На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (98)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2021   -   Сторінки: 29-35
Breast cancer prevention in districts affected by the Chernobyl nuclear power plant accident beginning from child ages
Бандажевський Ю.І.1, e-mail: Yuri.by375@gmail.com, Дубова Н.Ф.2, e-mail: n_dubova@i.ua
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров’я», cмт. Іванків
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 618.19-006.6-053.2/.9-084-02:614.876:621.039.5.004.6(477.41)

РЕФЕРАТ:
Назва статті: Профілактика раку молочної залози у районах, що постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, починаючи з дитячого віку

Метою роботи була оцінка поширеності аллели ризику Т генетичного поліморфізму MTHFR:677 в групі дівчаток із Іванківського і Поліського районів, розташованих поблизу Чорнобильської зони відчуження, і варіантів поєднаного носійства алелі Т з алелями ризику інших генетичних поліморфізмів, що контролюють фолатний цикл.

Методи. Імунохімічний, статистичний.

Результати. Генетична схильність до ризику виникнення раку молочної залози проаналізовано в групі, що складалася з 251 дівчаток-підлітків. Виявлено носійство алелі Т поліморфізму MTHFR:С677Т у 142 дітей (56,6 %), при цьому гомозиготний варіант Т/Т зустрічався у 25 дівчаток, або в 10,0 % випадків. У 60 осіб, або у 23,9 % випадків, реєструвалася компаунд-гетерозиготність за алелями 677СТ/1298AС гену MTHFR.

Висновки. Виявлені генетичні зміни фолатного циклу призводять до значного зниження активності метілентетрагідрофолатредуктази, і, відповідно, збільшення вмісту гомоцистеїну в крові, створюючи умови для розвитку онкологічних захворювань молочної залози. З огляду на високий рівень генетичної схильності, з урахуванням постійного впливу на організм радіоактивних елементів і продуктів їх розпаду, виникнення, як наслідок цього, серйозних порушень обміну речовин, необхідно виділяти групу ризику дітей стосовно ймовірності виникнення онкологічних захворювань молочної залози.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фолатний цикл, алели ризику, рак молочної залози, дівчатка-підлітки, радіоактивно забруднені території
ЛІТЕРАТУРА:
1. Bandazheuski Yu., Dubovaya N. The Role of the Folate Cycle Genome in Establishing Links between Homocysteine, Hormones of the Pituitary-Thyroid Axis and Vitamins of the «В» Group in Children from the Districts, Bordering the Chernobyl Exclusion Zone. Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional Aspect: Monograph. 4th ed. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. P. 42-62.
2. Bandazhevsky Yu.I., Dubovaya N.F. The State of Folate Metabolism and its Link with Thyroid System in Children after Forest Fires in the Chornobyl Exclusion Zone. Довкілля та здоров’я. 2019. № 2 (91). P. 10-16. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2019.02.010
3. Ergul E., Sazci A., Utkan Z., Canturk N.Z. Polymorphisms in the MTHFR Gene Are Associated with Breast Cancer. Tumor Biology. 2003. Vol. 24, № 6. P. 286-90. DOI : https://doi.org/10.1159/000076460
4. Hosseini M., Houshmand M., Ebrahimi A. MTHFR Polymorphisms and Breast Cancer Risk. Arch Med Sci. 2011. № 1. P. 134-137. DOI : https://doi.org/10.5114/aoms.2011.20618
5. Chou Y.-C., Wu M.-H., Yu J.-C. et al. Genetic Polymorphisms of the Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene, Plasma Folate Levels and Breast Cancer Susceptibility: A Case–Control Study in Taiwan. Carcinogenesis. 2006. Vol. 27. № 11. P. 2295–2300. DOI : https://doi.org/10.1093/carcin/bgl108
6. Федоренко З.П., Гулак Л.О., Рыжов А.Ю., Горох Е.Л., Сумкина Е.В., Куценко Л.Б. Особенности трендовых моделей заболеваемости раком грудной железы в Украине после аварии на ЧАЭС. Клиническая онкология. 2012. № 5 (1). P. 11-16.
7. Федоренко З.П., Гулак Л.О., Рыжов А.Ю., Горох Е.Л., Сумкина Е.В., Куценко Л.Б. Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине. Довкілля та здоров’я. 2016. № 1. P. 36-41. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2016.01.036
8. Рак в Україні, 2014-2015. Бюлетень Національного канцер-реєстру. № 17. К. : Національний інститут раку, 2016. С. 46. URL : http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_17/index.htm
9. Рак в Україні, 2015-2016. Бюлетень Національного канцер-реєстру. № 18. К. : Національний інститут раку, 2017. С. 46. URL : http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_18/index.htm
10. Рак в Україні, 2016-2017. Бюлетень Національного канцер-реєстру. № 19. К.: Національний інститут раку, 2018. С. 44. URL : . http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_19/index.htm
11. Рак в Україні, 2017-2018. Бюлетень Національного канцер-реєстру. № 20. К.: Національний інститут раку, 2019. С. 46. URL : . http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_20/index.htm
12. Рак в Україні, 2018-2019. Бюлетень Національного канцер-реєстру. № 21. К.: Національний інститут раку, 2020. С. 46. URL : http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_21/index.htm
13. Kumar P., Rai U. Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene C677T Polymorphism and Breast Cancer Risk: Evidence for Genetic Susceptibility. Meta Gene. 2015. № 6. P. 72-84. DOI : https://doi.org/10.1016/j.mgene.2015.08.008
14. Waseem M., Kumar S.S., Serajuddin M., Mahdi F. et al. Association of MTHFR (C677T) Gene Polymorphism with Breast Cancer in North India. Biomarkers in Cancer. 2016. Vol. 8. P. 111-117. DOI : https://doi.org/10.4137/BIC.S40446
15. Bandazhevsky Yu.I., Dubova N.F. The role of genome of folate metabolism in the occurrence of hyperhomocysteinemia in children from the areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident. Scientific and practical collection «Chernobyl: ecology and health». Ivankov: PI Coordination and Analytical Center «Ecology and health» ; Dnipro: Serednyak Т.К., 2017. Issue 6. P. 27-35.
16. Zhang X., Liu T., Li Y., Li S. Association between MTHFR 677C/T and 1298A/C Gene Polymorphisms and Breast Cancer Risk. Genet. Mol. Res. 2015. Vol. 14, № 4. P. 16425-16430. DOI : https://doi.org/10.4238/2015.December.9.12
17. Гречанина Е.Я., Малатон Р., Гречанина Ю.Б. и др. Наследственные нарушения обмена серосодержащих аминокислот. Российский вестник перинаталогии и педиатрии. 2008. № 6. С. 57-65.
18. Вайнер А.С., Кудрявцева Е.А., Жечев Д.А. и др. Исследование ассоциации полиморфизма генов фолатного обмена с риском врожденных аномалий развития. Мать и дитя в Кузбассе. 2011. №3(46). С. 10-16.
19. Бандажевський Ю.I., Дубова Н.Ф. Пожежi лiсу в Чорнобильськiй зонi вiдчуження та здоровґя дiтей. Iванкiв: ПУ Координацiйний аналiтичний центр «Екологiя i здоров'я. Днiпро: Середняк Т.К., 2020. 42 с.
20. Bandazhevsky Yu.I., Dubova N.F. State of Folate Metabolism and Health of Children Living in Areas Contaminated with Radioactive Elements as a Result of the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident. Scientific and practical collection «Chernobyl: ecology and health». Ivankov: PI Coordination and Analytical Center «Ecology and health» ; Dnipro: Serednyak Т.К., 2017. Issue 6. P. 16-26.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.