На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 60-63
Estimation of the natural radionuclides deposition on the land surface in the vicinity of Trypilska thermal power plant
Бузинний М.Г.1, Михайлова Л.Л.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 504.055 : 614 : 620.267

АНОТАЦІЯ:
Назва : Оцінка депонування природних радіонуклідів на поверхню ґрунту в околицях Трипільської ТЕС

Мета досліджень. Оцінка величини випадіння природних радіонуклідів внаслідок викидів протягом довгострокової експлуатації Трипільської ТЕС.

Матеріали і методи досліджень. Трипільська ТЕС розташована за 40 км на південь від м. Києва. Для вивчення величини радіоактивних випадінь, зумовлених діяльністю Трипільської ТЕС, було обрано три ділянки соснового лісу за 1,5 км, 1,8 км на північ та 3,0 км на північний західпівніч від станції, що відповідають переважаючим напрямкам вітру. Досліджувані лісові профілі поверхні включали шар лісового настилу та два шари ґрунту завтовшки 5 см кожен. Для забезпечення статистичної достовірності результатів на кожній з ділянок було відібрано від 5 до 8 профілів. Для порівняння ми дослідили лісові профілі за межами впливу теплоенергетичних об’єктів поблизу с. Ясногородка Вишгородського району, на відстані близько 60 км на північ від м. Києва, або понад 100 км від станції. Зразки лісового настилу спалювали до компактної форми, а ґрунти висушували на повітрі за кімнатної температури протягом двох тижнів до досягнення стабільної маси зразка. Для вимірювання вмісту радіонуклідів використовували гамма-спектрометричну систему виробництва фірми ORTEC, яка містить 3 детектори з особливо чистого германію та багатоканального буфера моделі 919.

Результати досліджень. Результати вимірювань показали, що величина середнього сукупного рівня осадження природних радіонук- лідів на поверхню, зумовлених штатними викидами Трипільської ТЕС, на відстані 1,5-3 км становить 34 50; 37 73; 48 66; 447 1216 Бк•м2 для 226Ra, 232Th, 238U та 40К. Відповідні максимальні значення принаймні удвічі більші: 63 125; 84 169; 103 180; 725 2430 Бк•м2 для 226Ra, 232Th, 238U та 40К. Переважаюча кількість (80-95%) активності радіонуклідів депонована у верхньому 5 см шарі ґрунту, решта – у лісовому настилі. Переважна більшість висадження 210Pb – природного походження, де 55-95% належать до верхнього шару ґрунту. Висновки. Результатом штатних викидів Трипільської ТЕС є збагачена природними радіонуклідами поверхня ґрунту навколо станції. Максимальна кількість депонованих радіонуклідів зосереджена у верхньому 5 см шарі ґрунту, решта – у лісовому настилі. Дослідження лісових профілів ґрунту у зоні впливу ТЕС дає інформацію щодо інтегральних рівнів природних радіонуклідів, депонованих на поверхню за період її діяльності. Для отримання статистично зважених результатів необхідне дослідження 5-8 профілів. Ключові слова: Трипільська ТЕС, викопне паливо, вугілля, природні радіонукліди, радіоактивні викиди, радіоактивне осадження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Трипільська ТЕС, викопне паливо, вугілля, природні радіонукліди, радіоактивні викиди, радіоактивне осадження
ЛІТЕРАТУРА:
1. Buzinny M. Radioactive Gra - phite Dispersion in the Environment in the Vicinity of the Chernobyl Nuclear Power Plant. Radio carbon. 2006; 48(3) : 451-458. https://doi.org/10.1017/S003382220003887X
2. Trypilska Power Plant. Available at : https://uk.wikipedia. org/wiki/Трипільська_ТЕС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1 %96%D0%BB%D1%8C%D1%81% D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A 2%D0%95%D0%A1
3. Schleich N., Degering D. and Unterricker S. Radiochim. Acta. 2000. 88 : 803-808. https://doi.org/10.1524/ract.2000.88.9-11.803
4. Strachnov V., Valcovich V., Zeis - ler R. et al. Intercomparison Study IAEA – 312 on the Determination of U, Th and Ra-226 in Soil. IAEA/AL/ 036 / IAEA Agencies laboratories AQCS. Vienna : IAEA; 1991 : 18 p.
5. IAEA/AL/171: Report on the IAEA-CU-2006-03 World-Wide Proficiency Test on the Determi - nation of Gamma Emitting Radio - nuclides, May 2007. URL : https://nucleus.iaea.org/rpst/Docu ments/iaea_al_171.pdf.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.