На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (101)   -   Грудень, 2021   -   Сторінки: 27-33
Особливості імунної відповіді організму піддослідних тварин на дію мийних засобів на основі аніонних поверхнево-активних речовин, призначених для догляду за дитячим посудом
Голіченков О.М.1, Григоренко Л.Є.1, Степанчук С.В.1, Домарацька Ю.С.1, Ляшенко В.І.1, Майстренко З.Ю.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета роботи – оцінити вплив мийних засобів на основі аніонних ПАР, призначених для догляду за посудом для дітей, на показники імунної системи організму піддослідних тварин.

Матеріали та методи. Вплив водних розчинів мийних засобів «Аленка», «Карапуз», «Ушастый нянь», «Frosch baby» на показники імунної системи вивчали впродовж 21 доби в експерименті на мурчаках. Визначали число Т- і В-лімфоцитів, кількості нейтрофільних гранулоцитів та активних фагоцитів у крові піддослідних тварин; вивчали реакцію преципітації циркулюючих імунних комплексів розчином поліетиленгліколю 6000. Застосовували методи статистичної обробки результатів медико-біологічних досліджень.

Результати. Отримані результати показали, що епікутанна дія усіх досліджених мийних засобів для дитячого посуду здатна викликати імуномодулюючі ефекти в організмі мурчаків. Зміни найбільшої кількості показників імунної системи, які охоплювали усі ланки, відбувалися за дії мийного засобу «Ушастый нянь». Найменш виражені зміни відбувалися під впливом мийного засобу «Frosh baby» і вони охоплювали лише показники неспецифічної резистентності організму дослідних тварин. Виявлене зменшення функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів, яке спостерігалося у тварин усіх піддослідних груп може свідчити про зниження захисних функцій організму мурчаків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
засоби для миття дитячого посуду, аніонні поверхнево-активні речовини, показники імунної системи, піддослідні тварини
ЛІТЕРАТУРА:
1. Герасимова В.Г., Дишінєвич Н.Є., Головащенко Г.В. Сучасні особливості регламентації безпечного застосування синтетичних мийних засобів у країнах Євросоюзу, Митного союзу та в Україні. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2013. № 3. С. 5-11.
2. Проданчук М.Г., Мудрий І.В., Калашніков А.А. Поверхнево-активні речовини: токсиколого-гігієнічні та мікробіологічні аспекти. К. : Медицина України, 2006. 223 с.
3. Жминько П.Г. Иммунная система как мишень токсического воздействия химических веществ. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2011. №1 (23). С.17-28.
4. Голіченков О.М., Домарацька Ю.С., Григоренко Л.Є. та ін. Вивчення сенсибілізаційної дії мийних засобів, призначених для догляду за посудом та іншими виробами для дітей. Довкілля та здоров’я. 2021. №1. С. 60-65. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2021.01.060
5. Principles and methods for assessing direct immunotoxicity associated with exposure to chemicals. Geneve : WHO, 1996. 390 p. URL : https://apps.who.int/iris/handle/10665/41843
6. Проданчук М.Г., Жмінько П.Г., Зінченко Д.В. та ін. Дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації: методичні рекомендації. Збірник нормативних документів з охорони здоров’я. К., 2003. № 8 (31). С. 149-168.
7. Оценка влияния факторов окружающей среды на иммунологическую реактивность организма: метод. рекомендации. К., 1988. 23 с.
8. Валянський Ю.Л., Чернявський В.І., Бірюкова С.Е. та ін. Методи імуноаналізу в інфекційній і клінічній імунології. Навчальний посібник. Харків, 2011. 112 с.
9. Винарская Е.И. Научные основы гигиенической оценки воздействия химических и биологических факторов среды при их совместном поступлении в организм на основе иммунологического критерия вредности : автореф. дис … доктора мед. наук: 14.02.01. К., 2000. 39 с.
10. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е изд. (дополненное и переработанное). К. : Мединформ, 2018. 579 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.