На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (96), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 48-54
About radiocarbon in environmental researches in Ukraine
Бузинний М.Г.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

АНОТАЦІЯ:
Назва статті: Про радіовуглець в екологічних дослідженнях в Україні

У статті представлено аналіз основних напрямків використання досліджень радіовуглецю в Україні для різноманітних завдань екології: викиди CO2 АЕС і ТЕС, CO2 викиди транспорту, радіоактивний графіт і довкілля, баланс викидів CO2 в атмосферу. Дослідження стосувались штатних та аварійних умов роботи об’єктів енергетики, різних напрямків і застосування відповідних методичних розробок. Дано коротку інформацію про основні результати, проблеми і перспективи. Приділено увагу деяким теоретичним та методичним питанням.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:
екологія, радіовуглець, 14C, АЕС, ТЕС, транспорт, викопне паливо
ЛІТЕРАТУРА:
1. Соботович Э.В., Ковалюх Н.Н., Чебаненко С.И. Дендрорадиоэкология в зоне влияния Чернобыльской АЭС. Принципы и методы ландшафтно-геохимических исследований миграции радионуклидов: сб. тез. всесоюзн. совещ. М., 1989. C. 125.
2. Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В. Химическая подготовка образцов для радиоэкологических исследований радиоуглерода. Радиоизотопы в экологических исследованиях. К. : Наукова думка, 1992. C. 93 - 101
3. Бузынный М.Г., Зеленский А.В., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., Санин Е.В. Ретроспективное восстановление уровня аварийного выброса 14С в атмосферу вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Актуальные вопросы ретроспективной, текущей и прогнозной дозиметрии облучения в результате Чернобыльской аварии: матер. науч. конф. К., 1993. C. 118 - 124.
4. Бузынный М.Г., Лось И.П., Зеленский А.В., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В. О возможной корреляции уровней C-14 в растительности с I-131 в щитовидной железе после аварии на ЧАЭС. Актуальные проблемы ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС: тез. докл. укр. науч.-практ. конф. Часть I. Киев, 1993. C. 48 - 49.
5. Kovalyukh N., Skripkin V., Sobotovich E., Buzinny M., Sanin E. Radiocarbon of accidental release of Chernobyl NPP in annual tree rings. Geochronometria. 1994. Vol. 10. P. 217 – 224.
6. Зеленский А.В., Бузынный М.Г. Энергетическая калибровка жидкостно-сцинтилляционного бета-спектрометра. Актуальные проблемы ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС : тезисы докл. научно-практ. конф. Киев, 1993. Ч. I. С. 126.
7. Buzinny M., Kovaliukh N., Los I., Skripkin V. Radiocarbon releases of Zaporozhye NPP. Geochronology and Dendrochronology of Old Town’s and Radiocarbon Dating of Archaeological Findings: Proc. Conf. Vilnius : Vilnius University Press, 1994. P. 7 - 12.
8. McCartney M., Baxter M.S., Scott E.M. Carbon-14 discharges from the nuclear fuel cycle: Local effects. Journal of Environmental Radioactivity. 1988. Vol. 8. Is. 2. P. 157 – 171. DOI : https://doi.org/10.1016/0265-931X(88)90023-9.
9. Buzinny M., Kovalyukh N., Likhtarjov I., Los I., Nesvetajlo V., Pazdur M., Sobotovich E. Ecological Chronology of Nuclear Fuel Cycle Sites. Radiocarbon. 1995. Vol. 37 (2). P. 469 - 473. DOI : https://doi.org/10.1017/S0033822200030940.
10. Buzinny M., Skripkin V. Newly Designed 0.8-ML Teflon® Vial for Microvolume Radiocarbon Dating. Radiocarbon. 1995. Vol. 37 (2). P. 743 - 747. DOI : https://doi.org/10.1017/S0033822200031283.
11. Buzinny M., Likhtarev I., Los I., Talerko N., Tsigankov N. 14C Analysis of Annual Tree Rings from the Vicinity of the Chernobyl NPP. Radiocarbon. 1997. Vol. 40 (1). P. 373 - 379. doi:10.1017/S003382220001825.
12. Kovaliukh N., Skripkin V., Van Der Plicht J. 14C Cycle in the Hot Zone Around Chernobyl. Radiocarbon. 1997. Vol. 40 (1). P. 391 - 397. doi: 10.1017/S0033822200018270
13. Skripkin V., Kovaliukh N. Recent Developments in the Procedures Used at the Sscer Laboratory for the Routine Preparation of Lithium Carbide. Radiocarbon. 1997. Vol. 40 (1). P. 211 - 214. doi: 10.1017/S0033822200018063
14. Benzene Line. Chemical Equipment for C-14 Dating. URL: http://benzene-line.com
15. Бузинний М.Г., Талерко М.М. Штатні викиди Чорнобильської АЕС. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2000. Вип. 36 (1). C. 234 - 242.
16. Бузинний М.Г., Талерко М.М. Ретроспективні дослідження радіовуглецю Чорнобильського аварійного викиду. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2000. Вип. 36 (1). C. 246 - 260.
17. Buzinny M. Radioactive Graphite Dispersion in the Environment in the Vicinity of the Chernobyl Nuclear Power Plant. Radiocarbon. 2006. Vol. 48 (3). P. 451 - 458. doi: 10.1017/S003382220003887X
18. Бузинний М., Скрипкін В. Дослідження радіоактивного графіту у лісовій підстилці. Довкілля та здоров’я. 2018. № 3 (88). С. 71 - 74. doi: 10.32402/dovkil2018.03.071
19. Бузынный М.Г. Уровни выбросов радиоуглерода объектов ядерного топливно-энергетического комплекса на территории бывшего СССР. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. К., 2003. Вип. 1 (9). С. 110 - 119.
20. Бузинний М.Г. Особливості розподілу радіовуглецю у фракціях деревини останнього сторіччя. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 61. С. 254 - 258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnm_2013_61_42
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.