На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (104)   -   Вересень, 2022   -   Сторінки: 44-47
Оцінка впливу забруднення атмосферного повітря РМ2,5 на здоров’я населення м. Києва
Турос О.І.1, Петросян А.А.1, Брезіцька Н.В.1, Маремуха Т.П.1, Давиденко Г.М.1, Михіна Л.І.1, Царенок Т.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

УДК: 614.71/72 : 616.2

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - оцінка ризику для здоров’я населення м. Києва від довгострокового забруднення атмосферного повітря РМ2,5.
Матеріали та методи. Було проведено 24826 вимірювань РМ2,5, що отримані на стаціонарному посту спостереження у м. Києві. Для аналізу використано статистичні показники неінфекційної захворюваності серед дорослого населення м. Києва. Розрахунок атрибутивної частки ризику смерті та кількості атрибутивних випадків смерті проводився за допомогою програмного комплексу AirQ +.
Результати дослідження. В результаті проведених досліджень у м. Києві було розраховано середнє значення наявних добових концентрацій РМ2.5 за 3 роки, а саме 21,7 мкг/м3. Визначено, що атрибутивна частка ризику смерті серед дорослих вікової групи ≥30 років від раку легень (РЛ) становила 9,59 % та серед дорослих вікової групи ≥25 років від хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) - 9,07 %. Атрибутивні випадки смерті, які пов’язані з довготривалою експозицією PM2.5, становили: 63 (95 % CI: 29-93) випадки смерті від РЛ та 7 (95 % CI: 4-10) випадків від ХОЗЛ. Це становить відповідно 9,6 % та 6,7 % від усіх випадків смерті.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферне повітря, РМ2.5, хронічне обструктивне захворювання легень, рак легень, AirQ +.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Environment and Human Health: Joint EEA – JRS report / European Environment Agency. Copenhagen, 2013. 112 p.
2. Landrigan P.J., Fuller R., Acosta N.JR. et al. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 2018. Vol. 391. P. 462-512. DOI : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0
3. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study2015. Lancet. 2016. Vol. 388. P. 1459-1544. DOI : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31012-1
4. Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020. Geneva : World Health Organization, 2013. URL: https://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en
5. Дослідження STEPS: поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні у 2019 році. Копенгаген : Європейське регіональне бюро ВООЗ, 2020. 88 c.
6. Турос О.І., Маремуха Т.П., Петросян А.А., Брезіцька Н.В. Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (РМ10 та РМ2,5) у м. Києві. Довкілля та здоров’я. 2018. № 4(89). С. 36-39. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2018.04.036
7. Zhang Ch., Shulga V., Milinevsky G., Danylevsky V., Yukhymchuk Y., Kyslyi V., Syniavsky I., Sosonkin M., Goloub Ph., Turos O., Simon A., Choliy V., Maremukha T., Petrosian A., Pysanko V., Honcharova A., Shulga D., Miatselskaya N., Morhuleva V. Spring 2020 Atmospheric Aerosol Contamination over Kyiv City. Atmosphere. 2022. Vol. 13(5). P. 687. https://doi.org/10.3390/atmos13050687
8. Krzyzanowski M. Methods for assessing the extent of exposure and effects of air pollution. Occup. Environ. Med. 1997. Vol. 54(3). P. 145-151. DOI : https://doi.org/10.1136/oem.54.3.145
9. AirQ+: software tool for health risk assessment of air pollution. WHO Regional Office for Europ. URL: https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution
10. Mudu P., Gapp C. and Dunbar M. AirQ+ Example of Calculations. WHO Regional Office for Europe, 2018. 31 p. DOI : https://doi.org/10.1289/isesisee.2018.S02.04.35
11. Інформацiйний банк даних «Cтатистика населення України». URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile.asp?lang=1
12. Amoatey P., Sicard P., De Marco A., Khaniabadi Y.O. Long-term exposure to ambient PM2.5 and impacts on health in Rome, Italy. Clinical Epidemiology and Global Health. 2020. Vol. 8(2). Р. 531-535. DOI : https://doi.org/10.1016/j.cegh.2019.11.009
13. Naghan D.J., Neisi A., Goudarzi G., Dastoorpoor M., Fadaei A., Angali K.A. Estimation of the effects PM2.5, NO2, O3 pollutants on the health of Shahrekord residents based on AirQ+ software during (2012–2018). Toxicology Reports. 2022. Vol. 9. P. 842-847. DOI : https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2022.03.045
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.