На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (106)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2023   -   Сторінки: 43-50
Небезпечні хлорити у питній воді: утворення та видалення з використанням діоксиду хлору У технології водопідготовки
Прокопов В.О.1, Липовецька О.Б.1, Куліш Т.В.1, Костюк В.А.2, Авраменко Л.П.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ
2 ПрАТ «АК «Київводоканал», Київ

РЕФЕРАТ:
Метою роботи було вивчення особливостей утворення та видалення токсичних хлоритів на очисних спорудах Дніпровського водопроводу міста Київ, де у технології водопідготовки використовується діоксид хлору, та впливу на ці процеси пріоритетних природних і технологічних чинників.

Матеріали та методи. Дослідження були проведені у 2021-2022 роках на Дніпровській водопровідній станції Києва, де у технології водопідготовки замість хлору використовується діоксид хлору. Нами виконано аналіз даних досліджень води на вміст діоксиду та хлоритів, що проводяться на очисних спорудах лабораторією Дніпровського водопроводу, з метою встановлення особливостей утворення та ефективності видалення хлоритів у технології водопідготовки. Також проведено вибіркові власні дослідження діоксиду хлору та хлоритів у воді водопроводу титриметричним та фотометричним методами, результати яких збігаються з даними, отриманими на водопроводі з використанням методу іонної хроматографії.

Основні результати. Дано позитивну гігієнічну оцінку сучасній новій технології підготовки питної води з поверхневих джерел з використанням діоксиду хлору замість хлор-газу. Показано, що за високих очищувальних та знезаражувальних ефектів обробки води діоксидом хлору у ній постійно утворюються його побічні продукти, зокрема токсичні хлорити, рівні яких залежать від використовуваних доз діоксиду хлору, що змінюються за сезонами року. Загалом первинна доза діоксиду хлору та хлоритів у воді після резервуару чистої води (РЧВ), що надходить до водопровідних мереж, знижується за діоксидом хлору на 89,3-92,0%, а за хлоритами – на 76,2-85,6%. При цьому концентрація діоксиду хлору у знезараженій питній воді завжди визначаються у межах норми – не менше 0,1 мг/дм3, а хлоритів – найчастіше перевищує національний гігієнічний норматив (0,2 мг/дм3), але не виходить за межі рекомендованого ВООЗ нормативу (0,7 мг/дм3). Найбільші концентрації хлоритів утворюються у воді влітку (у середньому 0,35 мг/дм3) відповідно до підвищених у цей період доз діоксиду хлору (у середньому 2,51 мг/дм3), а найменші – взимку (в середньому 0,17 мг/дм3).

Висновки. Виконані на Дніпровському водопроводі дослідження, де у традиційну технологію водопідготовки впроваджено діоксид хлору, дозволили встановити наступне.
Процес обробки природної води діоксидом хлору супроводжується утворенням у воді його побічних продуктів, переважно токсичних хлоритів, рівні яких залежать від застосовуваних доз діоксиду хлору і є найменшими взимку, найбільшими – влітку. Після коагуляційної обробки вихідної води сульфатом алюмінію та хлоридом заліза (співвідношення 10:4-5), відстоювання та фільтрування рівні хлоритів у питній воді (РЧВ) інтенсивно знижуються, але не завжди досягають нормативних значень. У літній період максимальні рівні хлоритів у питній воді із РЧВ можуть бути вищими за національний гігієнічний норматив (0,2 мг/дм3) і коливатись у межах до 0,7 мг/дм3, що відповідає рекомендованому ВООЗ нормативу для цієї речовини у питній воді.
Піднімається питання про перегляд національного нормативу хлоритів у питній воді з 0,2 мг/дм3 на 0,7 мг/дм3 після відповідного наукового обґрунтування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
водопідготовка, діоксид хлору, хлорити, водопровідна питна вода
ЛІТЕРАТУРА:
1. Sorlini S., Gialdini F., Biasibetti M., Collivignarelli C. Influence of Drinking Water Treatments on Chlorine Dioxide Consumption and Chlorite/Chlorate Formation. Water Research. 2014. Vol. 54. P. 44-52. DOI : https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.01.038
2. Özdemir K. Chlorine and Chlorine Dioxide Oxidation of Natural Organic Matter in Water Treatment Plants. Environment Protection Engineering. 2020. Vol. 46. № 4. P. 87-97. DOI : https://doi.org/10.37190/epe200407
3. Петренко Н.Ф. Наукове обґрунтування комбінованих методів знезараження питної води : автореф. дис. … д-ра біол. наук. Одеса, 2012. 36 с.
4. Гончарук В.В., Потапченко Н.Г. Современное состояние проблемы обеззараживания воды. Химия и технология воды. 1998. Том 20. № 2. С. 190-217.
5. Гончарук В.В., Клименко Н.А., Савчина Л.А. и др. Современные проблемы технологии подготовки питьевой воды. Химия и технология воды. 2008. Спецвипуск. Ч. 1. С. 3-98.
6. World Health Organization. Guidelines for Drinking-Water Quality. 4rd ed. Geneva: WHO, 2017. 541 p.
7. Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» : Наказ МОЗ України від 22.04.2022 р. № 683. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-22#Text
8. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10 / МОЗ України. Київ, 2012. 55 с. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text
9. Padhi R.K., Subramanian S., Satpathy K.K. Formation, Distribution, and Speciation of DBPs (THMs, HAAs, ClO2-,and ClO3-) during Treatment of Different Source Water with Chlorine and Chlorine Dioxide. Chemosphere. 2019. Vol. 218. P. 540-550. DOI : https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.11.100
10. Мокієнко А.В. Еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знезаражена діоксидом хлору : автореф. дис. … д-ра мед. наук. Київ, 2009. 34 c.
11. Сердюк А.М., Прокопов В.О., Гоженко А.І. та ін. Гігієнічна оцінка біоцидної дії діоксиду хлору як засобу знезаражування питної води (огляд літератури та власних досліджень). Довкілля та здоров’я. 2007. №2 (41). С. 36-40.
12. Прокопов В.О., Липовецька О.Б., Куліш Т.В. та ін. Використання діоксиду хлору в технології підготовки питної води на Дніпровському водопроводі м. Києва. Довкілля та здоров'я. 2018. № 4 (89). С. 15-19.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.