На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 10-14
Гепатопротекторна роль рослинних препаратів Закарпаття при експериментальних атеро-склерозі та цукровому діабеті 2-го типу
Білошицька А.В.1
1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

УДК: 616.36 – 007: 616.379 – 008 – 64: 616.13 – 004.6 - 084

РЕФЕРАТ:
Актуальність. Сьогодні атеросклероз і цукровий діабет 2-го типу - найбільш соціально-значимі захворювання. Ситуація ускладнюється хронічним стресом, який відчуває український народ. Серед органів-мішеней, які страждають в першу чергу, - печінка.

Мета. Вивчити структурну перебудову печінки при експериментальних атеросклерозі і цукровому діабеті, а також при профілактиці рослинними препаратами.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на 50 щурах-самцях. Використовувалася класична модель атеросклерозу Анічкова і дексаметазонова модель цукрового діабету. Як профілактичний засіб використовувався відвар з лікарських рослин Закарпаття в авторській пропорції.

Результати. Експериментальне моделювання атеросклерозу і цукрового діабету показало, що в печінці розвиваються дистрофічні зміни. Ці зміни найбільш виражені в групі з одночасним моделюванням патологій. Профілактичне введення фітопрепарату з традиційних лікарських рослин Закарпаття мало виражений гепатопротекторний ефект.
Висновки. Експериментальний атеросклероз і цукровий діабет призводять до дистрофічних змін в паренхімі і стромі печінки. Профілактичне введення відвару з лікарських рослин Закарпаття має гепатопротекторний вплив, що підтверджується морфологічно.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атеросклероз, цукровий діабет 2-го типу, печінка, фітопрофілактіка.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Європейський самміт погоджується, що єдиною відповіддю на серцево-судинні захворювання мають бути зміни у способі життя // Ліки України. – 2010. - № 10. – С. 39–40.
2. Рудык Ю.С. Контроль липидов в клинической практике: возможно ли улучшение? // Ліки України. – 2014. - № 10. - С. 54–56.
3. Соломенчук Т.М. Сучасні принципи кардіоваскулярної профілактики у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Т.М. Соломенчук, І.В. Білавка, О.В. Восух // Ліки України. – 2010. - № 10. - С. 48–53.
4. Журавльова Л.В. Цукровий діабет 2-го типу та хронічний панкреатит: одна залоза – дві проблеми / Л.В. Журавльова, Ю.О. Шеховцова // Ліки України. – 2014. - № 9. – С. 11–14.
5. Марусин О.В. Взаємозв'язок між вуглеводним та ліпідним обміном у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу // Галиційський лікарський вісник. – 2012. – Т. 19 (2). - С. 60-62.
6. Базилевич А.Я. Необхідність зниження рівня холестерину у крови як запорука ефективного лікування серцево-судинних захворювань // А.Я. Базилевич, О.М. Барна // Ліки України. – 2014. - № 9. – С. 45–50.
7. Растительные препараты в лечении соматоморфных расстройств и вегетативной дисфункции / В.Ю. Приходько, Е.А. Кононенко, Д.Ю. Морева Д.Ю. и др. // Ліки України. – 2014. - № 9. – С. 15–21.
8. Согуйко Ю.Р. Морфологічні особливості печінки щура у нормі та при експериментальному цукровому діабеті на ранніх етапах, перебіг // Укр. морфологічний альманах. – 2014. - Т. 10, № 2. – С. 137–140.
9. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / О.В. Стефанов (ред.). – Київ : Авіценна, 2001. - 528 с.
10. Пат. № (19) KZ (13)AU(11) МПК A61K 31/573 Способ воспроизведения сахарного диабета 2 типа у молодых крыс / Месова А.М., Исаханова Б.А., Еспенбетова М.Ж., Жетписбаев Б.А. - № 22018; опубл. 15.02.2009 ; Бюл. № 12.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.