На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (101)   -   Грудень, 2021   -   Сторінки: 42-50
Обґрунтування гігієнічного нормативу кратності повітрообміну у медичних приміщеннях амбулаторій, вбудованих у житлові будинки, для збереження та зміцнення здоров’я медиків
Махнюк В.М.1, Чайка А.В.1, Павленко Н.П.1, Могильний С.М.1, Куцевич В.В.2, Буравченко C.Г.3, Довгоп’ят М.С.4, Довгоп’ят В.М.4
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ
2 Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ
3 Національний авіаційний університет, м. Київ
4 ТОВ «ЕКОТЕП», м. Київ

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: Обґрунтування гігієнічного нормативу кратності повітрообміну у медичних приміщеннях лікарів закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) амбулаторного типу, вбудованих у житлові будинки, для збереження та зміцнення здоров’я медичних працівників.

Матеріали та методи. У роботі використано аналітичний метод (нормативна база санітарного та містобудівного законодавства, розробка гігієнічного нормативу розрахунковим способом). Розрахунок показника повітрообміну для робочих місць сімейних лікарів вбудованих закладів охорони здоров’я проводився згідно з ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання».

Результати дослідження. Розрахунок показника повітрообміну для робочих місць лікарів вбудованих у житлові будинки ЗОЗ проводився згідно з ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» (Додаток Х (обов’язковий) «Мінімальна витрата зовнішнього повітря») та відповідними формулами.
Для проведення розрахунку повітрообміну у приміщеннях лікарів було враховано: категорію робіт лікарів амбулаторної медичної практики, яка відноситься до легких фізичних (офісних) робіт з І категорією; кількість медпрацівників, що одночасно перебувають на робочих місцях, та потенційна кількість відвідувачів (2 особи – лікар і пацієнт; 3 особи – лікар, медсестра і пацієнт/або лікар, пацієнт і супроводжуюча пацієнта особа; 4 особи – лікар, медсестра, пацієнт і супроводжуюча пацієнта особа); мінімальні витрати повітря на 1 людину - 60 м3/годину; нормативні розміри площі медичного приміщення (12 м², 18 м²) та різні типи житлової забудови з висотою приміщення 2,5 м та 3 м.
На підставі проведеного гігієнічного дослідження умов розміщення сучасних ЗОЗ, вбудованих у житлові будинки, обґрунтовано нормативи оптимальної кратності повітрообміну у К=6,44 та К=8,40 у медичних приміщеннях лікарів з різними розмірами та урахуванням кількості одночасно перебуваючих осіб на заміну чинного нормативу К=1 (ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»).
З метою забезпечення збереження здоров’я медпрацівників і пацієнтів та створення належних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних умов праці персоналу вбудовані у житлові будинки ЗОЗ потребують обладнання механічною припливно-витяжною вентиляцією за новими обґрунтованими нормативами кратності повітрообміну для медичних приміщень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
заклади охорони здоров’я амбулаторного типу, вбудовані у житлові будинки; медичні приміщення різних розмірів та різних типів забудови, показник кратності повітрообміну, здоров’я медиків та пацієнтів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Machniuk V.M., Hopperia V.G., Polka O.O., Pavlenko N.P., Ocheretyana G.V. Hygiene and Ecology in State Regulation of Urban Planning. Київ : Медінформ, 2020. 131 с.
2. Махнюк В.М., Сердюк Є.А., Чорна В.В., Гаркавий С.С., Лаптєв В.Е. Нові гігієнічні підходи до сучасного містобудування в Україні / під ред. акад. НАМН України А.М. Сердюка та чл.-кор. НАМН України Н.С. Польки. К. : Медінформ, 2021. 370 с.
3. Кривомаз Т.І., Варавін Д.В., Сіпаков Р.В. Оцінка впливу систем вентиляції на мікробіологічну безпеку та мікрокліматичні умови приміщень. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2020. Вип. 35. С. 49-57. DOI : https://doi.org/10.32347/2409-2606.2020.35.49-61
4. Махнюк В.М., Мельниченко С.О., Могильний С.М. та ін. До питання унормування санітарно-протиепідемічних вимог при будівництві сучасних житлових комплексів. Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров‘я населення України (шістнадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. науково-практ. конф. Київ, 2020. Вип. 20. С. 73.
5. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень : ДСН 3.3.6.042-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України №42 від 01.12.99. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va042282-99#Text
6. Радченко О.Ю., Фещук К.О. Захист прав медичних працівників в умовах пандемії (COVID-19) в Україні. Grail of Science. 2021. №2-3. С.146-152. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.029
7. Очеретяна Г.В., Чорна В.В., Махнюк В.М. та ін. Фізичні та біологічні (Covid-19) фактори впливу на санітарно-протиепідемічні умови суміщеного розміщення житлових будинків та вбудованих в них закладів охорони здоров’я. Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України (шістнадцяті марзєєвськи читання): зб. тез доп. науково-практ. конф. Київ, 2020. Вип. 20. С. 71.
8. Guvernul Hotгrоre Nr. HG 696/2018 din 2018-07-11 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medical. Monitorul Oficial (Republica Moldova). Nr. 295-308 (10.08.2018), art. 835. URL : https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108829&lang=ro
9. Hotгrоrea Guvernului nr. 663 DIN 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiюiile de igienг pentru instituюiile medico-sanitare. Monitorul Oficial (Republica Moldova). Nr. 131-134(30.07.2010), art. 746. URL : https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=15505&lang=ro
10. Очеретяна Г.В., Махнюк В.М., Чорна В.В. та ін. Нормативно-правове регулювання гігієнічних питань щодо розміщення вбудованих закладів охорони здоров’я в європейських країнах. Молодий вчений. 2020. №10 (86). С. 272-278. DOI : https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-56
11. Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2018 р. № 148 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України). URL : https://moz.gov.ua/uploads/0/4141-dn_20180126_148.pdf
12. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях : ГОСТ 30494–2011.
13. Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних стандартів. ДСТУ ISO 11399:2007 (ІSO 11399:1995, IDT). URL : http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=52910
14. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я (va117282-02), затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 р. №117 (v0117282-02). URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02
15. Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря ДСТУ Б EN 13779:2011 (EN 13779:2007, IDT). Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2012. 142 с.
16. Sustainability in buildings and civil engineering works — General principles : ISO 15392:2019. https://www.iso.org/standard/69947.html
17. Опалення, вентиляція та кондиціонування. Державні будівельні норми ДБН В.2.5-67:2013 (із змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0024858-13#Text
18. Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality: ASHRAE Standart 62–1989. Date of Access: 24.04.2016. URL : https://ashrae.iwrapper.com
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.