На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 15-18
Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров'я населення промислового регіону
Білецька Е.М.1, Онул Н.М.1, Головкова Т.А.1, Антонова О.В.1, Землякова Т.Д.1
1 ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ України»

УДК: 504 : 614.78 : 369.066.42 : 711.454

РЕФЕРАТ:
На основі результатів більш ніж 20-річних досліджень, проведених на кафедрі загальної гігієни Дніпровської медичної академії, встановлене значне техногенне навантаження ксенобіотиками організму людини в умовах промислових територій, свідченням чого є перевищення рівня вмісту ксенобіотиків в біосубстратах в системі «мати-плід-дитина» в 1,6-5,0 разів у порівнянні з нормативним рівнем. При цьому надмірний вміст ксенобіотиків в організмі поєднується з дефіцитом есенціальних мікроелементів, що формує подвійно несприятливу ситуацію і підкреслює потенційну небезпеку навіть малих концентрацій токсикантів у навколишньому середовищі для здоров'я населення.
Встановлені порушення стану здоров'я населення за допомогою розробленої нами біокінетичної моделі в системах "середовище-організм-здоров'я" та "мати-плід-дитина" довели їх детермінованість потужним техногенним забрудненням життєзабезпечуючих середовищ – атмосферного повітря, питної води, харчових продуктів. Такий негативний стан здоров'я населення Дніпровського регіону науково обґрунтовує необхідність термінового впровадження управлінських заходів на державному рівні соціально-економічного, організаційного, медико-профілактичного характеру на основі розробленої нами концептуальної моделі управління ризиком розвитку екологічно обумовленої патології у населення промислового регіону.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
техногенне забруднення, мікроелементи, важкі метали, здоров’я, критичні групи населення, вплив.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Белецкая Э.Н. Плацента как индикатор техногенного загрязнения окружающей среды / Э.Н. Белецкая, Н.М. Онул // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2015. - №3-1 (41-1). – С. 15-20.
2. Боев В.М. Биоэлементы и донозологическая диагностика / В.М. Боев, В.В. Быстрых, Н.Н. Верещагин // Микроэлементы в медицине. - 2004. - Т. 5, вып. 4. – С. 17-20.
3. Основные показатели физиологической нормы у человека: Руководство для токсикологов / под ред. И.М. Трахтенберга. – К. : Авиценна, 2001. – 372 с.
4. Ревич Б.А. Экологическая эпидемиология / Б.А. Ревич, С.Л. Авалиани, Г.И. Тихонова ; под ред. Б.А. Ревича. – М. : Академия, 2004. – 384 с.
5. Сердюк А.М. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України / А.М. Сердюк, В.П. Стусь, В.І. Ляшенко. - Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 486 с.
6. Белецкая Э.Н. Эколого-гигиеническая оценка антропогенной нагрузки окружающей среды как фактора риска для здоровья населения Приднепровья / Э.Н. Белецкая, Н.М. Онул. – Днепр : Акцент, 2016. – 140 с.
7. Трахтенберг І.М. Профілактична токсикологія та медична екологія / І.М. Трахтенберг. – К. : Авіценна, 2011. – 120 с.
8. Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин / А.М. Сердюк, Э.Н. Белeцкая, Н.М. Паранько, Г.Г. Шматков. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2004. – 148 с.
9. Lead exposure in pregnant women and newborns: a screening update / C. Yazbeck, J. Cheymol, A.M. Dandres, A.L. Barbéry-Courcoux // Arch. Pediatr. – 2007. - Vol. 14 (1). - P. 15-19. https://doi.org/10.1016/j.arcped.2006.09.016
10. Masters R.D. Heavy metal toxicity, development and behavior / R.D. Masters, M.J. Coplan, B. Hone // Neurotoxicology. – 2000. – Vol. 21 (1-2). – 256 р.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.