На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 19-25
Актуальность проблемы доочищенной питьевой воды в условиях Криворожской зоны урбанизации
Григоренко Л.В.1
1 ДУ "Дніпровська медична академія МОЗ України"

УДК: 614.7:644.6 (477)

АНОТАЦІЯ:
Мета: вивчити показники якості доочищеної питної води від різних фірм-виробників за 2012-2014 роки і науково обґрунтувати рекомендації щодо поліпшення якості доочищеної води залежно від фільтруючого матеріалу.

Матеріали і методи. Якість доочищеної води вивчали за органолептичними (запах за t 20о і 60оC, забарвленість, каламутність, наявність осаду), фізико-хімічними (загальна жорсткість, сухий залишок, загальна лужність, залізо загальне, водневий показник, сульфати, хлориди) і за санітарно-токсикологічними показниками (мідь, цинк, миш'як, кадмій, свинець, залізо, алюміній, фториди, окислюваність, амоній, нітрити, нітрати – за NO3). Загалом досліджено 1101 показник якості доочищеної води ТОВ "Мізрахін" та 859 показників якості води ТОВ "Анісімов" за 2012-2014 роки.

Результати. У статті аналізується проблема доочищеної питної води в одному ыз найбільших сільських таксонів Дніпровської області – Криворізькому, населення якого використовує доочищену питну воду від двох місцевих фірм-виробників. Описано різні способи застосування сорбційного матеріалу у технології доочистки питної води, дано порівняльну характеристику різних видів завантаження побутових водоочисників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Криворізька зона урбанізації, доочищена питна вода, показники якості, фірми-виробники, фільтруючий матеріал, побутові водоочисники.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Прокопов В.О. Хлорорганічні сполуки у питній воді України: моніторинг, умови утворення та видалення, ризики для здоров’я // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез. доп. – К., 2006. – С. 38-41. 2.
2. Гігієнічна оцінка новітньої технології підготовки питної води з поверхневого водоймища / В.О. Прокопов, Н.В. Чирська, В.М. Шевцов, В.С. Лисюк // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 50. - С. 44-49.
3. Low extracellular magnesium results in cardiac failure in isolated perfused rat hearts / F. Wu, L. Zou, B. T. Altura, et al. // Magnes Trace Elem. – 1992. - № 10. – P. 364-373.
4. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання / за ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Т. 1. – Чернівці : Букрек, 2011. – 347 с.
5. Родюкова О.А. Качество питьевой воды и состояние здоровья населения / О.А. Родюкова, В.Е. Крутилин, А.В. Авчинников // Материалы XI Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей. – Москва, 2012. – Т. 2. – С. 215-217.
6. Прокопов В.О. Першочергові завдання гігієни у сфері питної води та питного водопостачання, спрямовані на виконання загальнодержавної програми «Питна вода України» // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. – К., 2006. – С. 26-27.
7. Оценка влияния качества питьевой воды на здоровье населения / Е.А. Борзунова, С.В. Кузьмин, Р.Л. Акрамов, Е.Л. Киямова // Гигиена и санитария. – 2007. - № 3. – С. 32-34.
8. Зоріна О.В. Розробка проекту ДСанПіН «Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль якості» - шлях до поліпшення якості фасованої питної води / О.В. Зоріна, В.О. Прокопов // Гігієна населених місць. – К., 2007. – Вип. 50. - С. 49-54.
9. Питьевая вода. Гигиенические требования и качество воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества : СанПиН 2.1.4.1116-02. – М., 2002. – 31 с.
10. Гігієнічна оцінка нової сучасної технології доочистки питної води / В.О. Прокопов, Н.В. Чирська, В.А. Соболь та ін. // Гігієна населених місць. – К., 2008. – Вип. 52. – С. 70-74.
11. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ГСанПиН 2.2.4-171-10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10
12. Hryhorenko L.V. Effects of poor potable water quality on the health of peasants – inhabitants of Dnepropetrovsk rural settlements (by the sociological survey and results of own research) [Електронний ресурс] / L.V. Hryhorenko, A.A. Shevchenko. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 101 p. – Режим доступу: http://dnb.d-nb.de
13. Григоренко Л.В. Динамика показателей химического состава питьевой воды из централизованных источников водоснабжения в 1-3 таксоне Днепропетровской области / Л.В. Григоренко // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2015. - № 4, т. 2 (42-2). - С. 42-46.
14. Григоренко Л.В. Влияние показателей качества водопроводной и доочищенной питьевой воды (в Криворожской зоне урбанизации) на заболеваемость жителей сельских таксонов Днепропетровской области / Л.В. Григоренко. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 85 с. – Режим доступа: http://dnb.d-nb.de
15. Показатели химического состава воды из Карачуновского водохранилища – источника водоснабжения / Л.В. Григоренко, А.А. Шевченко, Н.В. Дзяк и др. // Гигиена и санитария. – 2015. – № 6. – С. 29-35.
16. Influence of potable water with high iron concentration on the peasants’ health in Kryvorizhskyi rural district / L.V. Hryhorenko, A.A. Shevchenko, N.I. Dziak, T.A. Tsymbaliuk // News of Science and Education. – 2015. - № 11 (35). – P. 60-63.
17. Качество воды Карачуновского водохранилища в Криворожской зоне урбанизации / Л.В. Григоренко, О.А. Шевченко, Н.В. Дзяк и др. // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2015. – № 2 (40). – С. 33-38.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.