишкових кількостей аніонних поверхнево-активних речовин, поверхнево-активні речовини.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Горланов И.А., Леина Л.М., Милявская И.Р. Кожа новорожденных: дифференциальная диагностика патологических состояний, особенности ухода. Медицинский совет. 2013. № 2. С. 41-49. URL : https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/905
2. Кешишян Е.С. Анатомо-физиологические особенности строения кожи в детском воздасте. Медицинский совет. 2008. №1-2. С.57-60.
3. Langan S.M., Williams H.C. What causes worsening of eczema. A systematic review. Br J Dermatol. 2006. Vol. 155(3). P. 504 - 514. DOI : https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2006.07381.x
4. Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги : ДСанПіН 3.3-182-2012. Київ, 2012. (дата звернення 22.03.2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13
5. Методика екстракційно-фотометричного визначення аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних та стічних водах: керівний нормативний документ КНД 211.1.4.017-95 / Український науковий центр охорони вод. К., 1995. (дата звернення 1.04.2019 р.). URL : http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=53449
6. Экспресс-метод определения анионных поверхностно-активных веществ на тканях одежды. К., 1993. Вып. 4 (Информационное письмо. Сер. Гигиена окружающей среды).
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.