На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (93)   -   2019   -   Сторінки: 13-18
Improvement of the monitoring system in the environment of pesticides affecting thyroidgland
Антоненко А.М.1, Вавріневич О.П.1, Омельчук С.Т.2, Шпак Б.І.3, Коршун М.М.4
1 Кафедра гігієни та екології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2 Інститут гігієни та екології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
3 Відділ реєстрації і регулювань ООО «Сингента»
4 Кафедра гігієни та екології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

УДК: 613.63:632.952 :63(477)

РЕФЕРАТ:
Назва статті: Вдосконалення системи моніторингу в навколишньому середовищі пестицидів, що впливають на щитоподібну залозу.

Пестициди належать до хімічних речовин, найбільш вивчених у плані негативного впливу на щитоподібну залозу. Однак, сільське господарство більшості країн, особливо тих, що розвиваються, значно залежить від застосування пестицидів, що дозволяє запобігти або зменшити втрати від шкідників і таким чином підвищити врожайність та якість продукції, навіть з точки зору зовнішньої привабливості, що часто є важливим для споживачів.

Мета – гігієнічне обґрунтування критеріїв відбору пестицидів, що впливають на щитоподібнузалозу для їх моніторингу в навколишньому середовищі.

Матеріали і методи досліджень. Нами використано методи лабораторного та натурного гігієнічного експериментів, фізико-хімічні (хроматографічні), органолептичні, фізичні методи, методи математичного моделювання та статистичного аналізу.

Результати та обговорення. При вирішенні питання про необхідність проведення моніторингу в Україні для пестициду, що впливає на щитоподібнузалозу, оцінюють кожен із запропонованих показників в балах та знаходять їх загальну суму. Якщо препарати на основі досліджуваної сполуки застосовують на різних культурах або в різних ґрунтово-кліматичних умовах, то для оцінки беруть найбільше значення періоду напівруйнування. Після додавання всіх отриманих балів необхідність проведення моніторингу оцінюють наступним чином: при загальній сумі 11-16 балів – проведення моніторингу не обов’язкове; 17-27 бали – моніторинг проводити бажано; 28-38 – моніторинг проводити обов’язково; 39-44 – використання пестициду необхідно заборонити.

Висновок. Таким чином, нами було удосконалено систему моніторингу пестицидів, що можуть впливати на функціонування щитоподібної залози, а саме: було запропоновано бальну оцінку критеріїв відбору для проведення моніторингових досліджень, запропоновано додаткові (індекс потенційного забруднення ґрунтових та поверхневих вод (LЕАСН), інтегральний показник небезпечності при потраплянні у воду, інтегральний показник небезпечності при вживанні продуктів (ІПНВП)) та специфічні критерії (вплив на щитоподібну залозу як орган-мішень, вираженість тирозинемії, індукованої пестицидом (рівень тирозину в плазмі крові, нмоль/мл)).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пестициди, критерії відбору, клас небезпеки, стійкість в об’єктах довкілля, ризик для непрофесійних контингентів, моніторинг
ЛІТЕРАТУРА:
1. Sarne D. Effects of the environment, chemicals and drugs on thyroid function. Thyroid Disease Manager. 2010. 54 p. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285560/
2. Antonenko A.M., Blagaia A.V., Vavrinevych O.P., Omelchuk S.T., Korshun M.M., Milokhov D.S., Pelio I.M., Bodjar I. Mechanism of action of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase inhibitor herbicide on homoterm animals and humans. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. 2015. Vol. 9. № 2.Р. 148-153. DOI : https://doi.org/10.5604/18982395.1186496
3. Brucker-Davis F. Effects of Environmental Synthetic Chemicals on Thyroid Function. Thyroid. 2009. Vol. 8. No. 9. DOI : https://doi.org/10.1089/thy.1998.8.827
4. Soares W.L., Porto M.F.D. Estimating the social cost of pesticide use: An assessment from acute poisoning in Brazil. Ecolological Economics. 2009. № 68. Р. 2721–2728. DOI : https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.05.008
5. DamalasCh.A., Eleftherohorinos I.G. Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk Assessment Indicators.International Journal of Enviromental Research and Public Health.2011. № 8 (5). P. 1402–1419. DOI : https://doi.org/10.3390/ijerph8051402
6. Antonenko A.M., Vavrinevych O.P., Korshun M.M., Omelchuk S.T. Hygienic assessment of the effects of pesticides application on adult population morbidity with thyroid gland diseases.WiadomościLekarskie. 2018. Tom LXXI. № 2 (cz. II). Р. 353–357.
7. US EPA. Overview of Risk Assessment in the Pesticide Program. (dаte of access: 05.09.2019). URL: https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/overview-risk-assessment-pesticide-program
8. European Food Safety Authority. Exposure to pesticides data for residents and bystanders, and for environmental risk assessment. (date of acceptance: 05.09.2019). URL: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/exposure-to-pesticides-data-for-residents-and-bystanders-and-for-environmental-risk-assessment
9. Regulating Pesticides through Risk Assessment. National Pesticide Information Center. (date of access: 05.09.2019). URL: http://npic.orst.edu/reg/risk.html
10. Guidance of EFSA: Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products. European Food Safety Authority (EFSA) Journal. 2014. № 12 (10). Р. 3874–3924. DOI : https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3874
11. Vavrynevych O.P. Hygienic substantiation of scientific bases of state social-hygienic monitoring at application of fungicides in the agro-prescriptive complex of Ukraine: Author's abstract of doctor of sciences thesis : 14.02.01 / Bogomolets National Medical University. Kyiv, 2017. 42 p.
12. Ecological monitoring of the environment. The official portal of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. (date of access: 29.08.2019). URL: https://menr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-dovkillya.html
13. Vavrinevych O.P., Antonenko A.M., Omelchuk S.T., Korshun M.M., Bardov V.G. Prediction of soil and ground water contamination with fungicides of different classes according to soil and climate conditions in Ukraine and other European countries. Georgian Medical News. 2015. № 5 (242). С. 73–84.
14. Antonenko A.M., Vavrinevych O.P., Omelchuk S.T., Korshun M.M. Comparative hygienic risk assessment of groundwater contamination by herbicides of different chemical classes and hazard prediction for human after consumption of contaminated water. Journal of Education, Health and Sport. Poland. 2016. №9. P. 873–882. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.161844
15. Novohatska O.O., Stavnichenko P.V., Kondratiuk M.V., Antonenko A.M., Vavrinevich O.P., Omelchuk S.T., Bardov V.G. Comparative hygienic evaluation of behavior of different pesticides groups in soil, prediction of risk of ground water contamination and its danger for human health in areas with irrigation farming. Rawal Medical Journal.2018. Vol. 43.№ 1.Р. 129–136.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.