На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (91)   -   Червень, 2019   -   Сторінки: 10-16
The state of folate metabolism and its link with thyroid system in children after forest fires in the Chornobyl exclusion zone
Bandazhevsky Yu.I.1, Dubovaya N.F.2
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров'я», Іванків
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 616.441-053.2-001.28-06:614.84(253):577.164.17:546.15:612.433.441.018

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Стан фолатного циклу та його зв'язок з тиреоїдною системою у дітей після лісових пожеж в Чорнобильській зоні відчуження

Мета дослідження: визначення стану фолатного циклу та його зв'язку з тиреоїдною системою у дітей українського Полісся, після лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Методи дослідження. Імунохімічний, математико-статистичний.

Результати. У підгрупі дітей-носіїв алелі ризику Т генетичного поліморфізму MTHFR:С677Т, які проживають в Іванківському і Поліському районах, рівень гомоцистеїну в крові був достовірно вище, ніж в підгрупі дітей, позбавлених даної алелі.
Обстеження дітей з районів, прилеглих до Чорнобильської атомної електростанції, дозволило виявити в них зміни метаболічних процесів у вигляді підвищеної продукції гомоцистеїну, в зв'язку з лісовими пожежами у зоні відчуження.
У групі дітей з Іванківського району, обстежених після пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, рівень гомоцистеїну в крові вище, ніж в групі дітей з Поліського району, обстежених до пожежі, в тому числі, в більшості генетичних підгруп, за винятком генетичної підгрупи, що включає випадки гомозиготного носійства алелі Т.
У групі дітей з Іванківського району, з більш високим рівнем гомоцистеїну в крові, порівняно з групою дітей з Поліського району, реєструвався прямий кореляційний зв'язок між вмістом в крові гомоцистеїну і тиреотропного гормону гіпофіза, гомоцистеїну та трийодтироніну.

Можна обґрунтовано припускати про негативний вплив пожеж у Чорнобильській зоні відчуження на процеси функціонування фолатного циклу дитячого організму.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фолатний цикл, гомоцистеїн, гормони гіпофіза і щитовидної залози, лісові пожежі, Чорнобильська зона відчуження
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кох Н.В., Слепухина А.А., Лифшиц Г.И. Фолатный цикл: обзор и практические рекомендации по интерпретации генетических тестов. Медицинская генетика. 2015. № 11. С. 3-8.
2. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф. Генетические дефекты при нарушении функционирования цикла фолиевой кислоты у детей, проживающих на территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС. Збірник наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. К., 2016. Вип. 25. С. 93-98.
3. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф. Лабораторный скрининг в диагностике состояний щитовидной железы у детей из радиоактивно загрязненных районов спустя 30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Збірник наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. К., 2016. Вип. 26. С. 494-499.
4. Кадун О.Н. Стан здоров’я населения Iванкiвського району Київської областi яке постраждало вiд наслiдкiв аварiї на Чорнобильскiй атомнiй електростанцii. Чорнобиль: екологія і здоров’я : наук.-практ. зб. / за заг. ред. проф. Ю.І. Бандажевського. Іванків - Дніпропетровськ, 2014. Вип. 1. С. 8-21.
5. Азаров С.І., Руденко О.В., Сидоренко В.Л., Єременко С.А. Радіаційний ризик для населення від пожеж у лісах, забруднених Чорнобильськими радіонуклідами. Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. К., 2012. Вип. 9. С. 19-25.
6. Израэль Ю.А., Вакуловский С.М., Ветров В.А. и др. Чернобыль: Радиоактивное загрязнение природных сред. Л., 1990. 296 с.
7. Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Руденко О.В. Вивчення процесу надходження радіонуклідів у повітря при пожежах у лісах зони відчуження ЧАЕС. Проблемы пожарной безопасности : сб. науч. тр. К., 2011. Вып. 30. С. 16-23.
8. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. Дані за 2011 р. Збірка 14. К, 2012. 99 с.
9. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф. Динамика гипергомоцистеинемии у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чорнобиль: екологія і здоров’я : науково-практ. зб. / за заг. ред. проф. Ю.І. Бандажевського. Вип. 5. Іванків - Дніпро, 2017. С. 36-41.
10. Кашпаров В.А., Миронюк В.В., Журба М.А. и др. Радиологические последствия пожара в Чернобыльской зоне отчуждения в апреле 2015 года. Радиационная биология. Радиоэкология. 2017. Т. 57. № 5. С. 512-527.
11. Богорад В.И., Литвинская Т.В., Шевченко И.А., Дыбач А.М., Слепченко А.Ю. Радиационные последствия пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Ядерна та радіаційна безпека. 2016. Т. 69. № 1. С. 64-68. https://doi.org/10.32918/nrs.2016.1(69).10
12. Park S.K., O’Neill M.S., Vokonas P.S. et al. Traffic related particles are associated with elevated homocysteine. The VA Normative Aging Study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2008. Vol. 178. P. 283–289. https://doi.org/10.1164/rccm.200708-1286OC
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.