На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 48-52
Питання коморбідності у системі громадського здоров’я
Бердник О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.2:616-06

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - проаналізувати питання «коморбідності» з позицій профілактичної медицини і громадського здоров'я.

Результати - У статті розглядаються питання відмінностей холістичного і нозологичного підходів в медицині і їх особливостей при характеристиці поєднаної патології; показана значимість проблеми коморбідності для оцінки здоров'я населення на популяційному та індивідуальному рівнях; виявлено соціально-гігієнічні та медико-профілактичні аспекти проблеми коморбідності і окреслена їх роль при розробці профілактичних програм.

Висновки - Проблема коморбідності має наукове і практичне значення не тільки в області клінічної медицини, а й профілактичній її ланці. Міждисциплінарна взаємодія при вирішенні цього питання дозволить не лише оптимізувати підходи до лікування хворих з коморбідною патологією, а й удосконалити систему її реєстрації, що, в свою чергу, дозволить поліпшити систему надання медичної допомоги населенню.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
коморбідність, громадське здоров’я, міждисциплінарний підхід, профілактичні програми
ЛІТЕРАТУРА:
2. Corsini R., Auerbach A. Concise Encyclopedia оf Psychology. URL : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychology/1242/
3. Рой Мартина Искусство эмоционального баланса : пер. с англ. СПб. : Будущее Земли, 2015. 320 с.
4. Сировский Э.Б. Первичный "генный" мозг человека. М. : Изд-во Кисилева Н.В., 2011. 520 с.
5. Feinstein AR. The Pretherapeutic classification of comorbidity in chronic diseases. J. Chronic Diseases. 1970. Vol. 23, № 7. Р. 455–468. https://doi.org/10.1016/0021-9681(70)90054-8
6. Самородская И.В., Никифорова М.А Терминология и методы оценки влияния коморбидности на прогноз и исходы лечения. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2013. № 14 (4). С. 18-26.
7. Зорин Н.А. Коморбидность. Вам всё понятно? (часть I). Пластическая хирургия и косметология. 2016. № 2. С. 2-8. URL : http://own.0x3.ru/index.php/s/LwvL4iWKUdl0Dn4#pdfviewer
8. Campbell-Scherer D. Multimorbidity: a challendge for evidence-based medicine. Evid. Based Med. 2010. Vol. 15. P. 165-166. https://doi.org/10.1136/ebm1154
9. Prados-Torres A., Calderón-Larrañaga A., Hancco-Saavedra J., Poblador-Plou B., van den Akker M. Multimorbidity patterns: a systematic review. Journal of Clinical Epidemiology. 2014. Vol. 67(3) : P. 254–266. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.09.021
10. Муталов А.Г. Коморбидная патология в практике врача педиатра. URL : https://www.medvestnik.ru/content/medarticles/Komorbidnaya-patologiya-v-praktike-vracha-pediatra.html
11. Артамонов Р.Г. К вопросу о коморбидности в педиатрической практике. Педиатрия. 2012. Т. 91, №4. С.146-149.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.