На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 32-39
Дослідження добових енерговитрат військовослужбовців Cил спеціальних операцій Збройних Сил України
Депутат Ю.М.1, Гуліч М.П.2
1 Українська військово-медична академія, м. Київ
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Одним з кроків на шляху інтеграції України до стандартів НАТО стало створення у 2016 році Сил спеціальних операцій (ССО) як самостійного компоненту Збройних Сил України. Процес підготовки фахівців для ССО характеризується інтенсивними (часто на межі можливостей організму) фізичними навантаженнями, які в повній мірі повинні компенсуватися адекватним харчуванням.
Мета дослідження: визначити середньодобові енерговитрати військовослужбовців під час кваліфікаційного курсу підготовки ССО ЗС України з урахуванням їх фізичного та психоемоційного навантаження.
Матеріали та методи: Визначення показників фактичних середньодобових енергетичних витрат організму військовослужбовців під час кваліфікаційного курсу підготовки (Q-курсу) було реалізовано за допомогою хронометражно-табличного методу визначення енергетичних витрат. За допомогою розрахункового методу за методикою ВООЗ було отримано показники основного обміну (ОО) організму.
Результати. Середньодові енергетичні витрати військовослужбовців Q-курсу не є стабільною величиною і залежать від індивідуальних особливостей організму та навчально-тренувальних заходів в різних фазах програми підготовки. Так, найвищі показники енергетичних витрат організму були зафіксовані під час 14-ти денної І фази відбору на рівні середнього значення 6853±737,3 кКал за добу (з максимальним показником – 8648 кКал за добу) і дещо менші – під час заключної V фази (6277±837,2 кКал за добу), під час ІІ, ІII та ІV фаз підготовки Q-курсу були встановлені середні енерговитрати на рівні 4900±250 кКал. Таким чином, за весь період перебування на Q-курсі енерговитрати курсантів в середньому складали 5545,8 кКал за добу
Висновки. Енерговитрати військовослужбовців в певні періоди Q-курсу більше 8000 кілокалорій є серйозною проблемою щодо виникнення у них енергетичного дефіциту. Такі підвищені енергетичні витрати і метаболічні потреби військових ССО в умовах високих і надвисоких фізичних навантажень необхідно компенсувати відповідною енергетичною і нутрієнтною цінністю збалансованих раціонів харчування, дотриманням раціонального режиму споживання їжі, що дасть змогу підтримувати на належному рівні щоденну боєздатність військових.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
енерговитрати організму, збалансоване харчування, військовослужбовці, Сили спеціальних операцій.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Margolis L.M., Crombie A.P., McClung H.M., McGraw S.M., Rood J.C., Montain S.J., Young A.J. Energy Requirements of US Army Special Operation Forces During Military Training. Nutrients. 2014. Vol. 6(5). P. 1945-1955. DOI : https://doi.org/10.3390/nu6051945
2. Tharion W.J., Lieberman H.R., Montain S.J., Young A.J., Baker-Fulco C.J., Delany J.P., Hoyt R.W. Energy requirements of military personnel. Appetite. 2005. Vol. 44. P. 47-65. DOI : https://doi.org/10.1016/j.appet.2003.11.010
3. Montain S.J., Young A.J. Diet and physical performance. Appetite. 2003. Vol. 40. P. 255-267. DOI : https://doi.org/10.1016/S0195-6663(03)00011-4
4. Westerterp K.R. Physical activity and physical activity induced energy expenditure in humans: Measurement, determinants, and effects. Front. Physiol. 2013. № 4. 90 р. DOI : https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00090
5. Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії ; Наказ МОЗ №1073 від 03.09.2017.
6. Ципріян В.І., Велика Н.В., Яковенко В.Г. Методика оцінки харчового статусу людини та адекватності індивідуального харчування : навч.-метод. посібн. К., 1999. 60 с.
7. Яремко Є. О. Спортивна фізіологія. Навч.-методичний посіб. Львів : СПОЛОМ, 2006. 160 с.
8. Михалюк Є.Л., Малахова С.М., Черепок О.О. Медико-біологічні, педагогічні та фізіотерапевтичні заходи відновлення спортсменів. Навчальний посібник. Запоріжжя, 2016. 75 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.