На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (99)   -   Червень, 2021   -   Сторінки: 28-35
Comparative assessment of blood levels of homocysteine, hormones and minerals in children with different levels of physical growth living near the Chornobyl exclusion zone
Bandazhevskyi Yu.I.1, Dubova N.F.2
1 Ecology and Health Coordination and Analytical Centre
2 Shupyk National Healthcare University of Ukraine

УДК: 613.95:616.15-071:612.126(477.41)

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Порівняльна оцінка вмісту у крові гомоцистеїну, гормонів та мінералів у дітей з різним рівнем фізичного розвитку, які проживають поблизу Чорнобильської зони відчуження
Мета дослідження: порівняльна оцінка вмісту у крові гомоцистеїну, гормонів і мінералів у дітей з різним рівнем фізичного розвитку, які проживають у населених пунктах поблизу Чорнобильської зони відчуження.
Методи дослідження: інструментальний, лабораторний, математико-статистичний.
Результати. У рамках виконання в Україні проектів Європейської комісії «Оздоровчі та екологічні програми, пов’язані з Чорнобильською зоною відчуження. Підготовка, навчання і координація проектів з охорони здоров’я» та Регіональної Ради Рон-Альп (Франція) обстежено 158 дітей (78 хлопчиків і 80 дівчаток) з Поліського району Київської області. Досліджувана територія донині залишається радіоактивно забрудненою після аварії на ЧАЕС. Показано, що інкорпорація 137Cs в організм негативно впливає на фізичний розвиток (ФР) дітей. Радіонукліди 137Cs викликають порушення клітинної енергетики, негативно впливають на гормоногенез щитоподібної залози. Встановлено достовірно високий рівень трийодтироніну вільного (Т3), паратиреоїдного гормону (ПТГ) і Р у підлітків з дисгармонійно низьким ФР порівняно з дітьми, які мають дисгармонійно високий ФР. Кореляційні зв’язки між показниками ФР, ендокринної системи та мінерального обміну, зареєстровані у групі обстежених дітей, відображають фізіологічну відповідь організму на пошкодження клітин, що пов’язане з впливом радіонуклідів 137Cs. Співставлення значень окремих метаболічних показників обміну речовин з референтними значеннями не завжди об’єктивно відображає тяжкість порушень обміну речовин. Для визначення порушень обміну речовин в умовах постійної інкорпорації радіонуклідів 137Cs в організмі дитини необхідно використовувати інформацію про зв’язки між декількома метаболічними показниками у групі дітей, які проживають на території, що постраждала від аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гомоцистеїн, гормони, кальцій, фосфор, індекс Рорера, підлітки, радіоактивно забруднені території
ЛІТЕРАТУРА:
1. Bandazhevskу Yu.I., Dubova N.F. Сomparative assessment of metabolic processes in children living in the areas affected by the Chоrnobyl Nuclear Power plant accident. Довкілля та здоров’я. 2017. № 4. С. 27-30. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.027
2. Bandazheuskу Yu.I., Dubova N.F. The regulation of calcium-phosphorus metabolism in the body of children living in the conditions of the consequtnces of the Chernobyl accident. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries : monograph. 4-th ed. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2019. Р. 1-20. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-65
3. 3. Bandazheuskу Yu.I., Dubova N.F. The metabolic relationship of calcium and phosphorus to the state of genom of folate metabolism in children living in the areas suffered from the Chоrnobyl nuclear power plant accident. Довкілля та здоров’я. 2019. № 4. Р. 51-56. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2019.04.051
4. Bandazheuskу Yu., Dubova N. The role of the folate cycle genome in establishing links between homocysteine, hormones of the pituitary-thyroid axis and vitamins of the «В» group in children from the districts, bordering the Chоrnobyl exclusion zone. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect : monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. P. 42-62. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9-53
5. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу у населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. Дані за 2011 р. ЗБІРКА 14. К. : МОЗ України, 2012. 99 с.
6. Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів. Вип. 3 / за заг. ред. Сердюка А.М. Київ : ТОВ «Казка», 2010. 60 с.
7. Баранов А.А., Кучма В.Р., Ямпольская Ю.А. и др. Методы исследования физического развития детей и подростков в популяционном мониторинге : Руководство для врачей / под ред. А.А. Баранова, В.Р. Кучмы. М. : Союз педиатров России, 1999. 226 с.
8. Івахно О.П., Козярін І.П., Нємцева Ю.В. Методи оцінки фізичного розвитку і здоров’я дитячого населення : Навчальний посібник. К. : НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2012. 129 с.
9. Bandazhevsky Yu.I., Dubovaya N.F. Physical growth of children in the presence of 137Cs incorporation 30 years after the Chоrnobyl nuclear power plant accident. Collection of Scientific and Practical Articles «Chernobyl: ecology and health». Ed. by prof. Yu.I. Bandazhevsky. Issue 9. Ivankiv : PI Coordination and Analytical Center «Ecology and health» ; Dnipro: Serednyak Т.К., 2019. P. 29-41.
10. Бандажевский Ю.И. Патология инкорпорированного радиоактивного излучения. Минск : БГТУ, 1999. 136 с.
11. Bandazhevsky Y. Radioactive Cesium and the Heart: Pathophysiological Aspects. Minsk : Belrad Institute, 2001. 64 p.
12. Bandazhevsky Yu.I. Chronic Cs-137 incorporation in children's organs. Swiss Medical Weekly. 2003. Vol. 133. P. 488-490.
13. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф., Бандажевская Г.С. и др. Чернобыль 25 лет: инкорпорированные радионуклиды Cs-137 и здоровье людей / под ред. Ю.И. Бандажевского. К.: Координационный аналитический центр «Экология и здоровье», 2011. 156 с.
14. Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты / под ред. А.И. Кубарко, S. Yamashita. Минск - Нагасаки, 1998. 368 с.
15. Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Шатова Ю.С. и др. Состояние тиреоидного и глюкокортикоидного статуса больных раком молочной железы. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8162
16. Саатов Т. С., Абдувалиев А. А. Биологические эффекты гормонов щитовидной железы. Укр. біохім. журн. 2013. Т. 85, № 6. С. 197-208. DOI: https://doi.org/10.15407/ubj85.06.197
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.