На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 4-9
Стратегічні напрями розбудови системи охорони громадського здоров`я України
Гущук І.В.1, Анчишкін А.І.2, Волощук О.В.3
1 Науково-дослідний центр «Екологія людини та охорона громадського здоров'я» Національного університету «Острозька академія» (м. Острог)
2 Українська медична експертна спільнота (УМЕС) (м. Дніпро)
3 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета - обгрунтувати стратегічні напрямки розвитку системи охорони громадського здоров'я України на основі її головних оперативних функцій.

Матеріали та методи. Використано дані наших попередніх досліджень та проведено ретроспективний аналіз наукових літературних даних з актуальних питань охорони громадського здоров'я.

Результати. На основі аналізу та узагальнення результатів власних досліджень, даних наукової літератури розроблено схему порівняльної характеристики підсистем національної системи охорони здоров'я: медичного обслуговування та охорони громадського здоров'я. Визначено основні функції кожної підсистеми, які мають теоретичне та практичне значення для подальшої розробки для них концепції, стратегії та програми.
Підготовлено основні напрямки Стратегії охорони громадського здоров'я України та напрацьовано стратегічні напрямки розвитку вітчизняної системи охорони громадського здоров'я України (СОГЗ) на основі визначених її головних функцій.
Указано, что ключовим етапом для ефективного розвитку вітчизняної СОГЗ є впровадження загальнонаціонального принципу «Охорона здоров'я в усіх політиках держави», який неможливо реалізувати без політичної прихильності вищих посадових осіб держави до проблем охорони громадського здоров'я.
Подано власне визначення «Система громадського здоров'я » та «Охорона здоров'я в усіх політиках держави».

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
охорона громадського здоров'я, система охорони громадського здоров'я, функції, напрямки стратегії розбудови системи
ЛІТЕРАТУРА:
1. Надутий К.О., Лехан В.М., Найда І.В. Обґрунтування концепції безперервного вдосконалення національної системи охорони здоров’я України. Укр. мед. часопис. 2019. Т. 2, № 1 URL : https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.129.138238
2. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2018. Больше, чем просто цифры: фактические данные для всех. Копенгаген : Европейское региональное бюро ВОЗ, 2018. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/380481/HEALTH_REPORT_HIGHLIGHTS_2018_RU.PDF
3. Про Рекомендації парламентських слухань «Про реформу охорони здоров’я в Україні» : Постанова Верховної Ради України від 21.04.16. №1338-VIII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1338-19
4. Hushchuk I., Tymeichuk I., Hushchuk V. Reform of the public healthcare system in Ukraine: problems and perspectives. Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph). Hamilton, Ontario, 2018. P. 206-210. URL : https://eprints.oa.edu.ua/6787/
5. Braveman P., Gottlieb L. The Social Determinants of Health: It’s Time to Consider the Causes of the Causes. Public Health Reports. 2014. Vol. 129 (1_Suppl. 2). P. 19–31. DOI : https://doi.org/10.1177/00333549141291S206
6. Стратегическое руководство в интересах здоровья в ХХI веке: исследование, проведенное для Европейского регионального бюро ВОЗ. Европейский региональный комитет. Копенгаген, 2011. 118 с. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/149971/RC61_rInfDoc06.pdf
7. Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения. Европейский региональный комитет EUR/RC62/12 Rev.1 Шестьдесят вторая сессия +EUR/RC62/Conf.Doc./6 Rev.2 URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/171773/RC62wd12rev1-Rus-updated.pdf
8. Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я : Розпорядження КМУ від 30.11.16р. №1002-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80#Text
9. Гущук І.В. Розбудова системи захисту громадського здоров'я в контексті Доктрини "Україна 2030". Україна 2030: Консолідація мислення - консолідація дій. К., 2018. С. 40-43. URL : https://eprints.oa.edu.ua/7106/
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.