На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 40-47
Соціальні ризики проживання поблизу діючих АЕС за результатами соціологічного дослідження
Озерова Ю. Ю.1, Прилипко В. А.1
1 ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", м. Київ

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: виявити соціальні ризики серед населення зон спостереження АЭС та їх вплив на соціально-психологічний стан.
Методи дослідження. В процесі роботи було проведено порівняння оцінок якості життя населенням у зонах спостереження (ЗС) Рівненської АЕС (РАЕС) та Південноукраїнської (ПУАЕС), розташованих в різних фізико-географічних районах України. Досліджувались сім основних сфер якості життя, рівень психологічного напруження, занепокоєність ризиком виникнення надзвичайних ситуацій (НС) серед населення. Вибіркова сукупність становила 232 людини - ЗС РАЭС та 227 - в ЗС ПУАЭС, похибка вибірки становить 5,4%.
Результати. Соціальними факторами ризику для населення міст-супутників є критичні сфери життя: зайнятість та працевлаштування, демократичне управління, охорона здоров’я, а для сільської місцевості - добробут, житлово-побутові умови, сфера зайнятості та працевлаштування. Оцінка рівня добробуту має тісний зв’язок з оцінкою житлово-побутових умов, задоволеність сферою зайнятості тісно пов’язана зі сферою безпеки та соціальною захищеністю та рівнем добробуту. Встановлено достовірні зв’язки між соціально-психологічним станом населення та основними сферами якості життя населення ЗС АЕС: високі - між показниками шкал соматизації, тривоги та реактивної тривожності і сферою безпеки та захищеності; середні - зі сферами зайнятості та добробуту; низькі - зі сферою охорони здоров’я.
Висновки. Дані соціологічного опитування населення ЗС досліджуваних АЕС свідчать про спільність інтересів та запитів населення. Для населення ЗС РАЕС та ПЮУАЕС характерною є територіальна поведінка, зумовлена усвідомленням суб’єкта свого ставлення до даної території, де провідним фактором є робота АЕС. Більшість отриманих оцінок сфер якості життя є близькими за значенням незалежно від регіону. Залучення населення Рівненської області в ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС впливає на рівень тривожності населення в разі можливої техногенної НС. Серед населення ЗС ПУАЕС відмічено більш високий рівень занепокоєння соціальними НС, зокрема, можливими воєнними діями та терористичними актами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
соціальні ризики, сфери якості життя, психологічна напруга, зона спостереження атомних електростанцій.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 2015. URL: https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
2. Perko T., van Gorp B., Turcanu C., Thijssen P., Carle B. Communication in Nuclear Emergency Preparedness : A Closer Look at Information Reception. Risk Analysis. 2013. Vol. 33, № 11. P. 1987–2001. DOI : https://doi.org/10.1111/risa.12048
3. Gordelier S. Allemagne Grande Bretagne: Le risque de leucйmie croоt а proximitй de centrales nuclйaires. l’Universitй de Mayence en collaboration avec le registre allemand des cancers infantiles, 15 dйcember 2011. (Last accessed: 10.10.2017). URL : http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/habiter-pres-d-une-centrale-nucleaire-favoriserait-la-leucemie-chez-l-enfant_1070801.html
4. Дулинец Л., Мартищенкова Е. Мониторинг общественного мнения по развитию ядерной энергетики в Беларуси: итоги и оценка специалистов. Online конференция 01.03.2017 11:00 - 13:00.Новости Беларуси. Беларусское телеграфное агенство. URL : http://atom.belta.by/ru/conf_ru/view/monitoring-obschestvennogo-mnenija-po-razvitiju-jadernoj-energetiki-v-belarusi-itogi-i-otsenka-spetsialistov-359-359-359-359-359-359-359-359
5. Бончук Ю.В. Радіаційно-гігієнічні принципи обгрунтування розмірів і функціонування зон спостереження АЕС. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. С. 25–42. https://doi.org/10.33145/2304-8336-2015-20-25-41
6. Прилипко В.А., Петриченко О.О., Озерова Ю.Ю., Морозова М.М., Бондаренко І.В., Туз К.К. Заходи з оптимізації складових якості життя та соціально-економічної компенсації ризиків для населення зони спостереження АЕС : методичні рекомендації. ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України". Київ, 2018. 22 с. (дата звернення: 18.09.2019). URL : http://nrcrm.gov.ua/downloads/2018/mr2018_8.pdf
7. Шевченко О.А., Дорогань С.Б. Особливості сприйняття медико-екологічних ризиків мешканцями Кіровограда. Експериментальна і клінічна медицина. 2015. № 1 (66). С. 188–195.
8. The Global Risks 2013. (Last accessed: 05.09.2019). URL: http://reports.weforum.org/global-risks-2013/
9. Goldberg D., Williams P. A User’s Guide to the General Health Questionnaire. Oxford : Institute of Psychiatry, 1991. 128 p.
10. Батаршев А.В. Базовые психологические свойства и самоопределение личности: практическое руководство по психологической диагностике. СПб. : Речь, 2005. С. 44-49.
11. Завалішин А. Ю., Рязанцев И. П. Территориальное поведение. Опыт теоретико-методологического анализа. Социологические исследования. 2005. № 10. С. 83-92.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.