На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 49-54
Гігієнічна оцінка сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами та можливість їх впровадження в Україні
Тетеньова І.О.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777 : 628.4

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: дати санітарно-гігієнічну оцінку сучасних методів переробки та захоронення ТПВ і перспективи їх впровадження в Україні.

Матеріали та методи. Матеріал дослідження - неутилізований залишок ТПВ після промислової сортування. Дослідження впливу мусоросортіровкі на склад і властивості неутилізованих частини ТПВ були проведені нами в натурних умовах на сміттєсортувальної станції ВАТ "Грінко-центр", м Київ. Дослідження виконані за стандартизованими методиками. Важкі метали визначали атомно-абсорбційним методом на спектрофотометрі типу КАС-120.1. Біологічна активність відходів визначалася за показником дегідрогеназну активність. Дегідрогеназну активність відходів визначалася за модифікованою методикою згідно патенту України №22364. Вплив біопрепаратами на прискорення розкладання органічних відходів оцінювалося по динаміці зменшення маси ТПВ та виділення фільтрату з плином часу.

Результати. У роботі представлений аналіз сучасних методів переробки та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ). Показано, що неутилізований залишок ТПВ після сортування є більш безпечним для поховання. У складі ТПВ знижується вміст важких металів і, на оборот, реєструється деяке підвищення вмісту мікроелементів. У неутилізованих частини ТПВ після сортування вміст важких металів (свинець, кадмій, нікель, кобальт) на відміну від нативних ТПВ не перевищує їх кларки і ГДК в грунті. Запропоновано способи оптимізації поводження з неутилізованих частиною ТПВ після сортування. Ущільнення суміші (10 частин відходів і 1 частина золошлаков) до 1 кг / см3 призводить до мінімізації процесів біологічного розкладання органічних речовин. При застосуванні ферментних (Оксизин) і мікробних препаратів (ЕМ-1) для обробки неутилізованих частини ТПВ після сортування глибина розкладання органічних речовин в 1,5 (Оксизин) - 1,7 (ЕМ-1) рази вище, ніж при природній деструкції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
тверді побутові відходи, сміттєсортування, неутилізована частка твердих побутових відходів після сортування, ущільнення, біопрепарати
ЛІТЕРАТУРА:
1. Матвеев Ю. Б., Пухнюк А. Ю. Полигоны бытовых отходов: ситуация и перспективы. Твердые бытовые отходы. 2013. № 6. С. 37-42.
2. Foday Pinka Sankoh, Xiangbin Yan, Quangyen Tran. Environmental and Health Impact of Solid Waste Disposal in Developing Cities: A Case Study of Granville Brook Dumpsite, Freetown, Sierra Leone. Journal of Environmental Protection. 2013. № 4. P. 665-670. https://doi.org/10.4236/jep.2013.47076
3. Бородай Г.И. Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых отходов. Донецк : Тасис, 2004. 293 с.
4. Архипова Г.І., Галушка Ю.О. Вплив звалищ побутових відходів на здоров’я людей. Вісник НАУ. 2009. №3. С. 217-219.
5. Юфит С.С. Мусоросжигательные заводы - опасность для России. Твердые бытовые отходы. 2009. № 3. С. 50-55.
6. Лапицкий В.Н., Борисовская Е.А., Гончаренко В.И. Экологические последствия термической переработки твердых бытовых отходов. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. 2010. Вип. 1. С. 80-83.
7. Бардаков В.А. Эффективность селективного сбора ТБО. Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/38859/1/66-69.pdf
8. Маковецкая Ю.М. Региональные особенности сферы обращения с отходами. Отходы - вторичные ресурсы: управление, экономика, организация: коллективная монографія: в 2 т. Сумы : Сумской гос. ун-т, 2013. Т. 2. С. 49-70.
9. Довга Т.М. Основні тенденції та закономірності утворення і переробки твердих побутових відходів в Україні. Ефективна економіка. 2012. №10. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1491
10. Управление отходами: зарубежный опыт. Режим доступа : http://ecoalliance.com.ua/bbloteka/statt-po-vdxodam/upravlenie-otxodami-zarubezhnyij-opyit
11. Мінрегіон продовжує формувати та реалізовувати державну політику у сфері поводження з побутовими відходами. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249064633
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.