На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (88)   -   Вересень, 2018   -   Сторінки: 16-21
Медико-гігієнічна оцінка води поверхневого джерела централізованого водопостачання міста Черкаси
Бондаренко Ю.Г.1, Джулай О.С.1, Рябовол В.М.1, Хоменко О.А.1, Коханій О.А.1
1 Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

АНОТАЦІЯ:
Висвітлено проблему використання р. Дніпро, зокрема Кременчуцького водосховища як джерела поверхневого централізованого водопостачання, пошуку нових методів знезаражування та оброблення води, створення єдиної системи моніторингу та впливу показників якості води на організм людини.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
поверхневі джерела централізованого водопостачання, вода, органолептичні показники, загально-хімічні показники, мікробіологічні показники, показники радіаційної безпеки, моніторингові дослідження, здоров’я населення, класи якості води
ЛІТЕРАТУРА:
1. Станкевич В.В., Тарабарова С.Б., Валявська Г.І. Санітарно-гігієнічні умови використання Дністровського водосховища для господарсько-питних цілей. Довкілля та здоров'я. 2006. № 4 (39). С. 36-40.
2. Прокопов В.О., Чичковська Г.В., Зоріна О.В. Хлорорганічні сполуки у питній воді: фактори та умови їх утворення. Довкілля та здоров'я. 2004. № 2 (29). С. 71-73.
3. Прокопов В.О., Бардик Ю.В., Чичковська Г.В. та ін. Вміст та поведінка хлорорганічних сполук у мережах питної води м. Києва. Довкілля та здоров'я. 2003. № 3 (26). С. 18-21.
4. Загальна гігієна з основами екології: підручник / за ред. В.А. Кондратюка . Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. С. 97- 104.
5. Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Гаркавий С.І., Яворовський О.П. та ін. Комунальна гігієна : підручник. К. : Здоров'я, 2003. 724 с.
6. Бондаренко Ю.Г., Білик Л.І., Олексієнко М.М. та ін. Теоретико-методичні основи екологічного аналізу систем водопостачання та водовідведення. Черкаси : Вертикаль, 2004. 142 с.
7. Бондаренко Ю.Г., Білик Л.І., Лега Н.Ю. Водопостачання та водовідведення. Черкаси : Вертикаль, 2006. 228 с.
8. Бондаренко Ю.Г., Хоменко І.В., Білик Л.І., Загоруйко Н.В. Медико-екологічна оцінка води поверхневого джерела централізованого водопостачання м. Черкаси. Довкілля та здоров’я. 2010. №3. С. 30-35.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.