На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 4-9
Порівняльна оцінка токсикологічних властивостей амфотерних поверхнево-активних речовин
Яловенко О.І.1, Голіченков О.М.1, Раєцька О.В.1, Ляшенко В.І.1, Майстренко З.Ю.1, Уманець Г.П.1, Кучеренко О.Ю.1, Бабій В.Ф.1, Кондратенко О.Є.1, Пімушина М.В.1, Винарська О.І.1, Григоренко Л.Є.,1, Молдавська Н.Б.1, Томашевська Л.А.1, Дідик Н.В., Лемешко Л.П.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 543.395 : 661.185.3 : 615.9

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: проведення порівняльних досліджень токсикологічних властивостей різних амфотерних поверхнево-активних речовин (Амф.ПАВ) для прогнозування їх шкідливої дії при використанні в складі косметичного очищувача.

Матеріали і методи досліджень. В роботі досліджено 4 Амф.ПАВ: динатрій кокоамфодіацетат, алкілдиметилбетаїн, кокамідопропілбетаїн, натрієва сіль n-пальметилглютамінат кислоти. Дослідження проводили методами in vitro оцінки цитотоксичності і класичними токсикологічними: визначення інтегральних показників токсичності, вивчення трансдермального впливу ПАР на морських свинок протягом 4-х місяців з оцінкою гематологічних, імунологічних та біохімічних показників крові.

Результати досліджень і висновки. В роботі експериментально доведено, що всі досліджувані Амф.ПАВ проявляють цитотоксичні і шкірно-резорбтивні властивості різного ступеня. Встановлено, що імунотоксична дія (супресія і сенсибілізація) є характерною особливістю біологічної дії Амф.ПАВ при їх трансдермальному впливі. Найбільш токсичним був кокамідопропілбетаїн, він єдиний з досліджених Амф.ПАВ викликав розвиток гіперчутливості негайного та уповільненого типів. Найбільш безпечні - натрієва сіль n-пальметилглютамінової кислоти, динатрій кокоамфодіацетат, резорбтивна дія яких підтверджена тільки імунотоксичним впливом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Амфотерні ПАР, in vitro, in vivo методи, цитотоксичність, Імунотоксичність, резорбтивна дія, сенсибілізація.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сухая кожа / под. общ. ред. Эрнандес Е.И. - М. : Косметика и медицина, 2012. – С. 67-70 с.
2. Surfactants, skin cleansing protagonists / M. Corazza, M.M. Laurla, M. Zappaterra et al. // J. Eur. Acad. Dermatol. Venerol. - 2010. - № 24 (1). - P. 1-6. DOI : https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2009.03349.x
3. Гуссенс А. Контактно-аллергические реакции на косметику // Косметика и медицина. – 2011. - № 4. – С. 48–58.
4. Экспресс-метод оценки общетоксического и кожно-раздражающего действия парфюмерно-косметической продукции in vitro (на культуре подвижных клеток) : метод. рек. № 29 ФЦ/394. - М. : Минздрав РФ, 2002. - 10 с.
5. Пат. № 28727б, UA, МПК (2006)А61В 10/00. Спосіб оцінки цитотоксичної дії засобів на основі поверхнево-активних речовин / Волощенко О.І., Раєцька О.В., Яловенко О.І., Кузьміна А.І. ; заявник та патентовласник ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМНУ». - № U 200706922; заявл. 19.06.07; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
6. Оцінка токсичності поверхнево-активних речовин на культурі рухливих клітин / О.І. Яловенко, О.В. Раєцька, О.М. Голіченков та ін. // Довкілля і здоров’я. – 2014. - № 3 (70). – С. 15-18.
7. Токсиколого-гігієнічна характеристика сучасних поверхнево-активних речовин та розробка профілактичних заходів щодо їх можливого впливу на організм / О.М. Голіченков, О.В. Раєцька О.В., О.І. Яловенко та ін. // Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України (результати наукових розробок 2014 р.) / ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» ; за ред. А.М. Сердюка. – К., 2015. - С. 309–334.
8. Раецька О.В. Гостра токсичність як один із критеріїв систематизації поверхнево-активних речовин / О.В. Раєцька, О.І. Яловенко, А.І. Кузьміна // Гігієна населених місць. – К., 2013. - Вип. 62. – С. 136–139.
9. Натрия кокоил глютамат [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://cosmetic.ua/natriya_kokoil_glutamat
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.