На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 62-67
Вивчення екологічної залежності показників здоров'я дитячого населення аграрного регіону на прикладі Чернігівщини
Пономаренко Н.П.1, Коршун М.М.2, Гаркавий С.І.2, Антомонов М.Ю.3
1 Головне управління Держсанепідслужби у Чернігівській області, м. Чернігів
2 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
3 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 574:312.-053.2(1- 22)(477.51)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: виявлення причинно-наслідкового залежності між станом навколишнього середовища і показниками здоров'я дитячого населення аграрного регіону на прикладі Чернігівської області.

Матеріали та методи. Вивчено динамічна зв'язок між забрудненням питної води, харчових продуктів, атмосферного повітря, ґрунту і рівнем первинної та загальної захворюваності дітей 0-14 років, мертвонароджуваності, перинатальної, неонатальної, постнеонатальной, дитячої смертності за 2001-2012 роки. Для реалізації мети застосований крос-кореляційний аналіз з визначенням коефіцієнта кореляції (r) і лага (Δt), розрахованого в роках, через який найбільш чітко проявляються зміни показників здоров'я дитячого населення внаслідок дії факторів навколишнього середовища.

Результати. Встановлено, що провідними чинниками, що відстрочене у часі вплив на стан здоров'я сільського дитячого населення Чернігівщини, є забруднення атмосферного повітря, епідемічна безпека харчових продуктів, гельмінтологічних і бактеріальне забруднення грунту, якість питної води (при централізованому водопостачанні - за санітарно-хімічними показниками, при децентралізованому - за санітарно-хімічними та санітарно-бактеріологічними показниками). Хімічне забруднення грунту, бактеріальне забруднення водопровідної води, радіаційне і хімічне забруднення харчових продуктів надають відстрочене вплив лише на окремі показники стану здоров'я дітей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
крос-кореляція, чинники довкілля, здоров’я, дитяче населення, Чернігівська область
ЛІТЕРАТУРА:
1. Івашків Л.Я. Часова організація біоелектричних і метаболічних процесів у ранньому ембріогенезі в’юна та шпорцевої жаби: автореф. дис.: спец. 03.00.02 «Біофізика» / Л.Я. Івашків. — Л., 2003. — 20 с.
2. Розенберг Г.С. Экологическое прогнозирование (Функциональные предикторы временных рядов) [Электронный ресурс] / Г.С. Розенберг, В.К. Шитиков, П.Т. Брусиловский. – Тольятти, 1994. – 182 с. Режим доступа: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book2/Content0/Content0.htm
3. Пономаренко Н.П. Динаміка захворюваності дитячого населення Чернігівщини // Гігієна населених місць. – 2012. – Вип. 60. – С. 93-98.
4. Пономаренко Н.П. Стан малюкової смертності у Чернігівській області / Н.П. Пономаренко, С.І. Гаркавий, М.М. Коршун // Медичні перспективи. – 2013. – Т. XVIII, № 3. – С. 134-140.
5. Климчук М.А. Гігієнічна оцінка навколишнього середовища сільських районів Львівської області та його вплив на стан здоров’я населення: автореф. дис.: спец. 14.02.01 «Гігієна» / М.А. Климчук. — К., 2007. — 20 с.
6. Пономаренко Н.П. Оцінка якості господарсько-питного водопостачання районів Чернігівської області / Н.П. Пономаренко, М.М. Коршун // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної академії. – 2014. – Т. 14, вип. 2 (46). – С. 37-43.
7. Пономаренко Н.П. Аналіз забруднення довкілля районів Чернігівської області за період 2001-2012 років / Н.П. Пономаренко // Науковий огляд. – 2015. – Вип. 4 (14). – С. 100-106.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.