На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 62-66
Аналіз даних вібротестування та капіляроскопії працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи
Ткачишина Н.Ю.1
1 ПАТ «УЗ» філії «ЦОЗ» Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2

УДК: 613.02:613.644

АНОТАЦІЯ:
Нами було обстежено 398 працівників локомотивних бригад (РЛБ) і 116 інженерно-технічних працівників УЗ. Були використані методики вібротестування і капіляроскопії.
Результати вібротестування показали, що у РЛБ в перші 20років роботи зниження порогу вібраційної чутливості виглядає як адаптація, а пізніше прогресує підвищення порога чутливості. При капіляроскопії порушення мікроциркуляції визначає тенденцію до підвищеного артеріального тиску, цьому сприяє особливість умов праці РЛБ в умовах емоційного та інтелектуального напруження і наявності впливу комбінованої вібрації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
локомотивні бригади, стаж роботи, вібротестування, капіляроскопія
ЛІТЕРАТУРА:
1. Вильк М. Ф., Капцов В.А., Коротич Л.П., Викторов В.С., Тулушев В.Н. Особенности оценки профессионального риска работников железнодорожного транспорта. Сборник материалов ХI Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье». М., 2012. С. 118-120.
2. Жижневская А.А., Лисобей В.А. О взаимосвязи заболеваемости машинистов железнодорожного транспорта и их помощников с условиями труда. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2006. №3(5). С. 69-73.
3. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України : Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 квітня 2010 року №240. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0537-10
4. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року №246. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07
5. Ткачишин В.С. Професійні хвороби. К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2011. 895 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.