На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85)   -   Березень, 2018   -   Сторінки: 63-67
Аналіз даних ультразвукового дослідження серця у працівників локомотивних бригад
Ткачишина Н.Ю.1
1 ПАТ «УЗ» філії «ЦОЗ» Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2

АНОТАЦІЯ:
Проведено ультразвукове дослідження серця 398 працівникам локомотивних бригад (РЛБ) і 116 інженерно-технічним працівникам УЗ. Результати дослідження показали, що у РЛБ мають місце такі зміни: ділатація аорти, рання діастолічна дисфункція міокарда, специфічна динаміка геометричних змін лівого шлуночка з придбанням ним форми кулі, що є особливістю його моделювання зі зменшенням ударного об'єму на тлі збільшення частоти серцевих скорочень. Подібні зміни прогресують у РЛБ з ростом стажу і сприяють прискореному темпу старіння при наявності шкідливих руслових роботи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
локомотивні бригади, умови праці, серцево-судинна система, ультразвукове дослідження серця
ЛІТЕРАТУРА:
1. Железнодорожная медицина. Медицинское обследование безопасности движения поездов : руководство / под ред. В.М. Сибилева, Ю.Н. Коршунова, А.З. Цфасмана. М.,1990.
2. Піх Б.П., Думський В.П. Надійність людського чинника як основа безпеки руху. Медицина залізничного транспорту України. 2004. №3. С.60-61.
3. Campbell N.R., Khan N.A., Grover S.A. Barriers and remaining questions on assessment of absolute cardiovascular risk as a starting point for interventions to reduce cardiovascular risk. J. Hypertension. 2006. Vol.24, N9. P.1683-1685.
4. Dzau V., Braunwald E. Resolved and unresolved issues in the prevention and treatment of coronary artery disease: a workshop consensus statement. Am. Heart J. 1991. Vol. 121 (4 Pt. I). P.1244-1263.
5. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07
6. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України : Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 квітня 2010 року № 240. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0537-10.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.