На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 26-28
Вплив наноміді на токсичність текстильних виробів
Бабій В.Ф.1, Брень Н.І.1, Пімушина М.В.1, Кондратенко О.Є.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.48 : 677.027.65-034.3 : 648.6

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи. Визначення токсиколого-гігієнічних показників текстилю, виробленого з використанням «мідної нитки», відповідно до критеріїв оцінки сировини і матеріалів текстильних, шкіряних, хутряних і виробів з них для обґрунтування умов їх безпечного використання.

Матеріали та методи. Об'єктом дослідження були шкарпеткові вироби, виготовлені із застосуванням «мідних волокон». Для вивчення загальнотоксичної дії використовували метод суспензійний культури рухливих клітин - сперматозоїдів бика, а в якості тест-функції - їх рухливість. В основі методу лежить аналіз зміни залежності показника рухливості сперматозоїдів від часу.

Результати. Оцінка результатів випробувань здійснювалася шляхом порівняння отриманих значень індексів токсичності для досліджуваних зразків і допустимого інтервалу індексу токсичності. Досліджуваний зразок вважали нетоксичним, якщо індекс токсичності омели значення від 70% до 120%. Результати визначення загальнотоксичної дії текстильних виробів з «мідними волокнами» (на прикладі шкарпеткових виробів) показали, що індекс токсичності становить 78,7%, що відповідає визначенню «нетоксичне». Таким чином, досліджувані текстильні вироби, виготовлені з використанням «мідної нитки», не проявляють токсичних властивостей і є безпечними для споживачів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
наномідь, токсичність, текстильні вироби, індекс токсичності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Borkov G. Putting copper into action: copper-impregnated products with potent biocidal activities / G. Borkov, J. Gabbay // FASEB J. – 2004. - Vol. 18, № 14. - P. 1728-1730. DOI: https://doi.org/10.1096/fj.04-2029fje
2. Copper oxide impregnated textiles with potent biocidal activities / J. Gabbay, J. Mishal, E. Magen et al. // Journal of Industrial Textiles. – 2006. - Vol. 35, № 4. - P. 323-335. DOI: https://doi.org/10.1177/1528083706060785
3. A novel anti-influenza copper oxide containing respiratory face mask / G. Borkov, S.S. Zhou, T. Page, Y. J. Gabbay // PLOS ONE. – 2010. - Vol. 5, № 6. – P. 1932-6203. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011295
4. Borkov G. Copper oxide impregnated wound dressing: biocidal and safety studies / G. Borkov, N. Okon-Levy, Y. J. Gabbay // Wounds. - 2010. - Vol. 22, № 12. - P. 301-310.
5. Molecular mechanisms of enhanced wound healing by copper oxide-impregnated dressings / G. Borkov, Y.J. Gabbay, R. Dardik et al. // Wound. Repair Regen. - 2010. - Vol. 18, № 2. - P. 266-275. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2010.00573.x
6. Zatcoff R.C. Treatment of tinea pedis with socks containing copper impregnated fibers / R.C Zatcoff, M.S. Smith, G. Borkov // The Foot. - 2008. - Vol. 18. - P. 136-141. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foot.2008.03.005
7. Borkov G. Reducing the risk of skin pathologies in diabetics by using copper impregnated socks / G. Borkov, R.C. Zatcoff , Y.J. Gabbay // Med. Hypotheses. – 2009. - Vol. 73, № 4. - P. 883-886. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2009.02.050
8. Borkow G. Protection of Soldiers’ Feet by Copper Oxide Impregnated Socks // Advances in Military Technology. - 2013. - Vol. 8, № 2. - Р. 1-8.
9. Пааташвилли К.А. Влияние некоторых синтетических сред и различных химических соединений на биологические свойства сперматозоидов кроликов и быков : автореф. дис. канд. биол. наук. – Л. ; Пушкин, 1973. – 23 с.
10. Ротенберг Ю.С. О наличии корреляций между токсичностью химических агентов и их ингибиторной активностью для изолированных митохондрий // Бюл. экспер. биол. и мед. - 1974. - № 7. – С. 65-67.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.