На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 55-59
Визначення рівня професійного ризику виникнення у гірників захворювань пилової етіології
Чеберячко С.І.1, Яворська О.О.1, Чеберячко Ю.І.1
1 Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

УДК: 665.66 : 614.89

АНОТАЦІЯ:
Основна проблема. Управління професійними ризиками. Оцінка їх впливу на професійні захворювання і пошук шляхів зменшення професійних захворювань пилової етіології у працівників гірничих підприємств.
Мета роботи. Визначення рівня професійного ризику виникнення захворювань органів дихання пилової етіології у гірників при використанні респіраторів.
Матеріали та методи. Для розрахунку рівня ризику була використана методика, запропонована проф. Новіковим С.М. На її основі отримані результати, що підтверджують, що вплив пилу посилюється при значному перевищенні ГДК і зі збільшенням часу перебування працівників у зоні впливу пилового фактора.
Результати. Встановлено, що протипилові респіратори зменшують ступінь ризику не більше ніж на 50%, що не дозволяє забезпечити достатній рівень захисту гірників. При цьому перевищення в подмасочном просторі концентрації пилу в респіраторі РПА при запиленості повітря в гірничих виробках близько 150 мг / м3 досягає близько 40%, що небезпечно для здоров'я.
Висновки. За рахунок правильно підібраних якісних протипилових респіраторів можна знизити ризик виникнення захворювань пилової етіології, але не до безпечного рівня. Для цього потрібно не тільки вдосконалювати конструкцію респіратора, а й забезпечити мотивацію щодо їх використання гірниками.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Левішко К.В. Методика розрахунку рівнів виробничих ризиків на прикладі професії «гірник очисного забою» / К.В. Левішко, Ю.В. Квітковський // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х., 2015. - № 2 (43). – С. 123-128.
2. Каминский С.Л. Основы рациональной защиты органов дыхания на производстве: учебное пособие / С.Л. Каминский. – СПб. : Проспект Науки, 2007. – 208 с.
3. Онищенко Г.Г. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / Г.Г. Онищенко, С.М. Новиков, Ю.А. Рахманин. – М. : НИИ ЭЧ и ГОС, 2002. – 408 с.
4. Hewett Р. Model for Correcting Workplace Protection Factors for Lung Deposition and Other Effects / P. Hewett, B.G. PallayandJ.F. Gamble //Am. Ind. Hyg. Ass. J. – 1993. – Vol. 54 (4). – P. 142-149. DOI: https://doi.org/10.1080/15298669391354487
5. Анализ и оценка защитной эффективности фильтрующих респираторов / В.И. Голинько, С.И. Чеберячко, В.Е. Колесник, А.С. Ищенко // Науковий вісник. – 2004. – № 12. – С. 33-36.
6. HindsW.C. Performance of Dust Respirators with Facial Seal Leaks : I. Experimental / W.C. Hinds, G. Kraske // Am. Ind. Hyg. Assoc. J. – 1987. – Vol. 48 (10). – P. 836-841. DOI: https://doi.org/10.1080/15298668791385679
7. Голінько В.І. Дослідження захисної ефективності протипилових респіраторів при наявності додаткових витоків / В.І. Голінько, В.Є. Колесник, С.І. Чеберячко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия Безопасность жизнедеятельности : сб. научн. тр. – Днепропетровск, 2015. - № 83. – С. 87 – 95.
8. Hinds W.C. Performance of dust respirators with facial seal leaks expérimental / W.C. Hinds //Am. Ind. Hyg. Ass. J. – 1987. – Vol. 48. – P. 836–841. DOI: https://doi.org/10.1080/15298668791385679
9. Потапенко И.А. Гидродинамическое сопротивление фильтрующего элемента противопылевого респиратора / И.А. Потапенко // Горноспасательное дело: сб. науч. тр.  - Донецк, 2010. – № 47. – С. 133–141.
10. Пылевая обстановка и заболеваемость пневмокониозом на шахтах Украины / Э.Н. Медведев, О.И. Кашуба, Б.М. Кривохижа, С.А. Крутенко. – Макеевка : МакНИИ, 2005. – 205 с.
11. Кириллов В.Ф. О средствах индивидуальной защиты органов дыхания работающих (обзор литературы) / В.Ф. Кириллов, А.А. Бунчев, А.В. Чиркин // Медицина труда и промышленная экология. – 2013. – № 4. – С. 25–31.
12. Гаврищук В.И. Защита органов дыхания при работе с минеральными удобрениями / В.И. Гаврищук, Б.М. Тюриков // Пути ускорения нормализации условий труда работников сельского хозяйства : cб. тр. ; ВНИИОТ ГАП СССР. – Орел, 1988. – С. 116–121.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.