На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 35-40
Особливості обміну жирів, їхній фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на територіях радіоекологічного контролю та у м. Києві
Матасар І.Т.1, Луценко О.Г.1, Петрищенко Л.М.1, Матасар В.І.1
1 ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", м. Київ

УДК: 613.22 : 616-036-053.7 : 504.064.3 : 574(477.25)

РЕФЕРАТ:
Мета: оцінити з гігієнічної точки зору зміст жирів в раціонах харчування дітей середнього шкільного віку, які постійно проживають на радіоактивно забруднених в результаті аварії на ЧАЕС територіях і с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, а також у місті Києві.

Матеріали та методи. Об'єктом досліджень були харчові раціони і харчової статус дітей середнього шкільного віку, постійно проживаю щих на радіоактивно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС террито-риях смт. Іванків Іванківського району Київської області (щільність за-бруднення ґрунту ізотопами 137Cs - від 185 до 555 кБк / м2, середня паспортна доза внутрішнього опромінення населення становила (0,24 ± 0,04) мЗв / год-1), і в с. Петропавлівська Борщагівка (П.Борщаговка) Києво-Святошинського району Київської області, а також учнів СШ № 209 м.Києва. Використано гігієнічні, а
налітичні, математико-статистичні і програмно-технологічні методи досліджень.

Результати та їх обговорення. Вивчення стану фактичного харчування дитячого населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях, свідчить про порушення харчового статусу, зростанні аліментарних і аліментарно-залежних захворювань, перш за все серед дітей препубертатного віку, що викликано дефіцитом ряду незамінних нутрієнтів і розбалансованістю раціонів. Динамічні натурні спостереження, проведені в 2013-2015 роках, свідчать про те, що хлопчики десятирічного віку вживали надлишок ряду нутрієнтів, в тому числі жирів тваринного походження, що, н
а нашу думку, може сприяти формуванню ознак раннього статевого дозрівання. Так, вміст холестерину в раціонах харчування обстежених дітей протягом усього періоду досліджень наближалося до рекомендованих величин. При цьому нами встановлено надлишок холестерину в раціонах харчування хлопчиків 10-річного віку і недостатність його змісту в раціонах хлопчиків 11-ти років с. П.Борщаговка та м.Києва на 36% і 32%; у дівчаток за зимово-весняний пери-од 2015 г. (с. П.Борщаговка) - на 31%.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
харчування, жири, жирні кислоти, холестерин, діти середнього шкільного віку, аліментарні захворювання, території радіоекологічного контролю.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Fatty acids as biocompounds: Their role in human metabolism, health and disease – A review. Part 2: fatty acid physiological roles and applications in human health and disease / L.S. Kremmyda, E. Tvrzicka, B. Stankova, A. Zak // Biomedical Papers. – 2011. – Vol. 155. – Р. 195–218. https://doi.org/10.5507/bp.2011.052
2. Дедов И.И. Половое развитие детей: норма и патология / И.И. Дедов, Т.В. Семичева, В.А. Петеркова. — М. : КолорИтСтудио, 2002. — 232 с.
3. The role of fats in human nutrition / A.J. Vergroesen, M.A. Crawford (eds.). - London : Academic Press,1989. - 350 p.
4. Ших Е.В. «Витаминеральная» недостаточность / Е.В. Ших // Український медичний часопис. — 2005. — № 1. — C. 88–91.
5. Белоусова О.Ю. Використання сучасних функціональних продуктів харчування при закрепах та дисбіозі кишечника / О.Ю. Белоусова // Современная педиатрия. — 2011. — № 6. — C. 118–122.
6. Возможности микронутриентной поддержки и фитокоррекции в повышении резистентности к простудным заболеваниям у детей / О.А. Громова, С.А. Галицкая, О.А. Лиманова, И.А. Кутузова // Вопросы современной педиатрии. — 2008. — Т. 7, № 6. — С. 156–160.
7. Дефицит витаминов и микроэлементов у детей и их коррекция / И.Н. Захарова, Е.В. Скоробогатова, Е.Г. Обыночная, Н.А. Коровина // Педиатрия. — 2007. — Т. 86, № 3. — C. 112–118.
8. Делягин В.М. Дефицит витаминов и минералов у детей / В.М. Делягин // Российский педиатрический журнал. — 2006. — № 1. — C. 48–52.
9. Спиричев В.Б. О биологических эффектах витамина D / В.Б. Спиричев // Педиатрия. — 2011. — Т. 90, № 6. — С. 113–119.
10. Ramakrishnan U. Do multiple micronutrient interventions improve child health, growth, and development? / U. Ramakrishnan, T. Goldenberg, L.H. Allen // J. Nutr. — 2011. — № 11. — P. 2066–2075. https://doi.org/10.3945/jn.111.146845
11. Fatty acids as biocompounds: their role in human metabolism, health and disease – A review. Part 1: classification, dietary sources and biological functions / E. Tvrzicka, L.S. Kremmyda, B. Stankova, A. Zak // Biomedical Papers. – 2011. – Vol. 155. – P. 117–130. https://doi.org/10.5507/bp.2011.038
12. Staels B. The PPAR system and regulation of lipoprotein metabolism / B. Staels // Lipids and Vascular Disease / Betteridge J. (ed.). – London : Taylor & Francis Group, 2000. – P. 27–37.
13. Строев Ю.И. Эндокринология подростков / Ю.И. Строев, Л.П. Чурилов ; под ред. А.Ш. Зайчика. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2004. — 384 с.
14. Каррузерс М. Революция тестостерона : пер. с англ. / М. Каррузерс. - М. : Медпрактика, 2005. – 224 с.
15. Урбанович А.М. Рівень лептину у крови хворих на цукровий діабет 2 типу з різною тривалістю захворювання / А.М. Урбанович // Проблеми ендокринної патології. — 2013. — № 4. — С. 25–30.
16. Аверьянов А.П. Нейровегетативные нарушени у детей с ожирением в период пубертата и их коррекция / А.П. Аверьянов, Н.В. Болотова // Педиатрия. – 2009. – № 3. – С. 47–52.
17. Estrogen receptor alpha gene polymorphisms and bone mineral density in healthy children and young adults / A.M. Boot, I.M. van der Sluis, S.M. de Muinck Keizer-Schrama et al. // Calcif Tissue Int. – 2004. – Vol. 74 (6). – P. 495–500. https://doi.org/10.1007/s00223-003-0168-4
18. Hygiene of children and adolescents : textbook for students of higher educational institutions / I.T. Matasar et al. – K. : Zadruga, 2015. – 352 p.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.