На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 27-30
Comparative assessment of metabolic processes in children living in the areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident
Бандажевський Ю.І.1, Дубова Н.Ф.2
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров'я», Іванків, Україна
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

УДК: 616-008.9-001.28-053.6/.7 : 613.2-06:613.956/.96 : 612.015.3/.6 : 614.876 : 621.039.004.6

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Порівняльна оцінка метаболічних процесів у дітей, які проживають у районах, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС

Мета - порівняльна оцінка метаболічних процесів у дітей, які тривалий час проживають в Поліському та Іванківському районах Київської області, на території, забрудненій радіоактивними елементами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Матеріал і методи дослідження. У підлітків визначався вміст радіонуклідів 137Cs, оцінювався вміст у крові тиреотропного гормону гіпофіза, трийодтироніну, тироксину, гомоцистеїну, вітамінів В9, В12, а також стан генетичної системи фолатного циклу. Використовувалися імунохімічний і математико-статистичний методи.

Результати роботи. Питома вага дітей досліджуваної вікової групи з концентрацією 137Cs в організмі вище 5 Бк/кг маси тіла склав в Поліському районі 34,1 % і був достовірно вище (р<0,05), ніж в Іванківському районі (14,4 %).
Геном фолатного циклу дітей з обох районів не мав істотних відмінностей. Аллелі ризику генетичних поліморфізмів фолатного циклу були відсутні у 3,2 % випадків у групі дітей з Поліського району і в 1,1 % випадків у групі дітей з Іванківського району.
Рівень гомоцистеїну перевищував фізіологічний критерій (стан гіпергомоцистеїнемії) у групі дітей з Поліського району у 79,8 % випадків, у групі дітей з Іванківського району - в 73,2 % випадків.
У дітей з Поліського району вміст фолієвої кислоти і тироксину в крові було вірогідно менше ніж у дітей з Іванківського району.

Висновки. Причинами підвищеного вмісту радіонуклідів в організмі, гіпергомоцистеїнемії, порушення продукції гормонів щитовидної залози, дефіциту фолієвої кислоти і вітаміну В12 у дітей Поліського району, в порівнянні з дітьми Іванківського району, є незадовільні соціально-економічні умови проживання.
Інкорпорація радіонуклідів 137Cs в організм і щитовидну залозу, дефіцит фолієвої кислоти можуть призводити до порушення продукції тироксину щитовидною залозою у дітей, які проживають на території, забрудненій радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гомоцистеїн, фолатний цикл, гормони щитовидної залози і гіпофіза, фолієва кислота, вітамін B12, підлітки, радіаційно-забруднені райони
ЛІТЕРАТУРА:
1. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. Дані за 2011 р. ЗБІРКА 14. МОЗ України, НАМНУ України, МНС України, ДАЗВ, ДУ "ННЦРМ НАМН України", НД ІРЗ АТН України. Київ, 2012. 99 с.
2. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф. Гипергомоцистеинемия и В12-фолиевый дефицит у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Педиатрия. Восточная Европа. 2017. Том 5. № 1. С. 25-32.
3. Bandazhevskyі Yu.I. Cs-137 incorporation in children's organs. Swiss. Med. Weekly. 2003. Vol. 133. Р. 488-490.
4. Лібанова Е.М. Чорнобильська катастрофа: 25 років потому. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 2 (16). С. 3-18. https://doi.org/10.15407/dse2011.02.003
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.