На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (92)   -   Bересень, 2019   -   Сторінки: 31-37
Здоров’я дітей – мешканців радіаційно-забруднених територій, народжених після Чорнобильської катастрофи
Ярошенко Ж. С.1
1 ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

УДК: 613.86-053.7:614.876:314.3:616-001.28

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: Вивчення структури непухлинних захворювань нащадків першого покоління, жителів радіаційно-забруднених територій, 1987 – 1999 років народження.

Матеріали та методи. Джерелом інформації слугувала база даних Державного реєстру України (ДРУ) постраждалих у результаті аварії на ЧАЕС від іонізуючого випромінювання. Базова когорта становила 15 174нащадків, з них - 7 681 чоловік, 7 493 жінки. Залежно від дати народження після аварії було сформовано чотири групи дослідження з віковим інтервалом 0-3 роки: перша –– 01.03.1987-28.02.1990, друга –– 01.03.1990 - 28.02.1993, третя – 01.03.1993 - 28.02.1996, четверта – 01.03.1996 - 28.02.1999. Період епідеміологічного дослідження становив 18 років від дати народження нащадків. Вивчалась структура непухлинних захворювань. Розрахунки показника проводився з використанням пакета програм «MicrosoftOfficeExсel-2013».

Результати. Вперше, в результаті проведеного епідеміологічного дослідження показано особливості змін у структурі непухлинних захворювань у нащадків першого покоління залежно від дати народження після аварії. Основну роль у зміні структури відіграли хвороби органів дихання, травлення та ендокринної системи, які становили більшу частину всіх захворювань –75%. При цьому, у дітей чоловічої статі переважають захворювання органів дихання, у жіночої – ендокринна патологія та хвороби органів травлення.
Виявлено залежність розвитку непухлинних захворювань від часу аварії на ЧАЕС та дати народження нащадків. Доля хвороб органів дихання, розладів психіки та поведінки, а також вроджених аномалій та вад розвитку збільшується в 2 рази у дітей, народжених через 10-12 років після аварії у порівнянні з дітьми, які народилися в перші роки після аварії. В той же час, спостерігається зменшення питомої ваги хвороб ендокринної системи та травлення залежно від років народження дітей після Чернобильської катастрофи.

Висновки: Виявлено залежність розвитку непухлинних захворювань за дослідженими класами захворювань у нащадків першого покоління жителів радіаційоно-забруднених територій від років народження після аварії на ЧАЕС.
Отримані результати епідеміологічного аналізу є попередніми і потребують подальших поглиблених досліджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
нащадки першого покоління, радіаційно-забруднена територія, непухлинні захворювання, час народження після аварії
ЛІТЕРАТУРА:
1. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України №791а-ХІІ. Київ, 1991. Ст. 2. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791a-12
2. Бебешко В.Г., Прістер Б.С., Омельянець М.І. Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи : шляхи пізнання та подолання. Практичний посібник сімейного лікаря. Ужгород : Патент, 2017. 502 p.
3. Базика Д.А., Іллєнко І.М., Музалевська К.Д., Бєляєва Н.В. Імунологічні ефекти. Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки : Національна доповідь України / Базика Д.А., Тронько M.Д., Антипкін Ю.Г., Сердюк A.M., Сушко В.O. (ред.). Київ, 2016. С. 92-94. URL : https://drive.google.com/file/d/0B1bUIW1YACgZUWlVV2ktbmNKTjg/view
4. Бузунов В.О., Прикащикова К.Є., Костюк Г.В., Марценюк О.Д., Губіна І.Г. Непухлинна захворюваність мешканців радіоактивно забруднених територій України. Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки : Національна доповідь України / Базика Д.А., Тронько M.Д., Антипкін Ю.Г., Сердюк A.M., Сушко В.O. (ред.). Київ, 2016. С. 51–62. URL : https://drive.google.com/file/d/0B1bUIW1YACgZUWlVV2ktbmNKTjg/view
5. Державна служба статистики України. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2017 році. Статистичний збірник. Київ, 2018. 109 p.
6. Степанова Е.И., Вдовенко В.Ю., Кондрашова В.Г., Колпаков И.Е. Чернобыльская катастрофа и здоровье детей. Новая медицина тысячелетия. 2010. № 4. 18-22.
7. Півень Н.В., Гунько Н.В., Короткова Н.В. Захворюваність дитячого населення найбільш радіоактивно забруднених територій України хворобами органів травлення. Довкілля та здоров’я. 2014. № 4. С. 55-60.
8. Степанова Е.И., Скварская О.С. Роль полиморфизма генов NO-синтаз в патогенезе мультифакториальных заболеваний. Лікарська справа. 2014 ; 5-6 : 47-55 (in Russian).
9. Лихтарев И.А., Ковган Л.Н., Масюк С.В., Иванова О.Н., Чепурной Н.И., Бойко З.Н. и др. Реконструкции индивидуальных доз внутреннего облучения для лиц Украины в Госреестрe: доклад 1. Локальные специфические модели и дозы облучения лиц, проживающих в Рокитновском районе Ровенской области, Овручском районе Житомирской области, Иванковском районе Киевской области. Проблемы радиационной медицины и радиобиологии. 2014. Вып. 19. С. 80-101. URL: http://radiationproblems.org.ua/ukr_prmr_2014_19_7.html
10. Лихтарев И.А., Ковган Л.Н., Масюк С.В., Иванова О.Н., Чепурной Н.И., Бойко З.Н. и др. Реконструкции индивидуальных доз внутреннего облучения ля ли ц Украины в Госреестр: доклад 2. Локальные специфические модели и дозы облучения лиц, проживающих в Козелецком и Репкинском районах Ровенской области. Проблемы радиационной медицины и радиобиологии. 2014. Вып. 19. С. 102-125. URL : http://radiationproblems.org.ua/ukr_prmr_2014_19_8.html
11. Quinn V.N. Applying Psychology. McGraw-Hill Inc.,US, 1989.
12. Бузунов В.О., Пирогова О.Я., Краснікова Л.І., Цуприков В.А., Войчулене Ю.С., Домашевська Т.Є. Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань. Навчально-методичний посібник. Київ : Авіценна, 2013. 120p.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.