На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 75-79
Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я України
Гущук І.В.1
1 Національний університет «Острозька академія», м. Острог

УДК: 614

РЕФЕРАТ:
Метою даної роботи. Аналіз поточного стану розвитку суспільної охорони здоров'я в Україні.

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом дослідження послужили статистичні звіти про стан здоров'я населення України, показники діяльності вітчизняної системи охорони здоров'я, концептуальні документи щодо її реформування та нормативні бази документів міжнародних і регіональних організацій, публікацій з досвіду профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань в інших країнах з функціонуючою системою охорони здоров'я. У роботі були використані такі методи: бібліографічні, історичні, аналітичні, порівняльні та метод системного підходу.
Результати. Центральне місце в європейському стратегічному плані «Здоров'я-2020: основи європейської політики на підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров'я і благополуччя" приділяється охороні здоров'я населення. Сучасний стан здоров'я населення України (за даними Європейського регіонального бюро ВООЗ) характеризується дуже високими показниками захворюваності та смертності, низькою тривалістю життя, відсутністю можливості отримати належну медичну допомогу.

Висновки. Ситуація, що склалася в сфері громадського здоров'я, на державному рівні набуває надзвичайного характеру і несе загрози національній безпеці, яка ускладнюється відсутністю свідомого ставлення громадян до необхідності ведення здорового способу життя. При цьому система охорони здоров'я зосереджує свою увагу переважно на лікуванні і майже не приділяє уваги профілактиці хвороб.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
здоров’я, людина, захворюваність, профілактика, система громадського здоров’я
ЛІТЕРАТУРА:
1. Резолюція «круглого столу»: «Розвиток системи громадського здоров’я в Україні» 22.04.2016 р., м. Київ (Комітет охорони здоров’я Верховної Ради України) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B_Q9xEu1XckzbFdOblFhbmNTTGs/view
2. Гущук І.В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров’я // Мистецтво лікування. - 2016. - № 1-2. - С. 28-30.
3. Проект Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров`я України на період 2015-2025 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/Proekt-Strategiyi-reformi_OZ.pdf4
4. Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения / Европейский региональный комитет ВОЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/171773/RC62wd12rev1-Rus-updated.pdf
5. Гущук І.В. До питання кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров’я // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матер. наук.-практ. конф. (Київ, 23.03.2016 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.М. Князевича, Н.О. Васюк. – Київ, 2016. - С. 52-54.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.