На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (97)   -   Грудень, 2020   -   Сторінки: 4-13
Гігієна і безпека праці медичного персоналу в умовах подолання пандемії COVID-19. Друге повідомлення: зміни і проблеми
Яворовський О.П.1, Шкурба А.В.1, Скалецький Ю.М.2, Брухно Р.П.1, Харчук Л.В.3, Бугро В.І.4, Понятовський В.А.1, Риган М.М.5
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
3 Державна служба України з питань праці
4 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
5 Національний університет фізичного виховання і спорту України

РЕФЕРАТ:
Мета. Вивчити динаміку і причини гострої професійної захворюваності на COVID-19медичного персоналу, зміни в умовах і безпеці роботи медичних працівників, зокрема захищеності їх адекватними та ефективними засобами індивідуального захисту.

Матеріали і методи. У дослідженні використано бібліографічний, гігієнічний, анкетно-опитувальний і математичний методи.
Матеріалом дослідження слугували результати власних спостережень, анкети опитування медичних працівників, дані ВООЗ, МОЗ України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, Державної служби України з питань праці, дані Державної служби статистики України, тематичні наукові джерела інформації.

Результати досліджень. Роботу медиків, зайнятих подоланням пандемії COVID-19, віднесена до небезпечної (екстремальної). Виявлено наростання ступеня нервово-емоційного напруження і накопичення втоми порівняно з даними першого повідомлення.
Зафіксовано значну кількість ергономічних та фізіолого-гігієнічних недоліків у засобах індивідуального захисту.
Серед медичних працівників з встановленим діагнозом гострого професійного захворювання COVID-19 переважають медичні сестри (38,43%), молодші медичні сестри (22,69%), фельдшери (3,72%), лікарі загальної практики - сімейної медицини (2,91%), лікарі-терапевти (2,86%) та лікарі-анестезіологи (2,52%).
Виявлено вкрай низьку кількість комісійних розслідувань нещасних випадків (захворювань медпрацівників на COVID-19), завершених станом на 22.06.2020.

Висновки. Рівні захворюваності медичних працівників на COVID-19 і значна кількість летальних випадків медперсоналу внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 свідчать про недостатню увагу з боку держави до питань охорони праці у медичній галузі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:
COVID-19, умови праці, професійна захворюваність медичних працівників, ризик зараження.
ЛІТЕРАТУРА:
1. ВОЗ. Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ. (дата звернення: 27.07.2020). URL : https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
2. WHO. Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. (дата звернення: 27.07.2020). URL: https://covid19.who.int/
3. Кабінет Міністрів України. Аналітичні панелі (дашборди). (дата звернення: 27.07.2020). URL: https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
4. Яворовський О.П., Брухно Р.П., Брухно О.М. Збудники інфекційних захворювань як шкідливі та небезпечні фактори умов праці медичних працівників. Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць. Львів, 2020. Вип. 20. С. 3-15. (дата звернення: 27.07.2020). URL: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2046
5. Яворовський О.П., Скалецький Ю.М., Шкурба А.В. Захистити і зберегти лікаря: що можна і треба зробити. Газета «День». 2020. 16.04.2020 (№ 71-72). (дата звернення: 27.07.2020). URL: http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zahystyty-i-zberegty-likarya
6. Varyvonchyk D.V. Operational monitoring of indicators of prevention at the workplace and registration of cases of acute occupational disease caused by COVID-19 in Ukraine. Collection of Online Newsletters. 2020, June. Vol. 3. Issues 9-12. p. 111 p. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24574.41289
7. Employer-reported workplace injuries and illnesses – 2018. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Survey of Occupational Injuries and Illnesses, in cooperation with participating state agencies. 2019. (дата звернення 19.07.2020). URL : https://www.bls.gov/news.release/pdf/osh.pdf
8. Про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я України : Наказ МОЗ України № 268 від 30.09.1994. (дата звернення 19.07.2020). URL : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1278
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.