На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 25-32
Вивчення та аналіз ситуації щодо споживання дієтичних добавок населенням України
Кузнецова О.М.1, Останіна Н.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Визначення та аналіз рівня споживання дієтичних добавок (ДД) в Україні та виявлення ризиків, якім виникають при їх споживанні.
Матеріали та методи: У рамках виконання роботи було проведено анкетне опитування серед жителів міст Київ, Полтава, Харків та Вишневе (Київська область) стосовно споживання ДД. Аналізували статистичні дані щодо чисельності населення України, на явності по регионах аптечних закладів, обсягів продаж ДД та даних лабораторних досліджень на відповідність ДД заявленому складу активних інгредієнтів. Статистичний аналіз було виконано з використанням стандартного програмного забезпечення Microsoft Excel 2007 та STATISTICA 8.0.
Результати та обговорення: Анкетування дозволило оцінити стан здоров’я респондентів, які приймають ДД, вияснити інформацію стосовно рекомендацій для застосування ДД, виявити шляхи придбання даної продукції, встановити ризик прийому неякісних ДД. За даними анкетування встановлено, що ДД приймають близько 72% населення. Результати опитування свідчать, що ДД приймають 39% здорових людей, майже половина опитаних має невеликі проблемы зі здоров’ям та 12% опитаних мають серйозні проблеми зі здоров’ям. 79% анкетованих купують ДД в аптеках, і це дозволяє припустити, що всього в 2019 році в Україні було використано близько 59,7 млн. упаковок ДД. Доказано, що забезпеченість населення України аптечними закладами є рівномірною для всіх регіонів України та, відповідно, населення має можливість придбання в аптеках необхідних ДД. Враховуючи результати лабораторних досліджень якості ДД, ризик вживання неякісних ДД в Україні в 2019 році може становити близько 9,5%. Результати досліджень контрольних закупок показує, що даний ризик може значно зрости.
Висновки: Встановлено рівень споживання дієтичних добавок населенням України. Визначено, що найбільш поширеним шляхом придбання ДД є аптечна мережа, проте майже 20% респондентів, які приймають ДД, купують їх в інтернет-магазинах, через мережевий маркетинг тощо. Подібні шляхи придбання важко відслідковувати та контролювати, тому саме там можливі наибільші фальсифікації ДД, отже, необхідно велику увагу звернути саме на ці вказані шляхи розповсюдження. Оцінено, що ймовірність вживання населенням України ДД, які не відповідають заявленим вимогам, може становити в 2019 р. до 9,5% (серед тих, хто вживає ДД). Для безпечного використання громадянами України ДД необхідним є підтвердження якісного та кількісного вмісту активных складових ДД при проведенні контролю їх якості та безпеки.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Дієтичні добавки, анкетування, статистичний аналіз, обсяг продаж ДД, аптечні заклади, лабораторні дослідження, ризик, безпека.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Тимченко О.В., Котов А.Г. Огляд законодавчих змін у сфері забезпечення якості дієтичних добавок в Україні. Фармаком. 2018. № 4. С. 15-24
2. Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the Approximation of the Laws of the Member States Relating to Food Supplements. Official Journal of the European Communities (12.07.2002). L183. Р. 51- 57. URL : https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Consol2002_46.pdf
3. Brown A. An Overview of Herb and Dietary Supplement Efficacy, Safety and Government Regulations in the United States with Suggested Improvements. Part 1 of 5 series. Food and Chemical Toxicology. 2017. Vol. 107. P. 449-471. DOI : https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.11.001
4. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України № 771/97-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
5. Тимченко О.В., Котов А.Г. Вопросы законодательного обеспечения качества диетических добавок в Европейском союзе. Фармаком. 2018. № 3. С. 19-29.
6. Проданчук М.Г., Подрушняк А.Є., Данік Л.М. Проблеми безпечності біологічно-активних добавок. Проблеми харчування. 2004. № 2. С. 3—10.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів : Закон України №1602-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18#Text
8. Брулевич В.В. Безпечність харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу. Судова апеляція. 2016. № 2(43). С.75-82.
9. Останіна Н., Кузнецова О.М. Створення додаткового розділу "Дієтичні добавки" Державної Фармакопеї України - шлях до забезпечення населення України якісною продукцією. Фармацевтичний журнал. 2013. № 1. С.16-20.
10. Казаков Г.П., Даньшина К.М., Грудько В.О. Погляд експертів на питання якості та безпеки біологічно активних добавок на вітчизняному ринку. Провизор. 2010. № 22.
11. Ядов В.А. Социологические исследования: методология, программа, методы. Москва : Наука,1987. 266 с.
12. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных : монография. Киев, 2006. 558 c.
13. Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2018 року. Статистичний збірник. Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_rpnu2018.pdf
14. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2019 року та середня чисельність у січні-серпні 2019.URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/kn/kn_u/kn0819_u.html
15. Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2019 г.: Helicopter View. URL : https://www.apteka.ua/article/498776
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.