На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 36-41
Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине
Федоренко З.П.1, Гулак Л.О.1, Рыжов А.Ю.1, Горох Е.Л.1, Сумкина., Е.В.1, Куценко Л.Б.1
1 Національний інститут раку, м. Київ

УДК: 616-006-058 (477) +312.2

АНОТАЦІЯ:
Вивчення захворюваності на РМЖ населення України і територій, підданих впливу Чорнобильської аварії, показало стабільне зростання показників, темпи приросту яких на контамінованих територіях були вдвічі вищими, ніж в Україні. Окремо вивчено особливості ураження РМЖ жіночого населення вікової групи 0-39 років як найбільш чутливої до радіаційного впливу. Встановлено, що РМЖ стабільно посідає перше місце у структурі захворюваності жіночого населення як в Україні, так і у досліджуваних областях (20-24%). Тобто у кожної п'ятої жінки, що захворіла на рак, діагностується РМЖ, що підкреслює значимість проблеми. Вивчення трендовых моделей РМЖ у жінок вікової категорії 0-39 років показало, що у післяаварійний період приріст показника захворюваності у контамінованих областях досяг 43,5%, у той час як в Україні не перевищував 18,1%. Ці особливості динаміки захворюваності на РМЖ сприяли істотному зближенню показників, зареєстрованих в Україні та областях радіаційного контролю, а з 1994-1997 років рівень захворюваності на РМЖ у більшості контамінованих областей перевищував середньоукраїнський.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Національний канцер-регістр України, захворюваність на злоякісні новоутворення, епідеміологія раку молочної залози.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Рак в Україні, 2013-2014. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / З.П. Федоренко, Ю.Й. Михайлович, Л.О. Гулак та ін. // Бюлетень Національного канцер-реєстру України. - Київ, 2015. – № 16. – 106 с.
2. Incidence of female brest cancer among atomic bombing survivors, 1950-1985 / M. Tokumaga, C. Land, S. Nokuoka et al. // Radiat. Res. – 1994. – Vol. 138. – P. 209-223. DOI : https://doi.org/10.2307/3578591
3. Shimizu Y. Risk of cancer among atomic bombing survivors / Y. Shimizu, H. Kato, W.J. Schull // J. Radiat. Res. Tokyo. – 1991. – Vol. 32, Suppl. 2. – P. 54-63. DOI : https://doi.org/10.1269/jrr.32.SUPPLEMENT2_54
4. Time-trends in female breast cancer incidence in contaminated and non-contaminated areas of the Zhytomyr oblast, 1982-2000 / A.Yu. Ryzhov, L.O. Goulak, Ye.L. Gorokh, E.V. Soumkina // Abstract Book of 24-th Annual Meeting of the International Association of Cancer Registries. – Tampere, 2002. – Part 1.1. – Р. 12-17.
5. Gene-radiation interactions: their influence on pre-menopausal breast cancer risk after Chоrnobyl. Final Technical Report IARC / L. Gulak, E. Gorokh, A. Ryzhov et al. - Lyon, 2004. – 200 p.
6. Breast cancer in Belarus and Ukraine after the Chernobyl accident / E. Pukkala, A. Kesminiene, S. Poliakov et al. // Int. J. Cancer. – 2006. – V. 119. – P. 651-658. DOI : https://doi.org/10.1002/ijc.21885
7. Захворюваність на рак молочної залози жіночого населення України до і після аварії на ЧАЕС / А.Є. Присяжнюк, В.Г. Грищенко, З.П. Федоренко та ін. // Журнал Академії медичних наук України. – 2007. – Т. 13, № 4. – С. 676-687.
8. епідеміологічного вивчення раку молочної залози у зв’язку з Чорнобильською аварією / А.Є. Присяжнюк, А.Ю. Романенко, З.П. Федоренко та ін. // Здоровье женщины. – 2008. – Ч. 2, Т. 36, № 3. – С. 85-91.Prysiazhniuk A., Romanenko A., Fedorenko Z., Fuzik M. et al. Zdorovie zhenshchiny. 2008 ; 36 (3) : 85-91 (in Ukrainian).
9. Епідеміологія раку молочної залози в Україні. Оцінка можливості чорнобильського впливу / А.Є. Присяжнюк, А.Ю. Романенко, З.П. Федоренко та ін. // Чорнобильський науковий вісник. – 2008. – № 2 (32) . – С. 47-54.
10. Brest cancer / A. Prysyazhnyuk, A. Romanenko, Z. Fedorenko et al. // Health effects of the Chornobyl accident a quarter of century aftermath . – Kyiv: DIA, 2011. – P. 196-204.
11. Особенности трендовых моделей заболеваемости раком грудной железы в Украине после аварии на ЧАЭС / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, Е.Л. Горох и др. // Клиническая онкология. – 2012. – № 5 (1) . – С.11-15.
12. Чверть століття після Чорнобильської аварії: ризик раку у групах постраждалого населення / А.Є. Присяжнюк, Д.А. Базика, А.Ю. Романенко та ін. // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. – Київ : ДІА, 2014.– Вип. 19. – С. 147-169.
13. Источники и действие ионизирующей радиации. Доклад НКДАР за 1977 г. Генеральной Ассамблее OOH. - Нью-Йорк : OOH, 1978. - Т. 1-3.
14. UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly. Annex J. Exposures and effects of the Chornobyl accident // Int. J. Rad. Med., Special Issue. – 2000. – Vol. 2-4, № 6-8. – P. 3-109.
15. Joinpoint Regression Program, Version 4.1.1.4 - February 2015; Statistical Methodology and Applications Branch, Surveillance Research Program, National Cancer Institute.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.