На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (97)   -   Грудень, 2020   -   Сторінки: 46-52
Санітарно-епідеміологічне обґрунтування умов розміщення сучасних підприємств малої потужності з виготовлення асфальтобетону з урахуванням змін у технології
Стирта З.В.1, Махнюк В.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Санітарно-епідеміологічне та еколого-гігієнічне обґрунтування умов розміщення асфальтобетонних заводів (АБЗ) малої потужності, розробка гігієнічних критеріїв до їх розташування з урахуванням новітнього вітчизняного санітарного, екологічного та містобудівного законодавств та вимог директив Європейського Союзу.

Матеріали та методи досліджень. У статті використано бібліосемантичні, аналітичні методи та результати санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів.

Результати досліджень. Проаналізовано санітарне законодавство України 1971 та 1996 років у частині унормування санітарно-захисної зони (СЗЗ) для АБЗ та порівняння з аналогічними нормативами європейських країн.
За результатами наукової санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів щодо обґрунтування СЗЗ для вітчизняних АБЗ малої потужності (80% з яких введено в експлуатацію до 1996 року) встановлено наступне.
Усі досліджувані підприємства працюють на готовому бітумі з впровадженням природоохоронних заходів шляхом використання високоефективних пилогазоочисних систем, що значною мірою скоротило валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зменшило вплив на довкілля та прилеглу сельбищну територію, що відповідає вимогам Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради з промислових викидів (інтегроване запобігання та контроль забруднення) від 24 листопада 2010 року.
Впровадження природоохоронних заходів з використанням високоефективних пилогазоочисних систем на існуючих АБЗ малої потужності забезпечило відсутність перевищень ГДК специфічних забруднюючих речовин на відстанях, які були меншими за нормативну СЗЗ в 1,5-3,0 рази, що дало підстави для обґрунтування використання нового підходу до встановлення СЗЗ – за розрахунковим методом при будівництві нових чи реконструкції існуючих АБЗ малої потужності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
асфальтобетонні заводи малої потужності, забруднюючі речовини, герметизація технологічних процесів, природоохоронні заходи, санітарно-захисні зони, розрахунковий метод.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів від 11.01.2018. URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/34-2018-р
2. Makhniuk V.M., Harkavyi S.I., Styrta Z.V., Harkavyi S.S. Ecohygienic assessment of the effect of enterprises activity producing asphalt concrete on the condition of environment taking into account the requirement of local legislation and EU directive. Довкілля та здоров’я. 2019. № 2 (91). С. 41-46. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2019.02.041
3. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М. та ін. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»). К. : Медінформ, 2017. 271 с.
4. Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) : Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_ 75_%D0%84% D0%A1.pdf
5. Линник І.Е. Оцінка та прогнозування екологічного стану дорожнього господарства. Харків : Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2017. 143 с.
6. D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego. URL : http://szpital.kalisz.pl/~stronka/SIWZ/04_Podbudowa_betonu_asfaltowego.pdf
7. Kondratenko O., Onysko I. Development of environmental protection technology from the negative impact of the production activity of the asphalt concrete production factory. Development of Modern Science under Global Changes : International Scientific Conference. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. P. 80-84. URL : https://doi.org/10.30525/978-9934-588-52-5-26
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.