На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 25-28
Functional markers' definitions of relative risk in the developing chronic diseases for modern schoolchildren
Свєтлова О.Д.1
1 Черкаський Національний університет ім. Б.Хмельницкого

УДК: 613.955 : 616-021[-036]

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Визначення функціональних маркерів відносного ризику формування хронічних захворювань сучасних школярів

Актуальність. Протягом останніх десятиліть в Україні відзначається процес погіршення стану здоров'я школярів. За період з 1986 по 2015 рік патологічна ураженість учнів різного віку істотно зросла: в молодшій школі в 2,2 рази, в середньої в 2,0 рази, в старшій в 2,2 рази. Тому на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним постає питання контролю за станом здоров'я школярів.

Мета. Метою дослідження було виявити передумови формування хронічних захворювань у сучасних школярів.

Матеріали та методи. У дослідженнях взяли участь 382 учнів середнього шкільного віку, серед яких 274 школяра мали хронічні соматичні захворювання, 108 школярів були без порушень в стані здоров'я. Оцінка відносного ризику виникнення патологічних змін у дітей з хронічними захворюваннями проводилася в порівнянні зі здоровими. Для визначення залежності показників від діючих факторів використовувався багатофакторний регресійний аналіз.

Результати. В ході виконання роботи були виявлені функціональні маркери відносного ризику формування хронічних соматичних захворювань у дітей, а також недостатнього рівня фізичної підготовленості. Знайдено спосіб орієнтовної оцінки стану здоров'я дітей лише за функціональними показниками організму і рівнем фізичної підготовленості, що дозволяє виявити групу "ризику" виникнення патології.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
учні, патологія, фізична підготовленість, функціональний стан, математична модель, ризик
ЛІТЕРАТУРА:
1. Свєтлова О.Д., Сисоєнко Н.В. Оздоровительная физическая культура как способ коррекции функционального состояния школьников с нарушениями здоровья. Проблемы оздоровительной физической культуры и физической реабилитации : колл. монография / Романчук А.П., Клапчук В.В. (ред.). Одесса : Букаев В.В., 2015. С. 103–116.
2. Жук Г. Проблеми розподілу учнів на групи для здійснення диференційованого підходу в процесі фізичного виховання. Молода спортивна наука України. Львів, 2010. Вип. 2. С. 77–81.
3. Скочко Т.П. Наукові засади гігієнічної донозологічної діагностики резервів здоров'я дітей : автореф. дис. ... к. мед. н. Київ, 2011. 20 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.