На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (99)   -   Червень, 2021   -   Сторінки: 62-71
Експертна оцінка архітектурно-планувальних рішень та умов експлуатації вбудованих закладів охорони здоров’я за методом Т. Сааті
Махнюк В.М.1, Чайка Г.В.1, Чорна В.В.2, Волощук О.В.1, Мельниченко С.О.1, Пелех Л.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

УДК: 351.77:725.5 :728.2

РЕФЕРАТ:
Заклади охорони здоров’я, що розміщуються у вбудованих нежитлових приміщеннях житлових будинків, є медичними установами нового типу, для яких в українському законодавстві відсутні санітарно-гігієнічні вимоги щодо їх розміщення. Зазначене слугувало підставою для проведення комплексних гігієнічних досліджень з цього питання з використанням методу Т. Сааті.
Мета. Проведення експертної оцінки особливостей впливу архітектурно-планувальних рішень та умов експлуатації вбудованих у житлові будинки закладів охорони здоров’я на самопочуття медпрацівників та умови перебування відвідувачів і мешканців шляхом парного порівняння ієрархій (метод Т. Сааті).
Матеріали та методи досліджень. Матеріалами досліджень були архітектурно-планувальні рішення щодо розміщення та експлуатації вбудованих у житлові будинки ЗОЗ, які підлягали експертній оцінці за методом Т. Сааті.
Висновки. За результатами проведених досліджень обґрунтовано внесення змін до нормативної бази містобудівного законодавства - ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я» щодо унормування зони спеціального призначення під розміщення тимчасових міні-автостоянок для медпрацівників та відвідувачів вбудованих ЗОЗ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
експертна оцінка, вбудовані заклади охорони здоров’я, інформативність характеристик архітектурно-планувальних рішень, визначення ієрархій гігієнічних показників умов експлуатації
ЛІТЕРАТУРА:
1. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е изд. К. : Мединформ ; 2018. 579 с.
2. Махнюк В.М., Сердюк Є.А., Чорна В.В., Гаркавий С.С., Лаптєв В.Е. Нові гігієнічні підходи до сучасного містобудування в Україні. Монографія / за ред. А.М. Сердюка, Н.С. Польки. К. : Медінформ, 2021. 369 с.
3. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М. та ін. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»). К. : Медінформ, 2017. 271 с.
4. Makhniuk V.M., Ocheretiana H.V., Chorna V.V., Polka O.O., Pavlenko N.P. Hygienic Issues of the Use of High-Technology Equipment in Medical Stomatologic Institutions, Built into Residential Buildings. Hygiene and Ecology in State Regulation of Urban Planning. Ed. by the corresponding member of NAMS of Ukraine N.S. Polka. Kyiv : Medinform, 2020. P. 97-113.
5. Махнюк В.М., Очеретяна Г.В. Запровадження інноваційних підходів до розміщення та експлуатації сучасних закладів охорони здоров'я. Друковані матеріали науково-практичної конференції молодих вчених / ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України». Київ, 2019. С. 12.
6. Чайка (Очеретяна) Г.В., Махнюк В.М. Організація зони спеціального призначення прилікарняної території під розміщення автостоянки для медпрацівників та пацієнтів з урахуванням закордонного досвіду. Молодий вчений. 2021. № 1 (89). С. 1-6.
7. Булах І.В. Методологічні аспекти нормативно-містобудівного розміщення системи лікувальних закладів. Науковий вісник будівництва. 2019. № 2 (96). С. 21-27. DOI: 10.29295/2311-7257-2019-96-2-21-27.
8. Лехан В.М., Крячкова Л.В., Заярський М.І. Аналіз реформ охорони здоров’я в Україні: від здобуття незалежності до сучасності. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 4 (52). С. 5-11.
9. Литвинов О. Визначення факторів конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я в умовах інноваційного розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 4. С. 58-69.
10. Панчук О.Ю. Гігієнічна оцінка умов праці за основними спеціальностями стоматологічного профілю в умовах використання сучасних технологій діагностики, лікування та профілактики. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2017. Т. 21, № 1. С. 65-70.
11. Парій В.Д., Короткий О.В. Становлення та розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини в Україні: огляд літературних джерел. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 2 (49). С. 48-53.
12. Sauerteig S.O., Wijesuriya J. & Barham-Brown H. Doctors' health and wellbeing: at the heart of the NHS's mission or still a secondary consideratiin? Int Rey Psychiatry. 2019. 31 (7-8) 548-554. DOI : https://doi.org/10.1080/09540261.2019.1586165.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.