На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (99)   -   Червень, 2021   -   Сторінки: 22-27
Компетенції, набуті в шкільному віці, та їх роль у формуванні харчової поведінки молоді
Гуліч М.П.1, Петренко О.Д.1, Любарська Л.С.1
1 ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

УДК: 613:614.2:377.1

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: вивчення поінформованості молоді після закінчення школи щодо принципів здорового харчування як одного з основних елементів збереження здоров’я та дотримання цих принципів.
Методи дослідження. Проведено соціологічне опитування 284 осіб (юнаки та дівчата) переважно 17-18 років, які після закінчення середніх загальноосвітніх закладів вступили до вищих навчальних закладів України. Опитування стосувалося вивчення поінформованості молоді щодо принципів здорового харчування як одного з основних елементів здорового способу життя. Вивчалися самооцінка власного способу життя та контролю стану здоров’я, поінформованість щодо ролі дотримання принципів здорового харчування у збереженні здоров’я, деякі аспекти харчової поведінки, вплив особливостей харчування на формування хронічної неінфекційної патології. Використано анкетно-опитувальний метод. Результати оброблювалися за допомогою загальноприйнятих статистичних методів.
Результати. Встановлено, що незважаючи на задекларовану поінформованість значна частка респондентів не має звички дотримуватися принципів здорового харчування та здорового способу життя.
Висновок. Отримані результати свідчать про необхідність розробки для школярів загальноосвітніх навчальних закладів спеціальних навчально-просвітницьких програм з формування у них навичок здорового способу життя і здорового харчування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
соціологічне опитування, поінформованість молоді про здорове харчування, харчові звички, принципи здорового харчування, здоровий спосіб життя
ЛІТЕРАТУРА:
1. Тимощук О.В. Особливості раціонального харчування учнівської та студентської молоді в умовах сучасних навчальних закладів. Прикарпатський вісник НТШ. Пульс. 2018. № 7-8 (51-52). С. 112-119.
2. Берзінь В.І., Стельмахівська В.П. Гігієнічні аспекти проблеми харчування дітей шкільного віку у сучасних умовах. Здоров’я суспільства. 2018. Т. 7, № 2. С. 87-90. DOI : https://doi.org/10.22141/2306-2436.7.2.2018.137733
3. Vijayakumaran R.K., Nur Amalina S. Influences of Nutrition Information on Fast Food Consumption among Undergraduates. Food Research. 2018. Vol. 2 (3). P. 228-233. DOI : https://doi.org/10.26656/fr.2017.2(3).288
4. Hayes L., Bhochhibhoya A., Cheney M., Larson D., Branscum P. An Evaluation of the Effects of Formal Nutrition Education on Online Nutrition Information Retrieval among College Students. Journal of Consumer Health on the Internet. 2016. Vol. 20 (4). P. 139-155. DOI : https://doi.org/10.1080/15398285.2016.1198878
5. Hamulka J., Wadolowska L., Hoffmann M., Kowalkowska J., Gutkowska K. Effect of an Education Program on Nutrition Knowledge, Attitudes toward Nutrition, Diet Quality, Lifestyle, and Body Composition in Polish Teenagers. The ABC of Healthy Eating Project: Design, Protocol, and Methodology. Nutrients. 2018. № 10. 1439. DOI : https://doi.org/10.3390/nu10101439
6. Онищук Л.А. Нова українська школа: реалії і перспективи. Український педагогічний журнал. 2018. Т. 1, № 13. С. 47-53.
7. Кострікова К.С. Формування здоров’язбережної компетентності у концепції нової української школи. Актуальні проблеми громадського здоров’я та рухова активність різних верств населення : матер. І Всеукр. наук.-практ. конф., 11.04.2019 р. С. 24-28.
8. Сердюк А.М., Гуліч М.П., Петренко О.Д., Любарська Л.С. Обізнаність та усвідомлення студентською молоддю загрози для здоров’я факторів ризику розвитку неінфекціиних захворювань – сучаснии стан проблеми. Медичні перспективи. 2019. XXIV (1). С. 4-14. DOI : https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162168
9. Гулич М.П., Петренко Е.Д., Любарская Л.С., Харченко О.О., Ященко О.В. Приоритеты и стереотипы питания современной молодежи: перспективы формирования самосохраняющего поведения. Современные аспекты здоровьесбережения : сб. материалов юбил. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 55-летию мед.-проф. фак-та УО БГМУ. Минск, 2019. С. 216-228.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.