На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 10-18
Гігієна та охорона праці медичного персоналу в умовах подолання пандемії COVID-19 (перше повідомлення)
Яворовський О.П.1, Шкурба А.В.1, Скалецький Ю.М.2, Брухно Р.П.1, Харчук Л.В.3, Бугро В.І.4, Риган М.М.5
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
3 Державна служба України з питань праці
4 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
5 Національний університет фізичного виховання і спорту України

РЕФЕРАТ:
Мета. Оцінити умови праці медичного персоналу в реаліях пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та визначити пов’язані з ними ризики.
Матеріали і методи. При проведенні дослідження були використані бібліографічний, гігієнічний, анкетно-опитувальний і математичний методи.
Матеріалом дослідження слугували результати власних спостережень, анкети опитування медичних працівників, дані ВООЗ, МОЗ України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, Державної служби України з питань праці, дані Держстатистики України, тематичні наукові джерела інформації.
Результати досліджень. Робота медиків, зайнятих подоланням пандемії COVID-19, віднесена до небезпечної (екстремальної). Небезпеку зараження медичних працівників вірусом SARS-CoV-2 підвищує дефіцит засобів індивідуального захисту, неправильне їх використання.
Робота в небезпечних умовах праці, які формуються в закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), призводить до високих рівнів захворюваності медичних працівників на COVID-19.
Серед медичних працівників, яким поставлений діагноз гострого професійного захворювання COVID-19, переважають медичні сестри (38,43%), молодші медичні сестри (22,69%) та лікарі-анестезіологи (5,87%).
Висновки. Аналіз результатів проведених досліджень дозволив зробити висновки про те, що заходи з попередження захворюваності медичних працівників на COVID-19 і підвищення безпеки лікарняного середовища мають бути спрямовані на більш жорстке дотримання вітчизняного законодавства і нормативно-методичних вимог щодо охорони праці медичного персоналу та інфекційного контролю в ЗОЗ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
коронавірусна хвороба COVID-19, умови праці, професійна захворюваність медичних працівників, ризик зараження.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Горблянский Ю.Ю. Актуальные вопросы профессиональной заболеваемости медицинских работников. Медицина труда и промышленная экология. 2003. № 1. С. 8-12.
2. Авота М.А., Эглите М.Э., Матисане Л.В. Объективные и субъективные данные о профессиональных заболеваниях медицинских работников. Медицина труда и промышленная экология. 2002. №3. С.33-37.
3. Покровский В.И. Современные проблемы экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Медицина труда и промышленная экология. 2003. №1. С.2-6.
4. WHO. Summary table of SARS cases by country, 1 November 2002 – 7 August 2003. URL : https://www.who.int/csr/sars/country/2003_08_15/en/
5. WHO. Health Worker Ebola Infections in Guinea, Liberia and Sierra Leone - a preliminary report. Geneva : WHO, 2015. URL : https://www.who.int/hrh/documents/21may2015_web_final.pdf
6. WHO. Ebola Situation Report. Geneva : WHO, 2016. URL : https://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/
7. Коронавірус вразив близько 90 тис. медиків по всьому світу. (дата звернення: 11.05.2020). URL: https://ua.112.ua/svit/koronavirus-vrazyv-blyzko-90-tys-medykiv-po-vsomu-svitu-535244.html
8. Яворовський О.П., Скалецький Ю.М., Шкурба А.В. Захистити і зберегти лікаря: що можна і треба зробити. Газета «День». 2020. 16 квітня (№ 71-72). (дата звернення: 26.04.2020). URL: http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zahystyty-i-zberegty-likarya
9. Why are 25% of confirmed Covid-19 cases health workers? The Irish Times. 2020. 27.04. (дата звернення: 11.05.2020). URL: https://www.irishtimes.com/news/health/why-are-25-of-confirmed-covid-19-cases-health-workers-1.4213198
10. In Memoriam: Healthcare Workers Who Have Died of COVID-19. Мedscape. URL: https://www.medscape.com/viewarticle/927976#vp_1 (дата звернення: 11.05.2020)
11. Всемирная организация здравоохранения: Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ. (дата звернення: 15.05.2020). URL : https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
12. Кабінет Міністрів України: Аналітичні панелі (дашборди). (in Ukrainian) (дата звернення: 15.05.2020). URL: https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
13. Варивончик Д.В. Оперативний моніторинг показників профілактики на робочому місці та реєстрації випадків гострого професійного захворювання, обумовленого COVID-19 (на основі опублікованихданих 08.05.2020 р.). (in Ukrainian). URL : https://www.facebook.com/DOM.NMAPO
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.