На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (92)   -   Bересень, 2019   -   Сторінки: 47-52
Сучасна модель інтегральної оцінки ризику захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у працівників сучасної гірничометалургійної галузі України
Орєхова О. В.1, Павленко О. І.1
1 ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», Кривий Ріг

УДК: 613.62–056.24 (622+669)

РЕФЕРАТ:
Мета : гармонізація методу аналізу та оцінки захворюваності, пов’язаної з умовами праці, з міжнародними стандартами.

Матеріали та методи. В дослідженнях використовувались гігієнічні, епідеміологічні та математично-статистичні методи.
Основну групу представляли 19 033 робітники 8-ми провідних гірничо-металургійних підприємств. Контрольна група – 6270 осіб, які в процесі своєї трудової діяльності не зазнають впливу шкідливих виробничих факторів. Дослідження випадків тимчасової непрацездатності проводилось на основі аналізу лікарняних листів та Звіту про причини тимчасової непрацездатності (форма TN-23) за 5 років (2010-2014).

Результати. Запропоновано підхід до оцінки ризику захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (ТВП), який, на відміну від існуючого, дозволяє не тільки оцінити рівень захворюваності, але й виявити причини її зміни та дати кількісну оцінку факторам, які на неї впливають: виробничі шкідливі фактори, медичне обслуговування, якість професійного відбору тощо. Кількісна кореляція між цими факторами є міцною основою для розробки профілактичних заходів, які дозволяють знизити рівень професійної патології на 7-15 % та зберегти для держави та підприємств від 7 до 40 років трудових втрат.
Встановлено, що ризик розвитку загальних захворювань є вищим, ніж у контрольній групі: для підземного видобування залізної руди (R1=0,127), для відкритого видобування залізної руди (R1=0,173) та для металургійного виробництва (R1=0,161), а відношення шансів захворіти на професійне захворювання (OR) становить 0,0516, 0,041 та 0,0061 відповідно. Працівники основних професій мають високий відносний ризик (RR) розвитку захворюваності з ТВП, який коливається від 9,5 до 52,1.
Етіологічна частка професійних факторів у розвитку захворювань з ТВП становить 94,7–98,1 %, що вказує на високий ступінь зв’язку захворюваності з умовами праці та дуже високу професійну обумовленість ризику розвитку захворювань з ТВП на виробництві.

Висновки. Отримані показники захворюваності, розраховані на основі аналізу частоти тимчасової непрацездатності, необхідні для оцінки ризику розвитку професійної та професійно обумовленої патології, тоді як інтегральні показники, які враховують частоту захворювань та ступінь важкості наслідків, мають вирішальне значення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
професійний ризик, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, інтегральна оцінка, гірничо-металургійна галузь
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз. К. : Авіцена, 2006. 316 с.
2. Нагорна А.М., Соколова М.П., Вітте П.М. та ін. Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні. Український журнал з проблем медицини праці. 2016. № 1 (46). С. 3-17.
3. Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008–2017 роки». Український журнал з проблем медицини праці. 2007. № 4 (12). С. 3–9.
4. Левчук Н.М. Соціальний капітал та здоров'я населення в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 1 (15) С. 47–57.
5. Нагорна А. М., Кононова І. Г., Гречківська Н. В. Сучасний стан та шляхи покращення організації та контролю за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах. Український журнал з проблем медицини праці. 2014. № 3 (40). С. 10–18.
6. Кононова І. Г. Медичні огляди працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці: проблеми та шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань в Україні : матер. науково-практ. конф. з міжнародною участю. Кривий Ріг, 2013. С. 34–40.
7. Niu Sh. ILO technical and ethical guidelines for workers' health surveillance. Journal of UOEH. 2000. Vol. 22, Suppl. P. 8–18.
8. Constitution of the World Health Organization. Basic Documents. Forty-fifth edition, Supplement, October 2006.
9. CSDH. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva : WHO, 2008. 129 p. URL : https://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf
10. Догле Н.В., Юркевич А.Я. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. М. : Медицина, 1984. 176 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.