На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 23-28
Дослідження генотоксичності електромагнітного поля низькочастотного діапазону. Cучасний стан (ІІ повідомлення)
Баленко Н.В.1, Соверткова Л.С.1, Черниченко І.О.1, Бабій В.Ф.1, Думанський Ю.Д.1, Литвиченко О.М.1, Сердюк Є.А.1, Кондратенко О.Є.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 537.531 : 613.648.2 : 547.414 : 576.385.5

РЕФЕРАТ:
Мета - аналіз стану питання з вивчення генотоксичности низькочастотних електромагнітних полів (НЧ ЕМП).

Матеріали та методи. Проаналізовано дані літератури з вивчення цитогенетичних пошкоджень у людей, експонованих НЧ ЕМП.

Результати. Встановлено, що проведені авторами дослідження генотоксичних ефектів стосуються переважно професійно експонованих людей, оскільки такі дослідження на населенні практично відсутні. Генотоксичність оцінювали шляхом визначення показників пошкодження ДНК (ДНК-комет), освіти хромосомнихаберацій і мікроядер в лімфоцитах крові і буккальном клітинах. Отримані результати були неоднакові і часом суперечливі. Ці відмінності частково можна пояснити різними рівнями і тривалістю впливу НЧ ЕМП, а також низкою допущених недоліків, що можуть впливати на результати. Проте, в цілому цитогенетические моніторингові дослідження на людях показали позитивні результати, що дозволяє припустити генотоксичность НЧЕМП. В одиничних роботах показана дозо-тимчасова залежність генотоксичних ефектів у експонованих НЧ ЕМП людей. Також виявлено зростання показників оксидативного стресу, анеугенние властивості і порушення репарації ДНК, узгоджуються з даними invivo і invitro і дозволяють припустити їх роль в генотоксичну ефекті НЧ ЕМП. Невирішеними залишилися питання, що стосуються мінімально ефективних і максимально неефективних рівнів.

Висновки. Наявні дані літератури підтверджують необхідність подальших досліджень в цьому напрямку на професійно експонованих людей і населенні для вирішення ряду питань, пов'язаних з оцінкою небезпеки різних рівнів НЧ ЕМП для розробки ефективних заходів захисту від їх шкідливого впливу на здоров'я людини в умовах професійного впливу і навколишнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
низькочастотні електромагнітні поля, експоновані люди, генотоксичні ушкодження, лімфоцити, букальні клітини
ЛІТЕРАТУРА:
1. JARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Non-ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Lyon : JARC, 2013. Vol. 102. 429 p.
2. Wertheimer N., Leeper F. Electrical wiring configurations and childhood cancer. American J. of Epidemiology. 1979. Vol.109. P. 273-284. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a112681
3. Bonassi S., Hagmar L., Stromberg U., Tinnerberg H. et al. Chromosomal aberrations in lymphocytes predicts human cancer in dependently of exposure to carcinogens. European Study Group on Cytogenetic Biomarkers and Health. Cancer. Res. 2000. Vol. 60. P.1619-1625.
4. Bonassi S., Norppa H., Ceppi M., Stromberg U. et al. Chromosomal aberrations frequency in lymphocytes predict the risk of cancer: results from a pooled cohort study of 22358 subjects in 11 countries. Carcinogenesis. 2008. Vol. 29. P. 1178-1183. https://doi.org/10.1093/carcin/bgn075
5. Hagmar L., Stromberg U., Bonassi S., Hansteen I.L. et al. Impact of types of lymphocyte chromosomal aberrations on human cancer risk: results from Nordic and Italian cohorts. Cancer. Res. 2004. Vol. 64. P. 1619-1625. https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-03-3360
6. Maes A., Verschaeve L. Genetic damage in humans exposed to extremely low- frequency electromagnetic fields. Arch. Toxicol. 2016. Vol. 90. P. 2337-2348. https://doi.org/10.1007/s00204-016-1769-9
7. Bonassi S., Ceppi M., Lando C., Chang W.P. et al. An increased micronucleus frequency in peripheral blood lymphocytes predicts the risk of cancer in humans. Carcinogenesis. 2007. Vol. 28. P. 625-631. https://doi.org/10.1093/carcin/bgl177
8. Bonassi S., El-Zein R., Bolognesi C., Fenech M. Micronuclei frequency in peripheral blood lymphocytes and cancer risk: evidence from human studies. Mutagenesis. 2011. Vol. 26. P. 93-100. https://doi.org/10.1093/mutage/geq075
9. Murgia E., Ballardin M., Bonassi S., Rossi A.M. et al. Validation of micronuclei frequency in peripheral blood lymphocytes as early cancer risk biomarker in a nested case-control study. Mutat. Res. 2009. № 639. P. 27-34. https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2007.10.010
10. Valjus J., Norppa H., Jarventaus H., Sorsa M. et al. Analysis of chromosomal aberrations, sister chromatid exchanges and micronuclei among power linesmen with long-term exposure to 50 Hz electromagnetic fields. Radiat. Environ. Biophys. 1993. Vol. 26. P. 325-336. https://doi.org/10.1007/BF01225920
11. Nordenson I., Hansson Mild K., Sweins A., Birke E. Clastogenic effects in human lymphocytes of power frequency electric fields: in vivo and in vitro studies. Radiat. Environ. Biophys. 1984. Vol. 23. P.191-201. https://doi.org/10.1007/BF01213221
12. Nordenson I., Hansson Mild K., Ostman U., Ljunberg H. Chromosomal effects in lymphocytes of 400 kV-substation workers. Radiat. Environ. Biophys. 1988. Vol. 27. P. 39-47. https://doi.org/10.1007/BF01211108
13. Erdal M.E., Erdal N., Oguskan S. Chromosomal aberrations in peripheral lymphocytes of a high-voltage power lineman exposed to electromagnetic fields. Turk J. Med. Sci. 1999. Vol. 29. P.335-336.
14. Khalil A.M., Qussem W., Amoura F. Cytogenetic changes in human lymphocytes from workers occupationally exposed to high-voltage electromagnetic fields. Electro Magnetobiol. 1993. Vol. 12. P.17-26. https://doi.org/10.3109/15368379309012859
15. Celicler S., Aydemir N., Vatan O., Bilaloglu R. A biomonitoring study of genotoxic risk to workers of transformers and distribution line stations. Int. J. Environ. Hyg. Health Res. 2009. Vol.19. P.421-430. https://doi.org/10.1080/09603120903079356
16. Balamuralikrishnan B., Balachandar V., Kumar S.S., Varsha P. et al. Evalution of chromosomal alterations in electric workers occupationally exposed to low frequency of electromagnetic fields (EMFs) in Coimbatore population. India. Asian. Pac. J. Cancer Prev. 2012. Vol.13 (6). P. 2961-2966. https://doi.org/10.7314/APJCP.2012.13.6.2961
17. Tiwari R., Lakshmi N.K., Bhargava S.C., Ahuja Y.R. Epinephrine DNA integrity and oxidative stress in workers exposed to extremely low-frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs) at 132 kV substations. Electromagn. Biol. Med. 2015. Vol. 34. P.54-62. https://doi.org/10.3109/15368378.2013.869755
18. Skyberg K., Hansteen I.L., Vistnes A.M. Chromosomal aberrations in lymphocytes of high-voltage cable splicer’s exposed to electromagnetic fields. Scand. J. Work. Environ. Health. 1993. Vol.19. P.19-34. https://doi.org/10.5271/sjweh.1507
19. Skyberg K., Hansteen I.L., Vistnes A.M. Chromosomal aberrations in lymphocytes of employees in transformer and generator production exposed to electromagnetic fields and mineral oil. Bioelectromagnetics. 2001. Vol.22. P. 150-160. https://doi.org/10.1002/bem.33
20. Othman E.O., Aly M.S., Nahas S.M. Aneuploidy in workers occupationally exposed electromagnetic fields detected by FISH. Cytologia. 2001. Vol.66. P. 117-125. https://doi.org/10.1508/cytologia.66.117
21. Nordenson I., Hansson Mild K., Jarventaus H., Hirvonen A. et al. Chromosomal aberrations in peripheral lymphocytes of train engine drivers. Bioelectromagnetics. 2001. Vol.22. P. 306-315. https://doi.org/10.1002/bem.55
22. Gathia P., Chakraborty S., Pithavala M. Cytogenetic studies on railway engine drivers exposed to extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF). Int. J. Hum. Genet. 2010. Vol.10. P. 263-269. https://doi.org/10.1080/09723757.2010.11886116
23. Higino Estecio M.R., Silva A.E. Chromosome abnormalities caused by computer video display monitors’ radiation. Rev. Saude Puhlica. 2002. Vol.36. P. 330-336. https://doi.org/10.1590/S0034-89102002000300012
24. Carbonari K., Goncalves L., Roth D., Moreira P. et al. Increased micronucleated cell frequency related to exposure to radiation emitted by computer cathode ray tube video display monitors. Genet. Mol. Biol. 2005. Vol.28. P. 469-474. https://doi.org/10.1590/S1415-47572005000300024
25. Goud K.I., Hasan Q., Balakrishna N., Rao K.P., Ahuja Y.R. Genotoxity evaluation of individual working with photocopying machines. Mutat. Res. 2004. № 563. P. 151-158. https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2004.07.001
26. Dominici L., Villarini M., Latigoni C., Monarca S., Moretti M. Genotoxic hazard evaluation in welders occupationally exposed to extremely low frequency magnetic fields (ELF-MF). Int. J. Hyg. Environ. Health. 2011. Vol.215 P.68-75. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2011.07.010
27. Villarini M., Dominici L., Fatigoni C., Levorato S. et al. Primary DNA damage in welders occupationally exposed to extremely-low-frequency magnetic fields (ELF-MF). Ann. Ig. 2015. Vol.27. P. 511-519.
28. Bauchinger M., Hauf R., Schmid E., Dresp J. Analysis of structural chromosome changes and SCE after occupational long-term exposure to electric and magnetic fields from 380 kV-systems. Radiat. Environ. Biophys. 1981. Vol. 19. P. 235-238. https://doi.org/10.1007/BF01324088
29. Gobba F., Rocatto L., Sinigaglia B., Temperani P. Sister chromatid exchanges (SCE) and high frequency cells in workers occupationally exposed to extremely-low-frequency magnetic fields. Med. Lav. 2003. Vol. 94. P. 450-458.
30. Scearingi M., Temperani P., Rossi P., Bravo G., Gobba F. Evaluation the genotoxicity of the extremely low frequency-magnetic fields (ELF-MF) in workers exposed for professional reasons. Giorn. It. Med. Lavoro Ergon. 2007. Vol. 29. P. 420-421.
31. Albert G.C., Vc Namee J.P., Marro L., Bellier P.V. et al. Assessment of genetic damage in peripheral blood of human volunteers exposed (whole-body) to a 200 mмT, 60 Hz magnetic field. Int. J. Radian. Biol. 2009. Vol. 85. P. 144-152. https://doi.org/10.1080/09553000802641169
32. Verschaeve L., Juutilainen J., Lagroye I. et al. In vivo and in vitro genotoxicity of radiofrequency fields. Mut. Res. 2010. Vol. 70 S. P.252-268.
33. Ruediger H.W. Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 2009. Vol. 16(2-3). P. 89-102. https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2008.11.004
34. Environmental Health Criteria 238: Extremely Low Frequency Fields. Geneva : WHO, 2007. 100 p.
35. Opinion on Potential Health Effect of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) European Commission. DG Health and Food Safety SCENIHR. 2015. URL : http://ec.europa.eu/health/scientific.committees/emerging/docs/scenihr-u-041.pdf.
36. Yang Y., Xingming Y., Chonghuai Y. et al. Case-only study of interactions between DNA repair genes (hMLH1, APEX1, MGMT, XRCC1 and XPD) and low-frequency electromagnetic fields in childhood acute leukemia. Leuk. Lymphoma. 2008. Vol. 49. P. 2344-2350. https://doi.org/10.1080/10428190802441347
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.