На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (91)   -   Червень, 2019   -   Сторінки: 4-9
До питання про бактерицидність ультра фіолетового випромінювання як складової інсоляції приміщення
Акіменко В.Я.1, Стеблій Н.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.5:613.165

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - встановити ефективні дози УФІ сонця, як складової інсоляції приміщень, і дати їм гігієнічну оцінку з позицій бактерицидної ефективності.

Матеріали та методи. На підставі моніторингових супутникових даних про інтенсивний УФІ розраховані інтенсивності УФІ (280-315 нм), яке проникає в модельне приміщення житла через однокамерний склопакет з 4 мм силікатного скла (коефіцієнт прозорості скла 0,52) для 2 годинних інтервалів інсоляції першої половини світлового дня.

Результати досліджень. На підставі аналізу інформаційних, в тому числі і нормативно-технічних джерел, обґрунтований спектральний склад УФІ, яке може проникати в житло через скління з силікатного скла. Розраховані ефективні дози даного чинника для двогодинних інтервалів інсоляції на 22 березня для м.Києва (50 ° 27 'пн). Ефективні рівні УФІ, що пройшов через застеклені вікна, можуть сформувати за двогодинні інтервали інсоляції першої половини світлового дня на огороджувальних поверхнях приміщення ефективні дози від 1,04 Дж / м2 (7-9 годин) до 2,81 Дж / м2 (11-13 годин ), а в об'ємі приміщення - від 1,94 Дж / м3 (7-9 годин) до 5,26Дж / м3 (11-13 годин). Запропоновано орієнтовні величини ефективних поверхневих і об'ємних доз УФІ відповідно: 49 Дж / м2 і 130 Дж / м3 для досягнення 90% бактерицидної ефективності по St. Aureus в житло.

Висновки. Ультрафіолетова складова сонячного випромінювання, що проходить через подвійне силікатне скло вікна в приміщення, орієнтоване на південний схід, при мінімально необхідної нормативної, згідно СН № 2605-82, двогодинний тривалості інсоляції 22 березня, ні по спектральним, ні за енергетичними характеристиками на всьому протязі світлового дня не може забезпечити 90% ефективність бактерицидної дії (по St.aureus) на мікрофлору в повітрі житлового приміщення і на внутрішніх його поверхнях.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
інсоляція, ультрафіолетове випромінювання, бактерицидна дія, ефективна бактерицидна поверхнева і об’ємна дози, гігієнічна регламентація
ЛІТЕРАТУРА:
1. Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки : СанПиН 2605-82 / МЗ СРСР. Москва, 1983. 5 с. URL : http://www.vashdom.ru/sanpin/2605-82/
2. Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm (incoherent optical radiation). Health Physics. 2004. № 87(2). Р. 171 – 186. DOI : https://doi.org/10.1097/00004032-200408000-00006
3. Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях : 11-16/03-06 / Минздравмедпром РФ. Москва, 1995. URL : http://docs.cntd.ru/document/1200084894
4. Использование ультИспользование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях : Р 3.5.1904-04 / Минздрав России. Москва, 2005. 47 с.
5. Environmental Health Criteria 160: Ultraviolet Radiation. Geneva : WHO, 1994. 353 p.
6. Hobday R.A., Dancer S.J. Roles of sunlight and natural ventilation for controlling infection: historical and current perspectives. Journal of Hospital Infection. 2013. № 84. Р. 271 - 282 . DOI : https://doi.org/10.1016/j.jhin.2013.04.011
7. Spectrum of Solar Radiation (Earth). URL : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_spectrum_en.svg
8. Куприянов В.Н., Седова Ф.Р. Энергетический метод нормирования и расчета инсоляции жилых помещений : учебно-методическое пособие. Казань : Казанск. гос. архитект.-строит. ун-т, 2016. 39 с.
9. Spectral Irradiation From Helioclim-3. URL : http://www.soda-pro.com/web-services/radiation/spectral-from-helioclim-3
10. Акіменко В.Я., Стеблій Н.М. Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції. Довкілля та здоров’я. 2018. №1 (85). С. 26 – 31. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2018.01.026
11. Designing with the Pilkington Sun Angle Calculator. Copyright Pilkington, North America, 2001. 27 p.
12. Стеблий Н.Н., Акименко В.Я. Методические особенности мониторинга ультрафиолетовой составляющей инсоляции жилища. Здоровье и окружающая середа : сб. матер. респуб. научно-практ. конф. с международ. участием. Минск, 2017. Том 1. С. 52 – 55.
13. Майоров В.А. Оконные стекла — состояние и перспективы. Оптика и спектроскопия. 2018. Т. 124. Вып. 4. С. 559 - 573.
14. Diffey B.L. The risk of skin cancer from occupational exposure to ultraviolet radiation in hospitals. Physics in Medicine & BioIogy. 1988. Vol. 33 (10). Р. 1187 - 1193. DOI : https://doi.org/10.1088/0031-9155/33/10/007
15. Li D.H.W., Lam T.N.T. Determining the Optimum Tilt Angle and Orientation for Solar Energy Collection Based on Measured Solar Radiance Data. International Journal of Photoenergy. 2007. 9 p. DOI : https://doi.org/10.1155/2007/85402
16. Беликова В.К. Бактерицидное значение излучения солнца, проникающего в помещение. Санитария и гигиена. 1957. №11. С. 8 - 15.
17. Darula S., Christoffersen J., Malikova M. Sunlight and insolation of building interiors. Energy Procedia. 2015. Vol. 78. Р. 1245 - 1250. DOI : https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.266
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.