На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 46-49
Гігієнічне значення забруднення повітря викидами сірководню зі свинарських комплексів високої потужності
Слаутенко Є.Г.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.718 : 636.4 : 351.777

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження - шляхом натурних досліджень і проведення опитування населення, що проживає на межі санітарно-захисних зон (СЗЗ) свинокомплексів високої потужності, розробити комплексну методику оцінки впливу запахів на здоров'я населення сельбищної зони з використанням математичного моделювання забруднення приземного шару атмосфери.

Матеріали та методи. В якості цільових речовин в дослідженні було взято сірководень (другий клас небезпеки хімічних речовин), який має одну з найбільших часток атмосферних викидів від свиноферм. Натурні дослідження концентрації сірководню в повітрі проводилися на різних відстанях (1000, 1500 і 2000 метрів) від стаціонарних джерел - свиноферм.
З розрахунків, виконаних програмою ISC AIRMOD, була проведена оцінка викидів в атмосферу зі стаціонарних джерел за період з 2012 по 2016 рік.
Також було складено опитувальник, в якому була визначена суб'єктивна оцінка впливу сірководню на здоров'я населення в примикає селитебной зоні, а також використані дані місцевих медичних установ про надання медичної допомоги працівникам даних свиноферм.

Результати. В ході дослідження була виявлена тенденція до зниження рівня сірководню в повітрі в міру віддалення від джерела забруднення. Однак в подальшому було виявлено, що незважаючи на зменшення дисперсії сірководню в повітрі в деяких випадках концентрація сірководню перевищує нормативні концентрації.
Крім того, були отримані дані, що у працівників цих ферм і населення сельбищної зони на межі СЗЗ відзначалися скарги на здоров'я, навіть коли вміст сірководню було нижче нормативної концентрації в атмосферному повітрі (0,008 мг / м3) і перебувало на рівні порога запаху (0,004 мг / м3).

Висновки. Запропонована нами методика може згодом використовуватися для вивчення змін в розрахунках регулюють санітарно-захисних зон для подібних підприємств, а також для профілактики неінфекційних захворювань у населення сельбищної зони близько свинокомплексів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
запахи, викиди, атмосферне повітря, свинокомплекси, вимірювання
ЛІТЕРАТУРА:
1. Удосконалення гігієнічних вимог до розміщення тваринницьких комплексів з сучасними технологіями виробництва : звіт про науково-дослідну роботу / ДУ ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва ; кер. І.М. Кірєєва. Київ, 2011. С. 21-28, 174-182, 201-208.
2. van Harreveld A.Ph. Odor Regulation and the History of Odor Measurement in Europe. Barcelona, 2005. Р. 54-60.
3. Турос О.І., Петросян А.А., Картавцев О.М. Ідентифікація небезпеки від забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами. Київ, 2007. 4 с. (Інформ. лист №211/ ІГМЕ АМНУ).
4. Bunton В., O’Shaughnessy P. Monitoring and Modeling of Emissions from Concentrated Animal Feeding. Environ Health Perspect. 2007 Feb; 115(2): Р.303–307. https://doi.org/10.1289/ehp.8838
5. Ciganek M., Neca J. Chemical Characterization of Volatile Organic Compounds on Animal Farms. Veterinary medicine. 2008. 53 (12). P. 641-651. https://doi.org/10.17221/1969-VETMED
6. Reiffenstein R.J., Hulbert W.C., Roth S.H. Toxicology of Hydrogen Sulfide. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. 1992. Vol. 32. Р.109-134. https://doi.org/10.1146/annurev.pa.32.040192.000545
7. Вознюк О.В., Картавцев О.М., Петрук Л.В., Шелюк А.І. Оцінка порогових рівнів запаху забруднюючих речовин, що надходять від стаціонарних джерел викиду // Тези доп. наук. конф., присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. 2010. № 1. С. 69-70.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.