На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 31-35
Screening assessment of physical growth and development of rural children living near the Chornobyl zone
Дубова Н.Ф.1, Бандажевський Ю.І.2
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
2 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров'я» , смт. Іванків

УДК: 613.9-071.2- 058:352(477.41)

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Скринінгова оцінка фізичного розвитку сільських дітей, які проживають поблизу Чорнобильської зони

Мета дослідження - оцінка фізичного розвитку (ФР) сільських дітей, які проживають на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи районах Київської області, за допомогою індексів маси тіла і Рорера.

Матеріали та методи. Досліджувалося дитяче населення віком 6-17 років, яке проживає в Іванківському та Поліському районах, що безпосередньо межують з зоною відчуження. Основою для вивчення були антропометричні дані, отримані у рамках проведеного поглибленого обстеження дітей і підлітків районів у 2014-2015 роках Аналізом охоплено 1275 школярів: 630 хлопчиків і 645 дівчаток. В якості скринінг-тестів оцінки відхилень у ФР використовували індекс маси тіла й індекс Рорера. Вивчення статево-вікових особливостей ФР проводилося за однорічними віковими групами та за укрупненими: 6-9 років, 10-14 років та 15-17 років. Стандартом ФР дітей слугували нормативні значення індексів маси тіла за статтю та віком, розроблені в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. Математична обробка здійснювалася за допомогою таблиць Microsoft Excel 2010.

Результати. Показано, що серед обстежених в усіх вікових групах превалюють хлопчики і дівчатка з величиною індексів, що трактуються як норма. Частота дисгармонійно розвинених дітей варіювала у межах 32,0-41,0% залежно від статі і віку, а також скринінг-тесту, що використовувався. Серед дисгармонійних варіантів ФР у школярів Іванківського і Поліського районів переважали випадки з надлишком маси тіла, особливо у дівчаток. Діти молодшого та старшого шкільного віку є найбільш неблагополучними за ФР і вимагають ретельного спостереження та прийняття коригувальних заходів для попередження розвитку захворювань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фізичний розвиток, сільські діти, Чорнобильська катастрофа.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Korzun V.N. Requirements for children’s nutrition during a period long after the Chornobyl accident / V.N. Korzun, T.V. Bolokhnova, M.V. Gayduk, A.V. Derkach, Yu.S. Kotykovych // Hygiene of settlements. - 2013. - № 61. - P. 273-285.
2. Tronko M. Iodine excretion regions of Ukraine affected by the Chornobyl accident: experience of the Ukranian-American cohort study of thyroid cancer and other thyroid diseases / M. Tronko, V. Kravchenko, D. Fink et al. // Thyroid. – 2005. - № 15. – Р. 1291-1297. DOI : https://doi.org/10.1089/thy.2005.15.1291
3. Libanova E.M. The Chornobyl disaster: 25 years later / E.M. Libanova // Demography and social economy. - 2011. - № 2 (16). - P. 3-18. DOI : https://doi.org/10.15407/dse2011.02.003
4. Bandazhevsky Yu.I. Chornobyl 25 Years: Incorporated Cs-137 radionuclides and health of people / Yu.I. Bandazhevsky, N.F. Dubova, G.S. Bandazhevskaya et al.; Ed. by Yu.I. Bandazhevsky. - Кiev: Coordination and Analytical Centre “Ecology and Health”, 2011. – 156 p.
5. Kuchma V.R. Hygiene of children and adolescents: the textbook / V.R. Kuchma. - M.: GEOTAR-Media, 2010. - 480 p.
6. Baranov A.A. Research methods of physical growth and development of children and adolescents in population monitoring: A Guide for Physicians / A.A. Baranov, V.R. Kuchma, Yu.A.Yampolskaya et al. ; Ed. by A.A. Baranov, V.R. Kuchma. - M.: Union of pediatricians of Russia, 1999. - 226 p.
7. Ivakhno O.P. Methods for assessing children’s population physical development and health: Manual / O.O. Ivakhno, I.P. Kozyarin, Yu.V. Nemtseva. - K.: NMAPE named after P.L. Shupyk, 2012. - 129 p.
8. Yuryev V.V. The growth and development of the child: a brief guide / V.V. Yuryev, A.S. Simakhodsky, N.N. Voronovich, M.M. Khomich. - St. Petersburg: Peter, 2007. - 384 p.
9. Platonova A.G. Methods of screening assessment of physical growth and development of children according to the Quetelet index / A.G. Platonova // Hygiene of settlements. - 2012. - № 60. - P. 356-362.
10. Pat. 2271146(13)С1 Russian Federation, MPK 61 V 5/107 Method of assessment of physical growth and development in children and adolescents / Belyakova N.A.: the applicant and the patent owner GOU VPO Tver State Medical Academy. - № 5005112348/14; appl. 25.04.06; publ. 10.03.06, Bul. № 51.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.