На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 10-15
MTHFR:677TT genotype and hyperhomocyste - inemia in children from areas affected by the Chоrnobyl nuclear power plant accident
Бандажевський Ю.І.1, Дубова Н.Ф.2
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров'я», Іванків
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

УДК: 616-008.9:577.112.386]-008.61-001.28-053.2-06:575.191]-02:614.73: 614.876.004.6(477)

АНОТАЦІЯ:
Назва : Генотип MTHFR:677TT і стан гіпергомоцистеїнемії у дітей із районів, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції

Гомозиготний варіант ТТ генетичного поліморфізму MTHFR:С677T асоціюється з майже повною втратою активності метілентетрогідрофолатредуктази - основного ферменту фолатного циклу. Ступінь прояву генетичного поліморфізму пов'язана з впливом факторів зовнішнього середовища.

Мета роботи - визначити фенотипічний прояв генотипу MTHFR:677TТ у групах дітей з районів, територія яких забруднена радіоактивними агентами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та мають різний рівень соціально-економічного розвитку, використовуючи показники вмісту гомоцистеїну в крові і частоти поширеності стану гіпергомоцистеїнемії.

Методи дослідження. Імунохімічний, математико-статистичний.

Результати. В підгрупі дітей-носіїв генотипу MTHFR:677ТT із районів, що постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, вміст гомоцистеїну в крові був достовірно більше у порівнянні з підгрупами дітей, які не є носіями даного генотипу.
Присутність аллелі ризику Т поліморфізму MTHFR:C677T в гомозиготному стані зумовлює у дітей, які проживають на території, забрудненій радіоактивними елементами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, підвищене утворення гомоцистеїну, в порівнянні з дітьми, які не мають в складі свого геному генотип MTHFR:677ТT.
Фенотипічний прояв генотипу MTHFR:677TТ у вигляді підвищеного утворення гомоцистеїну в організмі (стан гiпергомоцистеiнемii), більш виражено у дітей з районів, що знаходяться в гірших соціально-економічних умовах після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гіпергомоцистеїнемія, генотип MTHFR:677TТ, поліморфізм фолатного циклу, аллель ризику Т, території, забруднені радіонуклідами, аварія на Чорнобильській атомній електростанції, діти.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Antoniades C., Antonopoulos A., Tousoulis D., Marinou K., Stefanadis C. Homocysteine and coronary atherosclerosis: from folate fortification to the recent clinical trials. European Heart Journal. 2009. Vol. 30. P. 6-15. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn515
2. Miller A. The Methionine-Homocysteine Cycle and Its Effects on Cognitive Diseases. Altern. Med. Rev. 2003. Vol. 8(1). P. 7-19.
3. Keshteli A., Baracos V., Madsen K. Hyperhomocysteinemia as a potential contributor of colorectal cancer development in inflammatory bowel diseases : A review. World J. Gastroenterol. 2015. Vol. 21(4). P. 1081-1090. https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i4.1081
4. Ergül E., Sazci A., Utkan Z., Canturk N.Z. Polymorphisms in the MTHFR Gene Are Associated with Breast Cancer. Tumor Biology. 2003. Vol. 24, № 6. P. 286-90.
5. Fedorenko Z., Gulak L., Ryzhov A., Gorokh Ye. et al. Characteristics of breast cancer incidence trend models in Ukraine after the Chernobyl accident. Clinical oncology. 2012. № 5 (1). P. 11-16.
6. Fedorenko Z., Gulak L., Ryzhov A., Gorokh Ye. et al. Risk of breast cancer development in the women of the younger age categories in Ukraine. Environment & Health. 2016. № 1. P. 36-41.
7. Hosseini M., Houshmand M., Ebrahimi A. MTHFR polymorphisms and breast cancer risk. Arch. Med. Sci. 2011. № 1. P. 134-137.
8. Kumar P., Yadav U., Rai V. Methylenetetrahydrofolate reductase gene C677T polymorphism and breast cancer risk: Evidence for genetic susceptibility. Meta Gene. 2015. № 6. P. 72–84.
9. Waseem M., Hussain S., Kumar S., Serajuddin M., Mahdi F. et al. Association of MTHFR (C677T) Gene Polymorphism With Breast Cancer in North India. Biomarkers in Cancer. 2016. Vol. 8. P. 111-117. https://doi.org/10.4137/BIC.S40446
10. Bandazheuski Yu. I., Dubova N. F. Genetic polymorphisms and the level blood homocysteine in children and their mothers from the areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident. Pediatrics. Eastern Europe. 2017. Vol. 5, № 2. P. 130-139.
11. BandazhevskyYu. I., Dubova N. F.Сomparative assessment of metabolic processes in children living in the areas affected by the Chernobyl Nuclear Power plant accident. Environment & Health. 2017. № 4. С. 27-30.
12. Shumatova T. A., Prikhodchenko N. G., Odenbakh L. A., Efremova I. V. Role DNA methylation and folate metabolism in the development of pathological processes in the human body. Pacific Medical Journal. 2013. № 4. P. 39-43.
13. Williams K. T., Schalinske K. L. Homocysteine metabolism and its relation to health and disease. Biofactors. 2010. Vol. 36. P. 19-24. https://doi.org/10.1002/biof.71
14. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. Дані за 2011 р. ЗБІРКА 14. К.: МОЗ України, НАМНУ України, МНС України, ДАЗВ, ДУ "ННЦРМ НАМН України", НД ІРЗ АТН України, 2012. 99 с.
15. Лібанова Е. М. Чорнобильська катастрофа: 25 років потому. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 2 (16). С. 3-18.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.