На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 44-49
Оцінка ризику для здоров’я населення, зумовленого викидами автомобільного транспорту, на території Дарницького та Дніпровського районів м. Києва
Ананьєва О.В1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.71:504.06:616-084

АНОТАЦІЯ:
Метою дослідження була оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту на території Дарницького та Дніпровського районів м.Києва.

Матеріали та методи. Для оцінки експозиції, що формується за рахунок викидів автотранспортних потоків на території дослідження, і розрахунку відповідних рівнів ризику для здоров'я була використана методологія оцінки ризику для здоров'я населення, рекомендована до використання Агентством США з охорони навколишнього середовища. Для розрахунку усереднених концентрацій (1, 24-годинних і річних) була використана модель розрахунку розсіювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі ISC-AER- MOD View v.8.8.9. Розрахунок забруднення проведено для 28 автодоріг та 6 перехресть. У роботі використані методи спостереження і обліку за структурою, інтенсивності та особливостей руху транспортних потоків, методи статистичної обробки даних і методи просторового аналізу даних (ArcMap v.10.1, Esri).

Результати. Виконано розрахунок розсіювання усереднених концентрацій вуглецю оксиду, оксидів азоту (в перерахунку на NO2), сірки діоксиду, неметанових вуглеводнів, зважених часток РМ10 і формальдегіду в 952 рецепторних точках з кроком 250 м, рівномірно розташованих на території дослідження. На підставі отриманих рівнів експозиції розраховані показники неканцерогенними ризику (коефіцієнти небезпеки HQ) для гострого і хронічного інгаляційного впливу, а також сумарний неканцерогенними ризик (HI). За умови гострого впливу визначено перевищення допустимого рівня (HQ> 1) тільки для РМ10 в районі Дарницької площі (HQ = 1,2) і проспекту Соборності (HQ = 1,4). Для умов хронічного впливу встановлено перевищення допустимого рівня коефіцієнтів небезпеки (HQ> 1) для оксидів азоту (в перерахунку на NO2) - HQ від 1,26E-02 до 2,07E + 00; неметанових вуглеводнів - HQ від 1,58E-02 до 3,18E + 00; РМ10 - HQ від 5,53E-03 до 1,27E + 00. для інших речовин коефіцієнти небезпеки при хронічному впливії були на допустимому рівні (НQ <1), а ризик для здоров'я - мінімальним. Сумарний неканцерогенними ризик (НІ) для умов хронічного впливу визначено в діапазоні від 4,04E-02 до 5,43E + 00, що свідчить про можливість зростання частоти негативних реакцій з боку органів дихання в 1,5-5,4 рази.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
оцінка ризику, експозиція, автомобільний транспорт, забруднення повітря, органи дихання
ЛІТЕРАТУРА:
1. United Nations. World Urbanization Prospects. The 2014 Revision, Highlights. URL: (дата звернення: 2.02.2017). http://esa.un.org/unpd/wup/Hig hlights/WUP2014-Highlights.pdf
2. World Health Assembly 68.8. (2015). Health and the environment: addressing the health impact of air pollution. URL: (дата звернення: 2.02.2017). http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R8-en.pdf
3. WHO. Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. URL: (дата звернення: 30.01.2017). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Статистичний щорічник України. 2014 / Державна служба статистики України. URL: (дата звернення: 30.01.2017). http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
5. Jerret M., Arain M.A., Kana- roglou P. et al. Modelling the intra-urban variability of ambient traffic pollution in Toronto, Canada. J. Toxicol. Environ. Health A. 2007. Vol. 70 (3-4). P. 200-212. https://doi.org/10.1080/15287390600883018
6. U.S.Environmental Protection Agency. Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Faci- lities. 2005. URL: (дата звернення: 3.02.2017). https://epa-prgs.ornl.gov/radionuclides/2005_HHRAP.pdf
7. Zhang K., Batterman S. Air pollution and health risks due to vehicle traffic. Sci. Total Environ. 2013. Vol. 15. P. 307-316. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.074
8. Spira-Cohen A., Chen L.C., Kendall M. et al. Personal expo- sures to traffic-related air pollu- tion and acute respiratory health among Bronx school- children with asthma. Environ. Health Perspect. 2011. Vol. 119. P. 559-565. https://doi.org/10.1289/ehp.1002653
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.