На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (88)   -   Вересень, 2018   -   Сторінки: 22-26
Наукове обґрунтування порядку інформування споживачів щодо якості питної води з урахуванням вимог європейського законодавства
Зоріна О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета: наукове обгрунтування та розробка основних критеріїв оцінки та алгоритму прийняття рішень для інформування споживачів про якість питної води та стану питного водопостачання на підставі вимог європейського законодавства.
Матеріали: проведено аналіз європейської та української нормативної документації за якістю питних вод і необхідності інформування споживачів, оцінка анкетного опитування населення різних населених пунктів України щодо якості водопровідної питної води (всього 658 анкет).
Методи: бібліографічний, соціологічний (анкетування), санітарно-гігієнічні та експертної оцінки.
Основні результати. У статті вперше уніфіковані і схематично представлені алгоритми проведення порядку інформування споживачів про якість питної води та стан питного водопостачання в відповідність до вимог Директиви 98/83 / ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, з метою якнайшвидшого налагодження в країні механізму інформування споживачів та попередження використання водних джерел, якість яких не контролюється. Вперше в країні запропоновано ввести уніфіковані форми надання інформації споживачам питної води та визначено умови їх інформування. Розроблено критерії оцінки якості питної води в разі наднормативний вміст «індикаторних показників».

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
вода питна, європейське законодавство, інформування споживачів, індикаторні показники
ЛІТЕРАТУРА:
1. Липовецька О.Б. Якість водопровідної питної води за результатами анкетного опитування населення. Український науково-медичний журнал. 2014. № 4 (83). С. 64-65.
2. Прокопов В.О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти. К. : Медицина, 2016. 400 c.
3. Прокопов В.О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти. К. : Медицина, 2016. 400 c.
4. Зуев Е.Т., Фомин Г.С. Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности : монография. Москва, 2003. 320 с.
5. Грищенко Н.С., Фрог Н.П. О новых подходах решения проблемы обеспечения населения питьевой водой. Збірник доповідей Міжнарод. конгресу ЕТЕВК-2005. К., 2005. С. 243 - 247.
6. Гончарук В.В. Концепция выбора перечня показателей и их нормативных значений для определения гигиенических требований и контроля за качеством питьевой воды в Украины. Хімія і технологія води. 2007. № 4 (29). С. 297-356.
7. Коммунальная гигиена / за ред. Є.І. Гончарука та інш. К. : Здоров’я, 2006. 792 с.
8. Шестопалов В.М., Овчиннікова Н.Б. Перша українська класифікація мінеральних вод. Вода і водоочисні технології. 2003. №3 (7). С. 34 - 42.
9. Schmoll O., Howard G., Chilton J. and Chorus I. (Eds.) Protecting Groundwater for Health : Managing the Quality of Drinking-water Sources. London : WHO; 2006 : 175 p. URL : http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/PGWsection1.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.