На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 42-47
Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав’янистої флори як інструмент контролю полінозів
Мотрук І.І.1, Родінкова В.В.1
1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

УДК: 616- 053.3:581.162:(477.4)

РЕФЕРАТ:
Пилок трав'янистої анемофільних флори є важливим фактором виникнення сезонної алергії. Якщо для окремих регіонів України вже визначені й описані сезони цвітіння основних трав'янистих рослин, пилок яких викликає симптоми алергії, то багаторічні результати визначення циркадного розподілу концентрацій такий пилку залишається невивченими.

Мета роботи: вивчення змін концентрації пилкових зерен трав'янистих рослин протягом доби в атмосферному повітрі Центрального регіону України на прикладі міста Вінниці. Аеробіологіческое спостереження проводилося стандартним Волюметричне методом протягом сезонів палінації 2012-2014 років.

Результати дослідження. Встановлено, що різні таксономічні групи трав'янистих рослин інтенсивно викидають пилок в атмосферне повітря з початку травня до кінця вересня. Найбільша пилкова навантаження на пацієнтів спостерігається в 13.00 годин, коли в повітрі реєструються пікові або близькі до них концентрації пилкових зерен рослин родин Конопельні, Амарантові, Гречані, амброзії, полину, подорожника, кропиви. З 15 до 19 годин існує ризик виникнення полінозу до пилку полину, подорожника, кропиви, рослин родин Тонконоговие, Айстрові і Гречані, включаючи щавель. У проміжку з 7 до 11:00 ранку вінничан можуть сенсибилизировать пилкові зерна амброзії, полину, рослин родин Айстрові, Конопельні, Гречані.

Висновки. Пилок трав'янистих рослин, яка знаходиться в повітрі міста Вінниця має в основному місцеве походження або мігрує з прилеглих до міста територій, про що свідчить збільшення концентрації пилкових зерен в повітрі в денні години. Виражені підвищення концентрацій пилку в нічні години, що може бути викликано перенесенням пилкових зерен вітром на великі відстані, зафіксовані для амброзії, подорожника, рослин родин Конопельні і Айстрові. Встановлені циркадні коливання концентрацій алергенної пилку є важливим внеском в систему профілактики виникнення симптомів сезонної алергії, створену в Вінниці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
погодинний аеромоніторинг, пилок трав’янистих рослин, поліноз.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Allergenic pollen : A Review of the Production, Release, Distribution and Health Impacts / M. Sofiev, K.-C. Bergmann (eds.). – Demand (Germany) : Springer Science+Bisness Media Dordrecht, 2013. – 247 p.
2. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe / G. D’Amato, L. Cecchi, S. Bonini et al. // Allergy. – 2007. – Vol. 62, № 9. – P. 976–990. DOI : https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2007.01393.x
3. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe / M. Smith, S. Jäger, U. Berger et al. // Allergy. – 2014. – Vol. 69, № 7. – P. 913-923. DOI : https://doi.org/10.1111/all.12419
4. Sheppard A.W. Top 20 environmental weeds for classical biological control in Europe: a review of opportunities, regulations and other barriers to adoption / A.W. Sheppard, R.H. Shaw, R. Sforza // Weed Research. – 2006. – Vol. 46. – P. 93-117. DOI : https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.2006.00497.x
5. Клименко В.А. Регіональні особливості пилкової сенсибілізації (за даними Обласного дитячого алергоцентру, м. Харків) / В.А. Клименко, А.В. Серветник, Л.М. Адарюкова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. – № 2 (спецвип.). – С. 66–67.
6. Особливості сезонної алергії у дітей західного регіону України з погляду аеробіолога і клініциста / Л.В. Беш, Н.М. Воробець, С.З. Новікевич та ін. // Проблеми клінічної педіатрії. – 2011. – № 3 (13). – С. 42-46.
7. Взаємозв’язок виникнення симптоматики у дітей із сезонною алергією та рівня аероалергенів в атмосферному повітрі м. Запоріжжя / О.Д. Кузнєцова, С.М. Недєльська, О.Б. Приходько та ін. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3 (13). – С. 43-46.
8. Пилковий календар Запоріжжя / О.Б. Приходько, М.В. Стеблюк, Т.І. Ємець та ін. // Запорожский мед. журнал. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 19–22.
9. Ковтуненко І.М. Наукове обґрунтування критеріїв безпеки для здоров’я населення впливу пилкових алергенів атмосферного повітря : автореф. дис. : спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / І.М. Ковтуненко. – К., 2013. – 19 с.
10. Родінкова В.В. Календар пилкування основних алергенів у Вінниці: що треба знати, щоб себе від полінозу захищати / В.В. Родінкова // Новини медицини і фармації. – 2012. – № 15 (425). – С. 18-20.
11. Комп’ютерне моделювання як інструмент візуалізації пилкових ризиків / В.В. Родінкова, І.В. Сергета, І.І. Мотрук та ін. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Зб. тез доп. науково-практ. конф. (Х марзєєвські читання). – Вип. 14. - Київ, 2014. – С. 305-307.
12. An operational model for forecasting ragweed pollen release and dispersion in Europe / M. Prank, D.S. Chapman, J.M. Bullock et al. // Agricultural and Forest Meteorology. – 2013. – Vol. 182/183. – P. 43-53. DOI : https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2013.08.003
13. Deen W. A mechanistic growth and development model of common ragweed / W. Deen, C.J. Swanton, L.A. Hunt // Weed. Sci. – 2001. – Vol. 49. – P. 723–731. DOI : https://doi.org/10.1614/0043-1745(2001)049[0723:AMGADM]2.0.CO;2
14. Minimum requirements to manage aerobiological monitoring stations included in a national network involved in the EAN / ed. H.G. Mozo // International Aerobiology Newsletter. – 2011. – № 72. – P. 1-2.
15. Kagen S. The Classic Collection Transcribed / S. Kagen, W.H. Lewis, E. Levetin ; Aeroallergen PhotoLibrary of North America. – Appleton (Wisconsin) : DePass Media Productions, 2004-2005. – P. 35, 132.
16. Sulmont G. The pollen content of the air : identification key [Electronic Resource] / G. Sulmont ; translation: Beverly Adams-Groom ; production: Julie Collet ; Studio Bouquet. – Saint Etienne (France), 2008. – (Reseau National de Surveillance Aerobiologique). – 1 CD-ROM ; 12 sm. – System Requirements: 32, 64 Mb RAM ; Windows 2000, XP. – Entitled from the CD container.
17. European Pollen Information [Electronic Resource] : European Aeroallergen Network / Medizinische Universität Wien. – Retrieved from URL : https://ean.polleninfo.eu/Ean.
18. Аналіз сезонної та добової динаміки розповсюдження пилку Ambrosia у повітрі вінницького регіону / В.В. Родінкова, О.І. Мазур, Л.В. Слободянюк, І.І. Мотрук // Вісник Прикарпат. нац. ун–ту ім. Василя Стефаника. Серія «Біологія». – 2012. – № 17. – C. 49–52.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.